Kedy vám poisťovňa zaplatí škody spôsobené elektrinou?

Až štvrtina všetkých poistných udalostí v domácnosti súvisí s elektrinou. Stará, poškodená alebo nárokom odberu nevyhovujúca elektroinštalácia spôsobuje vážne škody na zdraví aj majetku. Ako vznikajú, ako im zabrániť a ako sa chrániť poistením?

24.04.2024 06:00
UP Dom a byt požiar poisťovňa Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (3)

Podľa Pavla Ondrušku, riaditeľa úseku likvidácie PREMIUM Poisťovne, je až 25 percent poistných udalostí v domácnosti zapríčinených zlým elektrickým vedením. Ešteže to máme poistené.

„Domáce spotrebiče sú poistením kryté v rámci poistenia domácnosti. Rozsah krytia poškodenia elektroniky prepätím, skratom alebo poruchou sa dohoduje viacerými rizikami,“ potvrdil poisťovací expert.

Výnimočné nie sú ani zranenia a požiare

Pokiaľ to odnesie len pokazená rýchlovarná kanvica, ide o drobnú škodu. Tá však nastane málokedy. Oveľa častejšie sú poškodenia drahej elektroniky, citlivých elektrických zariadení, výnimočné však nie sú ani poranenia elektrickým prúdom a požiare.

UP Dom a byt energie Čítajte aj Krok za krokom: Ako zmeniť starší dom na úsporný a ušetriť

„Škody spôsobené prepätím alebo podpätím – čím rozumieme pôsobenie elektromagnetickej energie následkom napäťovej špičky alebo náhleho zníženia napätia v elektrickej sieti – sa prejavujú najmä poškodením domácich spotrebičov, ale aj drahých technologických častí domácnosti, ako sú vodárenské elektromotory, kotol a podobne,“ konkretizuje likvidátor.

Peniaze od poisťovne

Ak nastane škodová udalosť spôsobená elektrickým prúdom, treba škodu a jej príčiny čo najlepšie zdokumentovať. To sa robí inak pri požiari a inak pri poruche elektrického kotla, vysávača alebo servera.

Pri škodách spôsobených požiarom často zasahuje Hasičský a záchranný zbor, ktorý následne napíše správu – vrátane príčiny požiaru. To je pre poisťovňu relevantný dokument.

„Poruchy v elektrickom vedení, ako sú skraty alebo preťaženie, ktoré vyvolajú požiar, sa dajú spoľahlivo zistiť,“ potvrdzuje Pavol Ondruška. „Škody sa následne riešia z rizika ,požiar‘.

Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla a splodín horenia pri požiari a pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení. Čo sa týka potrebnej dokumentácie ku škode spôsobenej požiarom, je to okrem samotného zdokumentovania aj správa HaZZ k príčine vzniku požiaru.“

Likvidátor povie, čo treba robiť

V prípade poškodenia elektrických spotrebičov je potrebné, aby príčinu vzniku škody identifikoval opravár, prípadne záručný servis. Potom môže poisťovňa škodu zaradiť pod správne riziko.

„Po nahlásení škody do poisťovne treba postupovať podľa pokynov likvidátora. Je nutné zdokumentovať spotrebič v dostatočnej miere, zamerať sa treba aj na vek a typ spotrebiča,“ spresňuje likvidátor poistných udalostí.

Ak má spotrebič menej ako štyri roky a je chránený predĺženou zárukou, je potrebné preukázať vek a záruku kópiou záručného listu alebo kópiou faktúry na nákup.

Na základe toho bude poisťovňa posudzovať, či to je, alebo nie je poistná udalosť. „O poistnú udalosť ide vtedy, ak nastane škoda, s ktorou je podľa príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistenému plnenie,“ vysvetlil P. Ondruška.

Lepšie je škodám predchádzať

Hoci je poistenie domácnosti dobrá cesta, ako chrániť svoju peňaženku, najlepšie je akýmkoľvek škodám predchádzať. Dokonca je to našou povinnosťou.

„Áno, jedna zo základných povinností poisteného je dbať na to, aby škoda nenastala. Škodám sa dá veľmi účinne predchádzať, riešenia sú zvyčajne lacné, a pritom chránia naše i cudzie zdravie aj majetok,“ potvrdil odborník.

To znamená, že ak kupujeme starší dom či byt, oplatí sa naozaj dôsledne zaujímať o stav elektroinštalácie. Od predávajúceho si treba vypýtať revízne správy a dokumentáciu o elektrickom vedení. V prípade zásahu či prerábania elektroinštalácie sa odporúča aj následná revízna správa.

Bezpečnosť nepodceňujte

Pri stavbe novej nehnuteľnosti je rozumné spolupracovať (nielen pokiaľ ide o rozvod káblov a ich zapojenie) s certifikovanými odborníkmi.

Pri podozrení na problémy s elektrickým vedením v domácnosti je dôležité neodkladať riešenie na neskôr a rýchlo sa obrátiť na elektrikára. Ten vyhodnotí a prípadne opraví potenciálne nebezpečné vedenie či jeho časti. Bezpečnostné prvky ako prepäťové ochrany by mali byť samozrejmosťou v každej domácnosti.

Pravidelné kontroly sú dôležité

Pravidelná údržba a monitorovanie elektrických systémov tiež pomáhajú predchádzať tomu, aby elektrina spôsobovala škody v každej štvrtej domácnosti. Je potrebné dbať na pravidelné kontroly elektrických obvodov.

Tie poskytne špeciálny elektrikár, ktorý pomáha pri kontrole elektrického obvodu, a ak je izolácia poškodená, vie ju včas opraviť. Životnosť drôtu je zvyčajne 10 až 20 rokov. Ak zistíte, že je starší, musíte ho včas vymeniť.

Ak domácnosť opúšťate na víkend alebo viac dní, odporúčame nenechávať spotrebiče zapojené v sieti.

Hlavné príčiny požiaru elektrických vedení

Okruh je skratovaný – takzvaný skrat je, keď dva vodiče obvodu sa navzájom dotýkajú a prúd neprechádza cez elektrické zariadenie v linke, ale tvorí slučku.

Slabý kontakt – v dôsledku zlých spojov drôtov je kontaktný odpor vedenia príliš veľký, čo spôsobuje teplo a oheň.

Preťaženie linky – ak prúd cez vodič prekročí bezpečnú kapacitu prúdu, vodič sa zahrieva. Čím viac je prekročená, tým vyššia je výhrevnosť. Keď teplota drôtu prekročí 250 ° C, gumová alebo plastová izolácia drôtu sa vznietia.

Únik linky – v dôsledku zlej drôtovej izolácie alebo jej nosného materiálu preteká malé množstvo prúdu. Ak je únik vážny, môže sa zdrojom požiaru stať aj unikajúca iskra a vysoká teplota.

Kábel začal horieť – izolácia kábla počas prevádzky je mechanicky poškodená.

Elektrické iskry a oblúky – elektrická iskra je výsledkom vybíjania medzi dvoma pólmi. Oblúk sa skladá z veľkého počtu hustých elektrických iskier, teplota môže dosiahnuť viac ako 3 000 ° C.

Ak tieto elektrické iskry a oblúky dopadnú na horľavé materiály, môžu spôsobiť požiar.

Škody a hrozby v súvislosti s elektroinšta­láciou

Požiar: Môže ho spôsobiť skrat, preťaženie siete alebo porucha na starom elektrickom spotrebiči. Ohrozuje životy, zdravie a dokáže napáchať veľké materiálne škody.

Poškodenie elektroniky: Nespoľahlivo fungujúca elektroinštalácia môže spôsobiť poškodenie drahej elektroniky a elektrických spotrebičov (rýchlovarná kanvica, TV, kotol na kúrenie) v domácnosti. Oprava je buď nemožná, alebo finančne náročná.

Úraz elektrickým prúdom: Nesprávne vedenie alebo poškodený kábel zvyšujú riziko úrazu spôsobené elektrickým prúdom. Dochádza k elektrickému výboju (šoku), popáleninám až smrti.

Nadmerná spotreba energie: Zlý stav elektroinštalácie môže zvyšovať účty za elektrickú energiu.

Výpadky elektrickej energie: Nestabilná elektroinštalácia môže zapríčiňovať nečakané výpadky elektrickej energie, čo je nielen nepríjemné, ale spôsobuje aj poškodenie elektrospotrebičov.

Znížená bezpečnosť elektrických zariadení: Zlé vedenie môže prispieť k menšej bezpečnosti elektrických zariadení, čo zvyšuje riziko nehôd alebo porúch.

Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy, ako je teplo a splodiny horenia aj pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #požiar #poisťovňa #elektrina #škoda na majetku