Na bývanie vám požičia aj štát. Ako splniť prísne podmienky?

Najlacnejší úver na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti poskytuje fyzických osobám Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Za nízke úrokové sadzby od jedného percenta si možno požičať až 60 000 eur so splatnosťou 40 rokov.

11.04.2016 09:43
hypotéka, dom, kľúč, mladí ľudia, nové bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pôžičku na výstavbu alebo kúpu bytu ponúka fond s nízkymi úrokovými sadzbami, s dlhou dobou splatnosti a nízkymi splátkami. Podmienky získania sú však prísne, o takýto úver nemôže požiadať každý, je určený len pre presne vymedzenú skupinu občanov a takisto nemožno za poskytnuté peniaze kúpiť hocijakú nehnuteľnosť. Žiadateľovi v zmysle zákona o ŠFRB možno poskytnúť podporu na obstaranie bytu, ak ide: o manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov, alebo manželov s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili. „O úver môže požiadať aj člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ŤZP. V roku 2016 môže byť žiadateľom aj priamo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,“ hovorí Rastislav Lackovič zo ŠFRB.

Úver môže získať aj odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanec s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov. Žiadateľ musí teda splniť prísne kritéria, na základe ktorých môže fond žiadosti vyhovieť, pretože nielen vymedzuje okruh ľudí, ktorí môžu o peniaze požiadať, ale zákon o ŠFRB presne definuje, čo sa rozumie napríklad pod obstaraním bytu.

„Úroková sadzba 2 % sa nemení počas celej doby splácania za podmienky, že klient dodržiava zmluvné podmienky. Pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a odchovancov detských domovov má ŠFRB pripravené ešte výhodnejšie úročenie vo výške 1 % počas celej doby splácania. Ďalšou výhodou je, že klient neplatí za poskytnutie úveru a vedenie účtu. V prípade narodenia dieťaťa majú klienti ŠFRB nárok na odpustenie 2 000 eur zo zostatku úveru, ak dieťa žije so žiadateľom v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku. Uvedené platí aj v prípade osvojenia dieťaťa. O odpustenie časti úveru treba požiadať,“ dodáva Lackovič.

Ak teda patríte do skupiny, ktorá spĺňa prísne kritériá, začnite riešiť žiadosť čo najskôr. Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu. Podľa tohto poradia posudzuje aj predložené žiadosti a rozhoduje o nich.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Štátny fond rozvoja bývania