Pôžička na bývanie od štátu? Musíte splniť podmienky

26.04.2017 07:53
rodina, budúcnosť, deti, auto, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Úvery na bývanie neposkytujú len komerčné finančné inštitúcie, požičať si možno aj od štátu. Fyzické osoby, ktoré chcú žiadať o úver od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom alebo rodinnom dome, tak musia urobiť do konca októbra tohto roka na mestskom úrade v sídle okresu.

Najlacnejšiu pôžičku na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti poskytuje fyzickým osobám ŠFRB. Parametre úveru od štátu sa vyznačujú nízkymi úrokovými sadzbami, dlhou dobu splatnosti a nízkymi splátkami. Za nízke úrokové sadzby od jedného percenta si možno požičať až 60-tisíc eur so splatnosťou 40 rokov. Úroková sadzba sa nemení počas celej doby splácania za podmienky, že klient dodržiava zmluvné podmienky. Ďalšou výhodou je, že klient neplatí za poskytnutie úveru a vedenie účtu. Nastavené podmienky na získanie takýchto peňazí sú však prísne. O financie nemôže žiadať každá fyzická osoba a takisto nemožno za poskytnuté peniaze kúpiť každú nehnuteľnosť alebo stavať hocijaký dom.

Žiadateľovi v zmysle zákona o ŠFRB možno poskytnúť podporu na obstaranie bytu, ak ide: o manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov, alebo manželov s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili. „O úver môže požiadať aj člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo oň môže požiadať aj samotná osoba s hendikepom. Úver môže získať aj odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanec s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov. Ak teda patríte do skupiny, ktorá spĺňa prísne kritériá, začnite riešiť žiadosť čo najskôr. Žiadosť je po preverení úplnosti na mestskom alebo okresnom úrade zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a vygeneruje sa jej poradové číslo v celkovom poradovníku. Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu. Podpory zo ŠFRB sú posudzované podľa poradia, ako sú na mestskom úrade zaznamenané prostredníctvom internetového portálu EPŽ. V minulosti boli žiadosti posudzované v takom poradí, ako boli doručené poštou do podateľne ŠFRB.

Štátny fond rozvoja bývania žiadosť posúdi a žiadateľovi oznámi možnosť poskytnutia podpory. O žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra. „Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa prideleného poradového čísla, čím je zabezpečená rovnosť šancí na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Štátny fond rozvoja bývania
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku