Pokračovanie článku: Hypotéka pre živnostníkov: Ako ju získať?

Ako živnostník dokladuje príjem

Sú dva spôsoby akceptácie príjmov živnostníkov – podľa daňového základu alebo ako percento z obratov. Niektoré banky akceptujú obidva výpočty a uplatnia ten, kde vám vyjde vyšší príjem. Niektoré uznajú len prvý alebo len druhý spôsob výpočtu príjmu.

Pri prvom spôsobe banka určí výšku príjmu podľa daňového základu ako rozdiel príjmov a výdavkov vo vašom daňovom priznaní po odrátaní dane.

Pri druhom spôsobe ako čistý príjem uzná určité percento z obratu v daňovom priznaní – môže to byť od 10 % do 60 % v závislosti od banky, prípadne až do 70 % z tržieb pre vybrané povolania.

V oboch prípadoch potom sumu vydelí 12 mesiacmi a tak si vyráta váš čistý mesačný príjem.

Príklad:

Ak by ste minulý rok fakturovali zhruba 2 000 eur mesačne, čiže za celé zdaňovacie obdobie by ste zarobili 24 000 eur a v daňovom priznaní si uplatňujete paušálne výdavky, môžete dosiahnuť v banke tento akceptovateľný čistý mesačný príjem:

  1. podľa obratov ako percento z príjmu – max. 1 200 eur
  2. podľa daňového základu – max. 735 eur
  1. Pokiaľ by sa vychádzalo z obratov, banka by vám mohla uznať 60 % z vašich príjmov.

Výpočet:

(24 000 × 0,60) / 12

Váš akceptovateľný príjem by bol 1 200 eur a tento spôsob výpočtu vychádza podstatne lepšie, ako keby ste dokladovali príjem cez daňový základ.

  1. Výpočet príjmu cez daňový základ* závisí od výšky dane, ktorá vám vyjde v daňovom priznaní (základ dane – daň / 12). Základ dane tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ktoré v tomto príklade počítame ako paušálne výdavky, t. j. 60 % z príjmov: (24 000 – 14 400) / 12 = 9 600 – daň 777,87 / 12 = 735 eur

Banka by zo základu dane uznala príjem 735 eur.

Príklad nezohľadňuje odvodové povinnosti daňovníka.

Ak by ste navštívili banku, ktorá akceptuje obvyklých 10 % z obratov, váš príjem by vyšiel len 200 eur. Viaceré banky zvýhodňujú niektoré typy povolaní (napr. vybrané profesie ako napr. lekári, advokáti, špecializované profesie v oblasti informačných technológií), ktorým uznajú vyššie percento z obratov ako napríklad živnostníkom pracujúcim manuálne.

Na čo dať pozor:

  • nemôžete vykazovať stratu z podnikania
  • nemôžete mať pozastavenú alebo už skončenú živnosť
  • nemôžete mať podlžnosti voči štátnym inštitúciám (napr. v Sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni, nedoplatky voči daňovému úradu

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka