Nešetrite na zdravotnom poistení, nevypláca sa to

Zdravotné poisťovne vydávajú, ak cestujete do krajín EÚ, Európsky preukaz zdravotného poistenia. Preukaz slúži ako doklad v prípade nečakaných zdravotných ťažkostí. Ak ho predložíte v zahraničí, v štátnych ambulanciách vás ošetria za rovnakých podmienok ako domácich. O preukaz musíte požiadať poisťovňu písomnou formou a zaplatiť poplatok. Preukaz dostanete najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

23.05.2009 02:51
lodky, more
Zraniť sa môžete aj pri vodných športoch.
debata

Okrem Európskeho preukazu zdravotného poistenia je vhodné sa poistiť aj v komerčnej poisťovni. Nie všetky náklady vám totiž môže po návrate domov uhradiť zdravotná poisťovňa a najmä súkromní lekári v zahraničí vám nemusia váš preukaz uznať a budú žiadať doplatiť za niektoré úkony. Náš systém, či už štátny alebo súkromný, poskytuje ošetrenie, liečenie a lieky za podstatne nižšie ceny, ako to je v mnohých iných štátoch Európy a sveta.

Preto pri náhlom ochorení alebo úraze v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že aj najbežnejšia choroba či zranenie (napr. chrípka, vyvrtnutý členok) znamenajú výdavok vo výške rádovo stoviek či tisícok eur, ktoré je zväčša potrebné zaplatiť lekárovi alebo nemocnici na mieste (v zahraničí). Bez komerčného cestovného poistenia by tieto náklady znášal človek sám. Pri návrate domov vám zdravotná poisťovňa uhradí len náklady do výšky, ktorá je stanovená pre liečenie daného ochorenia či zranenia na Slovensku.

Cestovné poistenie vám zabezpečí predovšetkým úhradu (zaplatenie) nákladov spojených s ošetrením, liečením či dokonca hospitalizáciou v nemocnici, náklady na vyšetrenia u lekára špecialistu, náklady na nevyhnutné lieky, transport a ďalšie úkony spojené s vašou chorobou alebo zranením. Je dobré pripoistiť sa aj proti úrazom. Tento druh poistenia si netreba mýliť s poistením liečebných nákladov. Nekryje totiž náklady spojené s ošetrením a liečením úrazu, ale tvorí ako keby „odškodné“ alebo „bolestné“ za utrpenú bolesť, zdravotnú a inú ujmu.

Okrem toho si treba skontrolovať, či úrazové poistenie už nemáte uzatvorené, býva totiž často súčasťou iných druhov poistení alebo aj platobných kariet. Ale vzhľadom na veľmi nízku cenu tohto pripoistenia si môžete povedať, že platí klasické pravidlo: úrazového poistenia nie je nikdy dosť! Najmä preto, že úrazové poistenie uzatvorené v rámci cestovného poistenia má obvykle vyššie limity krytia, čiže poistné sumy.

debata chyba