Poisťovne by klientom škody z popola vzdialenej sopky nezaplatili

České poisťovne by nezaplatili domácnostiam škody, ktoré by im spôsobil popol alebo prach z nejakej islandskej alebo inej vzdialenej sopky. Nárok na výplatu by mohol v prípade škody uplatniť zrejme len podnik, ktorý má dohodnuté takzvané "all risk" poistenie, ktoré by toto riziko zahŕňalo.

22.04.2010 06:46
Island, sopka Foto:
Oblak vulkanického prachu z islandskej sopky sa v uplynulých dňoch rozšíril nad Európu.
debata

Vyplýva to z ankety ČTK medzi poisťovňami a maklérskymi poisťovacími spoločnosťami. Oblak vulkanického prachu z islandskej sopky sa v uplynulých dňoch rozšíril nad časť Európy a spôsobil hlavne obmedzenia v leteckej doprave, niekoľkodenná aktivita sopky už ale slabne.

„Všeobecne sa poistenie na tieto škody nevzťahuje. Zároveň nepredpokladáme, že sa na nás budú klienti obracať s nejakým enormným počtom škôd spôsobených sopečným prachom,“ povedal ČTK hovorca Kooperativy Milan Káňa.

"U áut, rovnako ako u majetku, by sme likvidovali udalosť v mieste samom. Napríklad ak by klient bol na dovolenke na Islande v mieste sopečnej aktivity alebo pod Vezuvom a sopka by mu poškodila auto. Podobne by to bolo i s nehnuteľnos­ťami, ak by nejaká sopka začala svoju aktivitu na našom území, "doplnila hovorkyňa Českej poisťovne Dagmar Koutská. Škoda by teda musela nastať v mieste poisteného rizika, teda v tomto prípade výbuchu. Nie tak, že epicentrum je niekoľko tisíc kilometrov ďaleko, dodala.

Prach ako taký v zásade nie je „poistné nebezpečenstvo“, teda niečo, proti čomu by bolo možné uzavrieť poistenie, upozornil riaditeľ maklérskej poisťovacej spoločnosti Insia Ivan Špirakus. Prípadné majetkové škody, ktorých pôvodcom by v danom prípade bol sopečný prach, by podľa neho bolo možné riešiť predovšetkým z poistenia typu „all risk“, čo je napríklad poistenie elektroniky či poistenie strojov. Tu je vraj dôležité, že vznikla hmotná škoda, a potom sa posudzuje, či sa na to nevzťahuje nejaká výluka. Prach nepatrí medzi výluky, ale medzi výluky patrí škoda, ktorá vzniká postupne.

Je potrebné vziať podľa Špirakusa do úvahy to, že všeobecne sa poistenie vzťahuje na nepredvídateľnú udalosť, ktorú nebolo možné predvídať, ani jej predísť. Ak je prach vo vzduchu už niekoľko dní a je to všeobecne známa vec, je potrebné každý jednotlivý prípad starostlivo posúdiť, či klient nemohol škode zabrániť alebo predísť, podotkol.

V poistení „all risk“ je možné v niektorých prípadoch tieto škody od poisťovne požadovať, súhlasil konateľ poisťovacej maklérskej spoločnosti GrECo International Zdeněk Voharčík. Záleží podľa neho na texte zmluvy, prípadných výlukách a zásadne je potrebné s poisťovňou sa zjednotiť na výklade pojmov. Ak je v niektorej uzavretej zmluve riziko spádu popolčeka poistené, potom poisťovňa plní. Ako zásadné vidí škody na poľnohospodárstve a v doprave. Súčasný dosah zamorenia popolčekom je s výnimkou leteckej dopravy zanedbateľný a od toho sa budú odvíjať prípadné nároky, poznamenal.

debata chyba