Otázky a odpovede o úvere na dovolenku

, 17.07.2013 09:01
Dovolenka a nedostatok vitamínu PC?
Ilustračné foto Autor:

Klient si chce požičať na dovolenku v hodnote 1 500 eur. Nevlastní kreditnú kartu, nemá ani povolené debetné prečerpanie účtu. Jeho príjem je 900 eur, spláca spotrebný úver v sume 80 eur mesačne. Iné úvery nemá.

  1. Aký produkt by mu banka ponúkla?
  2. Môže dostať spotrebný úver?
  3. Môže dovolenku zaplatiť cez kreditnú kartu?
  4. Môže dovolenku financovať z prípadného povoleného prečerpania účtu – debetu?
  5. Akú možnosť by banka ponúkla klientovi v uvedenej situácii, ktorý však už má kreditnú kartu, z ktorej už vyčerpal 300 eur a povolené prečerpanie účtu má vo výške 200 eur?

ČSOB

1. Ak klient pravidelne nakupuje alebo ak plánuje dovolenku, ideálnym produktom je kreditná karta. V tomto prípade čerpá klient finančné prostriedky banky, pričom môže využiť až 55-dňové bezúročné obdobie. Ak zaplatí v danej lehote vyčerpané peniaze, banka mu ich neúročí. Pre prípady občasných výdavkov alebo neočakávaných životných situácií, ako sú napríklad pravidelné platby (trvalé príkazy, inkasá, zúčtovania, splátky…) či nečakané výdavky (oprava auta, škody v domácnosti…), je vhodným produktom Povolené prečerpanie účtu. Ak klient potrebuje finančné prostriedky vo vyššej sume, napr. investícia do modernizácie či rekonštrukcie bývania, zariadenie domácnosti, kúpa auta alebo na čokoľvek iné preňho či jeho blízkych, ideálnym produktom je spotrebný úver.

2. O spotrebný úver môže požiadať už od výšky 600 eur. V súčasnosti ponúkame možnosť získať úver na bývanie alebo čokoľvek iné za výhodnejších podmienok s mimoriadnym znížením úrokovej sadzby až o 2¤%. Klient tak môže získať finančné prostriedky až do výšky 25 000 eur s úrokom, ktorý závisí od klienta. Stačí návšteva pobočky a úver na bývanie alebo na čokoľvek iné môže mať bez čakania, bez ručiteľa, bez založenia nehnuteľnosti a bez potvrdenia o príjme.

3. Kreditná karta je najvhodnejší nástroj na kúpu dovolenky, nakoľko k tomuto produktu môže klient získať výhodne cestovné poistenie nielen pre seba, ale aj pre celú rodinu. Kreditnú kartu môže získať s limitom až do výšky dvojnásobku svojho príjmu, v tomto prípade by to bol limit minimálne 1 800 eur, ktorý by teda v plnej výške pokryl náklady na dovolenku.

4. V tomto konkrétnom prípade je vhodnejšie financovanie prostredníctvom kreditnej karty, prípadne spotrebného úveru. Čo sa týka povoleného prečerpania účtu, výhodou je, že ho klient získa ľahko, stačí mu na to občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti. Klient jednoducho a bez akýchkoľvek poplatkov za poskytnutie či vedenie úverového účtu získa istotu, že na svojom účte bude mať vždy dostatok peňazí. Úroky platí len vtedy, keď prečerpá limit a len zo sumy, ktorú čerpá. V prípade, ak prečerpanie nevyužíva, nič zaň neplatí. Klient má peniaze dostupné 24 hodín denne vždy, keď ich potrebuje. Výška poskytnutého povoleného prečerpania účtu závisí od príjmu klienta. Obvyklá suma, ktorá je poskytovaná, sa pohybuje vo výške dvoj- až trojnásobku klientovho príjmu. O povolené prečerpanie účtu musí klient požiadať. V prípade, ak chce produkt zrušiť, musí sa so žiadosťou obrátiť na banku.

5. V tomto prípade sa ponúka viacero možností, ktoré sú závislé od špecifík konkrétneho klienta. Klient môže na tento účel použiť zostávajúci limit na kreditnej karte alebo môže pre tento účel využiť spotrebný úver. Okrem výhodných úrokových sadzieb a znížených poplatkov sa snažíme o takzvané zodpovedné úverovanie. V praxi to znamená osobný prístup ku klientovi a k jeho zámeru vstúpiť do úverového záväzku. Keďže sú spotrebný úver, kreditná karta a povolené prečerpania produktmi, s ktorými sa bude klient počas nasledujúceho obdobia pravidelne stretávať, je nevyhnutné zodpovedne vždy zvážiť všetky „za a proti“ pri jednotlivých produktoch. Snažíme sa klientovi dôkladne vysvetliť všetky detaily, zvážiť všetky možnosti a zodpovedať všetky jeho otázky spojené s potrebou získať financie prostredníctvom úverového produktu. Výsledkom je okrem spokojného klienta aj skutočnosť, že klient má vždy jasnú predstavu o podmienkach svojho nového úverového produktu. Zodpovedným úverovaním dosahujeme okrem zvyšovania spokojnosti našich klientov aj zodpovednejší prístup samotných klientov k svojmu úverovému produktu tak, aby boli s výsledkom „obchodu“ dlhodobo spokojní.

OTP Banka

1. Danému klientovi by ponúkla bezúčelový otp Expres úver. Úver je klientovi schválený a poskytnutý na počkanie bez potreby dokladovania bločkov alebo faktúr. Navyše ak si klient presmeruje mzdu na bežný účet OTP alebo poistí úver, získa dodatočnú zľavu z úrokovej sadzby.

2. Áno, v prípade záujmu klienta je možné poskytnúť mu spotrebný úver.

3. Áno, klient by mohol danú sumu splatiť aj kreditnou kartou. Neskúmame účel, na ktorý klient svoju kreditnú kartu použije.

4. Klient by mohol danú sumu splatiť aj využitím povoleného debetu. Neskúmame účel, na ktorý klient povolený debet použije.

5. Ak by klient už disponoval kreditnou kartou alebo povoleným debetom na bežnom účte, ale limit by mu nepostačoval na uhradenie nákladov spojených s dovolenkou, ponúkli by mu bezúčelový otp Expres úver.

Poštová banka

Klient môže zažiadať o Dostupnú pôžičku vo výške 1 500 eur. Ak čerpá úver na účet v Poštovej banke, neplatí žiadne poplatky za čerpanie úveru, za jeho správu či za mimoriadnu splátku a predčasné splatenie. Ak má príjem zo závislej činnosti, stačí mu na vybavenie len občiansky preukaz. Ak klient zároveň spláca aj iný spotrebný úver splátkou 80 eur mesačne, môže požiadať o konsolidáciu úverov. Vtedy by mohol splatiť pôvodný úver a splácať len jeden s jednou splátkou mesačne. Klient môže na tento účel použiť aj povolené prečerpanie. Povolené prečerpanie sa klientom nastavuje na základe pravidelných bezhotovostných obratov na účte a poskytuje sa v rozmedzí od 100 do 2 000 eur. Na konkrétnu výšku sa však klient musí kvalifikovať tým, že splní bankou stanovené podmienky. V prípade, že nemá záujem o spotrebný úver a plánuje si dovolenky dlhodobo, môže si vybrať jeden zo sporiacich účtov a požadovanú sumu si vopred našetriť.

Prima banka

Ak si klient potrebuje požičať 1 500 eur na dovolenku, je preňho najvýhodnejšie požiadať o Pôžičku. Na jej získanie mu stačí prísť do pobočky iba s občianskym preukazom a pôžičku mu vybavia zvyčajne na počkanie. Pri splácaní z Osobného účtu v Prima banke ju môže klient získať bez poplatku za poskytnutie. Pôžičku by získal v oboch nastavených modelových situáciách za rovnakých podmienok.

Sberbank

1. Dovolenkár má na výber viacero možností – povolené prečerpanie na účte, kreditnú kartu či spotrebný úver. Povolené prečerpanie je vlastne okamžitou finančnou rezervou. Keď vyčerpáte svoje peniaze, peniaze „z debetu“ sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K peniazom má klient jednoduchý prístup, narába s nimi rovnako ako s peniazmi na svojom účte. V rámci Programu služieb klient neplatí poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru ani žiadne dodatočné poplatky za vedenie. Spotrebný úver – peniaze má klient k dispozícii krátko po podpise zmluvy, jednorazové čerpanie, okamžitá finančná rezerva, fixovaná úroková sadzba po celú dobu splatnosti, možnosť získať úver aj bez ručiteľa, možnosť získať úver aj bez manželského partnera. Kreditná karta – prístup k úveru 24 hodín denne, po zaplatení splátky je úverový rámec znovu dostupný na použitie, bezúročné obdobie až do 40 dní (vlastné peniaze si zatiaľ môže zhodnocovať na depozitných produktoch), možnosť výberu z 2 cyklov splácania – dátum splatnosti druhý piatok v mesiaci alebo posledný piatok v mesiaci.

2. Áno, v závislosti od doby splácania a celkového posúdenia klienta.

3. Vydanie kreditnej karty podlieha posúdeniu klienta.

4. Áno, ak by mal povolené prečerpanie, tak by mohol uhradiť dovolenku aj do výšky povoleného prečerpania. Povolené prečerpanie banka takisto schvaľuje na základe posúdenia klienta.

5. Ak by mal klient dostatočný disponibilný zostatok na kreditnej karte, mohol by uhradiť dovolenku kreditnou kartou.

Slovenská sporiteľňa

Odporúča, aby si klient zvážil, aké sú jeho finančné možnosti, porovnal výšku svojho príjmu s očakávanými výdavkami a dobou splácania. Konečné rozhodnutie, aký spôsob financovania si vyberie, je však na ňom. Na základe informácií o klientovi z príkladu, je jednou z možností spotrebný úver, ktorý môže získať rýchlo aj na počkanie na každom obchodnom mieste. Sumu 1 500 eur môže získať napríklad pri splatnosti 7 rokov už za 39 eur mesačne. Úver poskytne bez poplatkov – klient neplatí spracovateľský poplatok ani poplatok za správu úveru. Ak by chcel úver splatiť skôr alebo urobiť mimoriadnu splátku, neplatí ani poplatok za predčasné splatenie úveru bez ohľadu na výšku úveru alebo dátum jeho poskytnutia.

Tatra banka

2. Áno, je to možné. Pri posudzovaní výšky a ceny úveru je klient posudzovaný individuálne a komplexne (bonita, úverové zaťaženie, požadované parametre a pod.). Klienti Tatra banky majú navyše možnosť získať predschválený bezúčelový úver aj prostredníctvom svojho mobilu, s čerpaním kdekoľvek a kedykoľvek (od 7. do 18. h). Jednoduchý prehľad nájdete na www.tatrabanka.sk/…vy-uver.html

3. Áno, klientovi môžeme ponúknuť kreditnú kartu – za predpokladu, že splní podmienky banky. Výška úverového rámca závisí od bonity a súčasného úverového zaťaženia klienta. Kartou je možné platiť bezhotovostne, neobmedzene do výšky úverového rámca na kreditnej karte, teda klient môže jednorazovo použiť celý poskytnutý limit napríklad aj na úhradu dovolenky.

4. Klient by si mohol zaplatiť dovolenku z limitu voliteľného prečerpania, ale tento sa nastavuje automaticky po splnení podmienok.

5. Napríklad ak je klientov celkový úverový rámec 2 000 eur a vyčerpal 300 eur, stále má k dispozícii 1 700 eur, čo na úhradu vyššie uvedenej dovolenky postačuje. V prípade, že úverový rámec na karte nie je dostatočný, klient môže požiadať o navýšenie celkového úverového rámca – pri jeho schvaľovaní je opäť posudzovaná bonita a existujúce úverové zaťaženie klienta. Okrem toho je možné požiadať aj o krátkodobé navýšenie úverového rámca na kreditnej karte. Klient okrem toho môže požiadať aj o bezúčelový úver. Je to na preferenciách klienta. Pri posudzovaní sa zohľadnia jeho individuálne podmienky (bonita, úverové zaťaženie, požadované parametre a podobne).

UniCredit bank

1. Najlacnejšou alternatívou by bolo financovanie prostredníctvom spotrebného bezúčelového úveru, kde si môže klient svoje splátky rozložiť na obdobie 1 až 7 rokov. V súčasnosti ponúka spotrebný bezúčelový úver s úrokom vo výške 8¤% rovnakou pre každého a garantovanou počas celého obdobia splácania úveru. Túto sadzbu dostanú všetci, ktorí si zvolia poistenie schopnosti splácať úver a zároveň budú využívať balík služieb podľa vlastného výberu. Spolu s výhodnou sadzbou získajú až do konca júna aj 100¤% zľavu z poplatku za poskytnutie úveru.

2. Áno, klient by získal spotrebný bezúčelový úver s úrokom len vo výške 8 % a bez poplatku za poskytnutie. Túto sadzbu dostanú všetci, ktorí si zvolia poistenie schopnosti splácať úver a zároveň budú využívať balík služieb podľa vlastného výberu.

3. Ďalšou alternatívou, ako zaplatiť dovolenku, je prostredníctvom kreditnej karty. Najobľúbenejšou je VISA Classic Sphere, s ktorou klient môže získať aj množstvo zliav z cien tovarov a služieb až do výšky 30 % takmer v 8 000 obchodoch v SR a v zahraničí. Jej výhodou pritom oproti spotrebnému úveru je, že si klient má možnosť zvoliť percento minimálnej splátky prečerpaného úverového rámca, ktoré sa pohybuje od 5 – 100 % z dlžnej sumy. Kreditná karta sa často využíva ako alternatíva spotrebného úveru. Jej výhodou je predovšetkým možnosť využitia 45– až 60-dňového bezúročného obdobia, počas ktorého nie sú financie vyčerpané z karty úročené. Aktuálna dlžná suma sa začne úročiť až odo dňa splatnosti, teda až po 45-dňovom bezúročnom období.

4. Na prefinancovanie krátkodobých finančných potrieb využívajú klienti kreditné karty, povolené prečerpanie alebo bezúčelové spotrebné úvery. Je na klientovi samotnom, pre ktorý úverový produkt sa rozhodne. V prípade povoleného prečerpania je však potrebné počítať s vyšším úročením (aktuálne 16,5¤% na účte v balíku Champion) v porovnaní napr. so spotrebný bezúčelovým úverom (8¤% spolu s poistením splátok úveru). Povolené prečerpanie na účte poskytujú do výšky dvojnásobku priemerného mesačného príjmu, max do 6¤000 eur. Jeho hlavnou výhodou je, že klient môže čerpať povolené prečerpanie kedykoľvek počas celého roka od dátumu poskytnutia, pričom čerpá len takú časť, ktorú v danom momente potrebuje. Úročí sa mu len čerpaná časť. Ak klient spĺňa podmienky, tento produkt je možné obnoviť i na ďalší rok. Majitelia vybraných balíkov služieb majú zriadenie a vedenie povoleného prečerpania zahrnuté v cene balíka.

5. Spotrebný bezúčelový úver.

VÚB

1. Ponúka viacero možností financovania – spotrebný úver, kreditnú kartu, povolené prečerpanie. Kreditná karta a povolené prečerpanie sú všeobecne vhodnejšie pri kratšej dobe splácania úveru (menej ako jeden rok). Na rozdiel od spotrebného úveru nemajú stanovené pevné mesačné splátky, čo môže byť výhodou aj nevýhodou. Výhoda – splácam, kedy chcem a koľko chcem (pri kreditke mesačne min. 5 % z dlžnej sumy), nevýhodou je, ak si neviem dobre plánovať výdavky, môže sa mi stať, že úver budem splácať dlhšie, ako som chcel (viac zaplatím na úrokoch). Výhodou povoleného prečerpania je aj to, že dlžnú sumu klientovi automaticky znižuje akákoľvek platby pripísaná na účet. Nevýhodou kreditnej karty a povoleného prečerpania môže byť mierne vyššia úroková sadzba ako pri spotrebnom úvere. Výhodou spotrebného úveru je okrem spravidla nižšej úrokovej sadzby aj pevná mesačná splátka – klient vie, koľko a kedy musí zaplatiť. Zároveň podľa novej legislatívnej úpravy môže úver splatiť predčasne bez poplatku, ak suma jeho splátok za posledných 12 mesiacov nepresiahla 10¤000 eur.

2. Klient môže využiť bezúčelovú Flexipôžičku, kde nemusí dokladovať účel použitia peňazí. Poskytujú ho vo výške od 490 až do 25 000 eur so splatnosťou do 120 mesiacov. Samotné vybavenie úveru je jednoduché, stačí predložiť dva doklady totožnosti (neklient by mal okrem toho priniesť jeden doklad o súčasnej adrese – napr. faktúru za mobil, SIPO a pod.). Príjem nie je potrebné dokladovať, jeho výšku si overia cez Sociálnu poisťovňu. Vybavenie úveru trvá štandardne do 24 hodín, klienti s Osobnou úverovou linkou (predschválený úverový rámec pre klientov s flexiúčtom, ktorý môžu čerpať vo forme spotrebného úveru, kreditnej karty alebo povoleného prečerpania so zvýhodnenými podmienkami) môžu úver získať prakticky na počkanie a majú zároveň možnosť úver vybaviť jednoducho a bez návštevy banky cez internet banking. Navyše môžu využiť tzv. šťastný mesiac. Ten im umožní vybrať si jeden mesiac v roku, v ktorom nebudú až do konca splatnosti platiť mesačnú splátku úveru. Vďaka nižšiemu počtu splátok zaplatia v konečnom dôsledku na úrokoch menej.

3. Áno. Napríklad pri karte Blue od American Express by navyše získal 0,5¤% z výšky platby za dovolenku naspať. Výhodou je aj cestovné poistenie pre celú rodinu (manžel/ka a deti do 18 až 21 rokov).

4. Áno.

5. Dostupné sú všetky tri možnosti.

Zuno banka

1. Ak si chce klient jednorazovo zaplatiť dovolenku, bol preňho vhodnejší spotrebný úver. Ak chce peniaze minúť priamo na dovolenke, potom je výhodnejšie použiť kreditnú kartu. Klient nemusí peniaze zamieňať, platby má zadarmo a nemusí so sebou nosiť hotovosť.

2., 3. Áno, po individuálnom posúdení klienta.

4. Táto možnosť prichádza do úvahy, no klientovi by sme viac odporučili použiť kreditnú kartu, pretože pri nej má možnosť využiť bezúročné obdobie až 55 dní. Kontokorent by sme klientovi odporučili skôr ako rezervu na krátkodobé výdavky.

5. Klient by mal v každom prípade zvážiť, či v takom prípade bude mať možnosť splácať ďalší úver. Je vhodné dôkladne si prepočítať finančné možnosti ešte pred podaním žiadosti. Ak áno, môže si všetky dlhy nefinancovať pôžičkou od Zuno. Klient môže získať úrokovú sadzbu nižšiu až o 2 % a zároveň môže požiadať o vyšší úver. Zlúčením svojich úverov si môže znížiť svoju existujúcu splátku a zároveň získať nové peniaze za výhodný úrok. Pokiaľ klient nechce nefinancovať v danej situácii, odporučili by sme mu spotrebný úver. Klient ho môže získať jednoducho cez svoj online banking. Úver v Zuno môže získať bez akýchkoľvek poplatkov a navyše si ho môže kedykoľvek znížiť alebo splatiť, či už mimoriadnou splátkou, alebo úplným predčasným splatením.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dovolenka #úver #banka #kreditná karta
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku