Drahšie účty, platby, vklady či výbery. Banky od jauára menia cenníky

Až šesť bánk mení v januári svoje cenníky. Prinášame podrobný prehľad zmien.

06.12.2017 11:58
kalkulačka, banka, klient, karta, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

ČSOB – od 1. 1. 2018

Banka od 1. januára 2018 zvýšila poplatok za Študentský účet FUN a Bežné účty, za výpisy z účtov a za hotovostný výber. Klienti si viac priplatia aj za výbery hotovosti z bankomatov, za trvalé príkazy a inkasá.

Balíky služieb, bežné účty a vkladové účty

 • ČSOB Študentský účet FUN: Banka upravila poplatok za účet na 3 € z pôvodných 2,50 € a zároveň súčasťou balíka bude služba Hotovostný vklad.
 • Bežné účty: Banka mení mesačný poplatok za bežný účet v EUR a v cudz. mene na 4 € z pôvodných 2 €.

Výpisy k bežným účtom

Poplatky sa zvýšili aj pri poskytnutí informácii o pohyboch a zostatkoch na účte poštou a to:

 • týždenne s poplatkom 4 €/mesačne, predtým 2,40 €
 • denne s poplatkom 16,00 €/mesačne, predtým 12,60 €

Vyhotovenie duplikátu výpisu na žiadosť klienta bude s poplatkom 10 €, predtým počet A4 listov do 10 ks bolo s poplatkom 4 € a počet A4 listov 11 ks a viac bolo s poplatkom 4,00 € + 1,00 € za 11. a každý ďalší list.

Termínované a sporiace účty

Zmena je aj pri sankčnom poplatku za predčasný výber pred uplynutím výpovednej lehoty. Za výpovednú lehotu kratšiu než 1 mesiac a od 1 mesiaca vrátane bude sankčný poplatok vo výške 0,75 % / min. 3,00 €, predtým výpovedná lehota kratšia než 1 mesiac bola s poplatkom 0,50 % a od 1 mesiaca vrátane 0,75 % z vyplatenie sumy.

Ostatné poplatky k depozitným účtom

 • Zadanie, zmena, zrušenie blokácie prostriedkov na účte na žiadosť majiteľa účtu bude s poplatkom 10 €, predtým bol poplatok 7 €.
 • Zriadenie, zmena, zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov bude s poplatkom 100 € , predtým bol poplatok 70 €.
 • Potvrdenie na žiadosť klienta bude s poplatkom 7 € + DPH, predtým 5 € + DPH.

Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie:

 • Za hotovostný výber si banka bude inkasovať poplatok vo výške 3 €, predtým bol poplatok 2,50 €.

Bezhotovostné platobné operácie:

 • Prijatá platba bude za poplatok 0,20 € elektronicky alebo v pobočke, predtým bol poplatok 0,18 € elektronicky alebo v pobočke.
 • Za odoslanú platbu klient zaplatí 2 € v pobočke, 0,20 € za elektronickú platbu, predtým 1,30 € v pobočke, 0,18 € elektronicky.

SEPA trvalý platobný príkaz

 • Zmena bude za poplatok 2 € v pobočke, 0 € elektronicky, predtým 1 € v pobočke, 0,50 € elektronicky.
 • Pri platbe na základe trvalého platobného príkazu bude poplatok 0,20 € elektronicky alebo v pobočke predtým výška poplatku bola 0,18 € elektronicky alebo v pobočke.

Súhlas so SEPA inkasom

 • Zmena bude za poplatok 2 € v pobočke, 0 € elektronicky, predtým 1 € v pobočke, 0,50 € elektronicky.
 • Platba na základe súhlasu so SEPA inkasom bude za poplatok 0,20 € elektronicky alebo v pobočke, predtým bol poplatok 0,18 € elektronicky alebo v pobočke.

Platobné karty

Debetné platobné karty:

 • Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR bude s poplatkom 2,50 €, predtým 2 €.
 • Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB bude bez poplatku, predtým bola služba za poplatok 0,05 €.
 • Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude s poplatkom 0,50 €, predtým 0,30 €.

Kreditné platobné karty:

 • Výber hotovosti z bankomatov ČSOB a bankomatov skupiny KBC bude za poplatok 2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €, predtým 2 % z vyberanej sumy, min. 4,00 €.
 • Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a z bankomatov v zahraničí bude s poplatok 2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €, predtým 2,5 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €.
 • Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB bude bez poplatku, predtým 0,05 €.
 • Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude s poplatkom 0,50 €, predtým bol poplatok 0,30 €.

Elektronické bankovníctvo

Dobitie kreditu mobilného operátora Telekom a Orange cez ČSOB Internetbanking 24, ČSOB SmartBanking, ČSOB BusinessBanking Lite bude za poplatok 0,20 €, predtým 0,15 €.

Úvery

ČSOB Hypotekárny a spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou:

 • Banka zjednocuje poplatok za Interné ohodnotenie nehnuteľnosti bankou na 100 €, predtým bol poplatok za ohodnotenie bytu 70 € a za dom 100 €.
 • Čerpanie úveru (prvé čerpanie je bez poplatku) bude s poplatkom 15 €, predtým čerpanie úveru (prvé až tretie čerpanie je bez poplatku) bolo za poplatok 50 €.

Slovenská sporiteľňa – od 1. 1. 2018

Ostatné Poplatky súvisiace s účtami

 • Zmena nakladania s Účtom bude s poplatkom 2 €, predtým bol poplatok 1,65 €.

Platobné služby – bezhotovostné operácie

 • Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu na Inkaso (pri Inkase strana platiteľa aj príjemcu) bude s poplatkom 0,20 €. V prípade Realizácie trvalého Platobného príkazu na úhradu z Účtu klienta v prospech Účtu, Účtu sporenia, Vkladového účtu a Vkladnej knižky toho istého Klienta v Banke bude služba bez poplatku, predtým s poplatkom 0,20 €.

Platobné služby – hotovostné operácie

 • Vklad hotovosti na účet 3. osobou bude s poplatkom 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €.

V cenníku pribudli poplatky za služby:

Spracovanie mincí pri vklade/výbere

Triedené mince:

 • od 101 – 500 mincí s poplatkom 3 €
 • od 501 mincí s poplatkom 10€

Netriedené mince:

 • od 101 – 500 mincí s poplatkom 6 €
 • od 501 mincí s poplatkom 20 €

Poplatok za Spracovanie mincí pri vklade a výbere Banka účtuje pri každej hotovostnej operácii pri počte mincí od 101 kusov. Mince v počte do 100 kusov banka nespoplatňuje.

Pokladničné služby

Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt/ Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí/bankoviek podľa žiadosti klienta s poplatkom 3 €. Predtým zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, ktoré klient predložil banke alebo banka odovzdala klientovi bolo za poplatok 0,01 € za kus, min.0,60 €.

Spracovanie mincí pri zamieňaní

Triedené mince:

 • od 101 – 500 mincí s poplatkom 3 €
 • od 501 mincí s poplatkom 10€

Netriedené mince:

 • od 101 – 500 mincí s poplatkom 6 €
 • od 501 mincí s poplatkom 20 €

Platobné karty

Za Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie si klienti priplatia. Poplatok za službu bude 3 €, predtým 2 €.

Ostatné služby

Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte a Účte sporenia bude za poplatok 80 €, predtým bola Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte s poplatkom 70 €.

V cenníku pribudol poplatok vo výške 20 € za Vydanie iného ako základného potvrdenia o Depozitnom produkte.

VÚB – od 13.1.2018

Od januára 2018 banka zvyšuje poplatok za poskytnutie spotrebného úveru a pri vklade hotovosti na účet. Banka bude mať v ponuke nový Osobný účet dlžníka a mobilnú kartu Visa Inspire mobil platby.

Hotovostné operácie

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB: Poplatok sa zvýši za vklad euro mincí do 100 ks (vrátane) a bankovky a euro mince nad 100 kusov a bankovky – za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100 ks) na 1 €, predtým bol poplatok 0,50 €.

Za nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti nad 10 000 €, resp. v protihodnote v cudzej mene, v požadovanom termíne bude poplatok vo výške 0,1% zo sumy nezrealizovaného výberu. Predtým za nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti nad 15 000 €, resp. protihodnote v cudzej mene, v požadovanom termíne bol poplatok 1 ‰ zo sumy nezrealizované­ho výberu

Úvery

Spotrebné úvery: Poskytnutie spotrebného úveru bude s poplatkom 4% z objemu úveru, predtým bol poplatok 2% z objemu úveru.

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt:

 • V počte bankoviek nad 10 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) za poplatok 1 €, predtým 0,50 €
 • V počte mincí nad 100 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) za poplatok 1 €, predtým 0,50 €.

OTP banka – od 1. 1. 2018

Vinkulácie: Vinkulovanie peňažných prostriedkov na základe žiadosti klienta bude s poplatkom 100 €, predtým bol poplatok 70 €.

Úverové produkty: Za Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí (okrem ŠFRB) a vzdanie sa záložného práva bude banka inkasovať poplatok vo výške 33 € aj pri Hypotekárnom úvere a Úvere zabezpečenom finančným majetkom. Predtým bola služba bez poplatku.

Privatbanka – od 1.1.2018

Termínované vklady

Banka ruší sankčné poplatky za predčasný výber z Nadlimitného termínovaného vkladu pri viazanostiach od 12 do18 mesiacov, od 18 do 24 mesiacov, od 24 do 36 mesiacov.

Pokladničné a zmenárenské operácie

Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke bude s poplatkom 2,50 €, predtým bol poplatok 1,70 €.

Prepočítanie a spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 101 ks do 500 ks bude s poplatkom 5 €, predtým 3,50 €.

Prepočítanie a spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 501 ks bude s poplatkom 10 €, predtým 7 €.

Manipulácia s bankovkami (prepočítanie a spracovanie) od 501 ks bude s poplatkom 5 €, predtým 3,50 €

Za Výmenu málo poškodenej eurobankovky (s chýbajúcou nepatrnou časťou menšou ako 1 cm2) klient zaplatí 1 €, predtým 0,50 €.

Nevykonanie nahláseného výberu v hotovosti nad 15 000 eur bude s poplatkom 10 €, predtým 7 €.

Platobné karty

MasterCard Standard, MasterCard Gold:

 • Banka zvyšovala poplatky aj za Výber hotovosti z bankomatu (ATM) iných bánk v SR a zahraničí na 2 €, predtým bol poplatok za výber 1,30 €.
 • Výber hotovosti na pobočke iných bánk v SR alebo v zahraničí – Cash Advance bude s poplatkom 10 €, predtým 2 % zo sumy, min. 3,30 €.
 • Zmeny sa dotkli aj poplatkov za Expresné vydanie platobnej karty alebo PIN do 48 hodín s poplatkom. Za službu si klient zaplatí 25 € + náklady kuriéra. Predtým za Expresné vydanie karty do 48 hodín bol poplatok 50 € + náklady kuriéra a za Expresné vygenerovanie PIN do 48 hodín si klient zaplatil 20 € + náklady kuriéra.

Oberbank – od 1. 1. 2018

Účty

 • Účet Výhoda s poplatkom 5 €, predtým 4 €.
 • Účet Klasik s poplatkom 2 €, predtým 1,50 €.
 • Účet pre mladých a študentov s poplatkom 2 €, predtým 1,50 €.

Výpis z účtu

Duplikát výpisu v papierovej forme bude s poplatkom 8,00 € / výpis, predtým 7,00 € / výpis.

Platobný styk

V cenníku pribudla služba Hotovostný vklad treťou osobou za poplatok 1,50 €.

Prevodný príkaz elektronický, Realizácia trvalého príkazu a inkasa, Zadanie výzvy na inkaso – elektronicky bude od januára 2018 s poplatkom 0,29 €, predtým bola služba za 0,27 €.

PayService (dodatočný poplatok za prevodný príkaz predložený na inom tlačive ako tlačivo banky) bude s poplatkom 10 €, predtým 6 €.

Platobné karty

CirrusMaestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Maestro bezkontaktná:

 • Platba u obchodníka – POS terminál v tuzemsku / EURO zóna s poplatkom 0,29 €, predtým 0,27 €

Maestro bezkontaktná:

 • Platba u obchodníka – POS terminál mimo EURO zóny 0,29 €, predtým 0,27 €

Zdroj: Finančný kompas

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #banky #bankové poplatky