Mám nárok na nemocenské po smrti otca?

13.08.2018 16:28
exekútor, exekúcia, dôchodca, senior
Ilustračné foto. Autor:

Môj otec zomrel 30. júla tohto roka. Bol na dlhodobej péenke a dostával nemocenské. Bude táto dávka vyplatená ešte aj za júl?

Nárok na výplatu nemocenského zaniká dňom smrti fyzickej osoby. To znamená, že ak poistenec zomrel 30. júla 2018, nárok na ňu mu trvá rovnako do 30. júla. Za posledný deň v júli už Sociálna poisťovňa nemocenské nevyplatí.

Vo veci výplaty nemocenského treba v prvom rade požiadať ošetrujúceho lekára, aby dňom úmrtia ukončil práceneschopnosť. Ukončenú péenku je potom potrebné čo najskôr doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá nemocenskú dávku vyplácala. Nároky na sumy splatné ku dňu smrti poistenca prechádzajú postupne na manžela/manželku, deti a rodičov. Tieto nároky nie sú predmetom dedičstva.

Predmetom dedičstva sa stávajú len vtedy, ak niet týchto fyzických osôb. (Ak niet fyzických osôb, ktoré by nadobudli nárok na dávky – niet manžela/manželky, detí, rodičov a ani dedičov, tieto dávky sú ostatným príjmom základného fondu, z ktorého mali byť vyplatené, t. j. zostávajú v základnom fonde nemocenského poistenia.)

Príklad: Ak zomrel poistenec, ktorý mal manželku a ktorému sa vyplácalo nemocenské, pričom dávka za posledný mesiac trvania dočasnej pracovnej neschopnosti nebola vyplatená, nárok na sumu nemocenského za posledný mesiac prechádza na manželku. Nárok na nevyplatenú sumu nemocenského by prechádzal na deti len v prípade, ak by poistenec manželku ku dňu smrti nemal, a obdobne, nárok by prechádzal na rodičov len v prípade, ak by nemal ani deti. Manželka zomretého poistenca požiada o výplatu nemocenského prostredníctvom vyplneného a podpísaného tlačiva „Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy nemocenskej dávky splatné ku dňu smrti poberateľa“. Takéto tlačivo je na našej web stránke www.socpoist.sk v časti Formuláre.

#dávky #smrť #nemocenské poistenie #péenka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku