Pošmykli ste sa na chodníku? Kto vám nahradí škodu?

Ak padnete na zľadovatenom alebo neupravenom chodníku a zraníte sa, škodu si môžete uplatniť z úrazového poistenia. Ak ho ale nemáte, môžete požadovať náhradu škody od subjektu zodpovedného za stav komunikácie.

15.01.2019 11:00
chodnik, poladovica, lad, zima, nove mesto nad... Foto: , ,
Ilustračné foto.
debata (3)
Úrazy spôsobené pádom tvoria v zime až tretinu z celkového počtu škôd v úrazovom poistení. „Najčastejšie sa pritom stretávame s úrazmi ako vyvrtnutie kolena, podvrtnutie zápästia, zlomeniny horných a dolných končatín. Časté sú aj odreniny tváre či vybitie zubov,“ vymenúva Adriana Körösiová, riaditeľka odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Poisťovňa aznamenala počas minuloročného zimného obdobia (od 1. novembra 2017 do 28.2. 2018) 3 553 poistných udalostí s rizikom pád, pošmyknutie v celkovej hodnote takmer 970 tisíc eur. Štatistiky potvrdzujú, že v zimnom období prichádza k nárastu poistných udalostí spôsobených pádom alebo pošmyknutím, pričom mesačne ide o stovky prípadov.

Ak dôjde k pádu alebo pošmyknutiu na zľadovatenom alebo neupravenom chodníku s následkom úrazu a poškodený má uzatvorené úrazové poistenie, škodu si môže uplatniť z tohto poistenia. Ak však poškodený úrazové poistenie nemá, môže požadovať náhradu škody od subjektu zodpovedného za stav komunikácie. Za udržiavanie chodníkov v takom stave, aby neohrozovali zdravie ľudí či majetok, sú od mája minulého roka zodpovedné mestá a obce. Poškodený tak od nich môže žiadať náhradu škody na zdraví a jej následkov či preplatenie škody na majetku, napríklad na roztrhnutom kabáte či nohaviciach.

„V prípade škodovej udalosti spôsobenej pádom alebo pošmyknutím na neupravenom chodníku, odporúčame miesto fotograficky zdokumentovať, prípadne privolať mestskú políciu, ktorá zhodnotí stav cesty alebo chodníka, na ktorej došlo k úrazu alebo škode na majetku. Ak poškodený utrpí v dôsledku pádu na neupravenom chodníku úraz, je potrebné preukázať rozsah ujmy na zdraví okrem iného lekárskymi správami,“ radí Gabriela Korenčíková z úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Ak si chce poškodený nárokovať náhradu škody od zodpovedného mesta alebo obce, musí zároveň na mestskom alebo obecnom úrade, ktorý zodpovedá za chodník, na ktorom sa stala škoda, písomne požiadať o nárok na náhradu škody spôsobenej neupravenou miestnou komunikáciou.

Ak má mesto alebo obec uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobená škoda, môže byť poškodenému nahradená práve z tohto poistenia. V tomto prípade postúpi zodpovedný mestský alebo obecný úrad škodovú udalosť svojej poisťovni, pričom všetky tieto dokumenty (lekárska správa, fotografická dokumentácia, vyjadrenie mestskej polície k stavu chodníka alebo cesty) bude poisťovňa pri likvidácii poistnej udalosti od poškodeného vyžadovať. V prípade, ak poistenie zodpovednosti daný mestský alebo obecný úrad uzatvorené nemá, musí škodu poškodenému uhradiť z vlastných prostriedkov.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #ľad #zima #úraz #chodník #náhrada škody