Choroba zasiahne do chodu rodiny aj finančne

23.04.2019 06:00
invalid, invalidný, vozík, vozíčkar
Ilustračné foto. Autor:

V živote človeka sa občas objavia situácie, na ktoré sa nedá vopred pripraviť. Stanú sa neočakávane a vážne narušia život rodiny aj rodinný rozpočet. O to horšie, keď rodina vopred nemyslí na zadné vrátka, akými môže byť práve vhodne zvolené životné poistenie.

Vyradiť vás z bežného pracovného života totiž môže aj “obyčajný“ úraz. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne patrí práve úraz medzi tri najčastejšie príčiny práceneschopnosti a je dokonca hlavnou príčinou úmrtí do 44 rokov.

Práve preto je dôležité včas myslieť na kvalitné úrazové poistenie s krytím trvalých následkov úrazu, ktoré pomôže zabezpečiť potrebnú finančnú injekciu či pokrytie výdavkov spojených s rehabilitáciami a kúpou zdravotných pomôcok. „V tomto prípade odporúčam uzavrieť aj poistenie denných dávok počas nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré môžu vykompenzovať zníženie príjmu počas liečby,“ radí Jana Kováčová, produktová manažérka personálneho poistenia poisťovne Generali.

Podceňovaná invalidita

Priemerná výška invalidného dôchodku v prípade invalidity nad 70 % je na Slovensku iba 368,03 eura. Pri PN je výška nemocenskej dávky počas prvých 3 dní iba 25 % z denného vymeriavacieho základu, od 4. dňa práceneschopnosti iba 55 % z denného vymeriavacieho základu. Preto je pri životnom poistení dôležité myslieť na vykrytie zníženého príjmu počas dlhodobej PN alebo v prípade invalidity.

„Poistná suma poistenia pre prípad invalidity by mala byť zvolená v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky alebo vykryla rozdiel v strate príjmu. Inou možnosťou je poistenie pre prípad PN, ktorého úlohou je kompenzácia príjmu v prípade pracovnej neschopnosti,“ vysvetľuje Jana Kováčová.

Závažné ochorenia trápia čoraz mladšie ročníky

Analýza dát poistných udalostí poisťovne Generali za posledných 6 rokov potvrdila zlú situáciu, najmä čo sa týka rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. „Počas rokov 2012 až 2018 sme v rámci životného poistenia zaregistrovali, že najviac našich klientov ochorelo na rakovinu (32 %) a kardiovaskulárne ochorenia (11 %), pričom v rámci kardiovaskulárnych ochorení bol až v 79 % prípadov príčinou srdcový infarkt,“ upozorňuje Adriana Körösiová, riaditeľka odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Závažné ochorenia pritom trápia čoraz mladšie ročníky. Na Slovensku zažije každý deň mŕtvicu človek mladší ako 45 rokov a každých 16 minút u nás pribudne jeden pacient s rakovinou. Tieto ochorenia výrazne zasiahnu do chodu rodiny a ovplyvnia ju nielen psychicky, ale najmä finančne. „Pri uzatváraní poistenia je dôležité, aby klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu a rehabilitácie,“ radí Kováčová.

„Uvedomujeme si, že človek môže počas života prekonať aj viacero závážnych ochorení a naďalej plnohodnotne žiť. Preto poistenie závažných ochorení plní až 3 poistné udalosti vo výške 100 % z poistnej sumy. Zároveň sme v balíku 37 najčastejšie sa vyskytujúcich závažných ochorení ponechali až 3 čiastočne plnenia. To znamená, že klient môže získať poistné plnenie až do výšky 360 % z poistnej sumy,“ dodáva Jana Kováčová.

Finančné problémy

Prieskum spoločnosti Millward Brown odhalil, že až 51 % Slovákov spláca nejaký typ úveru. Pričom najviac zadlženou vekovou skupinou sú ľudia vo veku 35 – 44 rokov. Práve mladé rodiny sú najčastejšie závislé od príjmu oboch partnerov a v prípade neočakávaných udalostí a výpadku príjmu jedného z nich sú najnáchylnejšie na vznik finančných problémov. Navyše, mnohí Slováci nemajú vytvorenú ani dostatočnú alebo dokonca žiadnu finančnú rezervu na preklenutie obdobia bez príjmu. Pre ľudí, ktorí čerpajú hypotekárny úver, pôžičku či leasing a zároveň sú živiteľmi rodiny, je preto podľa Jany Kováčovej vhodné uzavrieť poistenie.

#peniaze #poistenie #choroba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku