Na generačnú výmenu je pripravená asi len štvrtina rodinných firiem

Rodinné podnikanie je aj na Slovensku veľmi populárne. V prieskume ČSOB a agentúry Datank medzi tromi stovkami firiem rôznych veľkostí až 51% respondentov označilo svoj podnik za rodinný.

05.07.2019 07:00
porada, firma, kancelária, ľudia, schôdzka,... Foto:
Ilustračné foto
debata

Aj vzhľadom na krátku tradíciu súkromného podnikania na Slovensku zatiaľ chýbajú dlhodobé skúsenosti s generačným odovzdávaním firiem. Túto otázku má zatiaľ vyriešenú v priemere len každá štvrtá rodinná firma (27%). ČSOB rozširuje svoje portfólio služieb o poradenstvo zamerané špecificky práve na rodinné podniky, prostredníctvom novovzniknutej dcérskej spoločnosti ČSOB Advisory.

Vyšší stupeň dôvery a spoľahlivosť (34%), lepšia spolupráca (18%) a stabilita (18%) – to sú podnikateľmi najčastejšie spomínané výhody rodinného biznisu. Na druhej strane, za najväčšiu nevýhodu označili nezhody s ostatnými rodinnými príslušníkmi, a tým narušené rodinné vzťahy (41%). Druhou najčastejšie spomínanou nevýhodou sú spory v rozhodovaní (15%). Podnikatelia sa rovnako sťažujú na nedostatok voľného času či problémy pri plánovaní spoločnej rodinnej dovolenky (9%). Takmer jedna pätina podnikateľov ale nevidí v rodinnom biznise žiadne nevýhody.

Otvorená otázka nástupníctva

To, kto by mal prevziať rodinný biznis podľa prieskumu nie je pre tieto firmy ešte úplne aktuálna téma. Necelá tretina (31%) firiem v prieskume potvrdila, že túto otázku ešte nemá vyriešenú. Ďalšia štvrtina (27%) nad generačnou výmenou ešte ani nepremýšľala a len každý štvrtý respondent z radov rodinných firiem má už v nástupníctve jasno. „Ide pritom o otázku, ktorá sa stáva čoraz aktuálnejšou. A to aj v kontexte toho, keď že dochádza k prvej generačnej výmene v radoch porevolučných podnikateľov,“ vysvetľuje Michal Magic, riaditeľ spoločnosti ČSOB Advisory. „Potomkovia, dúfame, že budú mať záujem. Ak nie, firmu pred dôchodkom predáme,“ vyjadril sa v prieskume zástupca jednej zo slovenských firiem zaoberajúcej sa výrobou žalúzii Žalúzia Cibula s.r.o.

Prípadný predaj nevylúčil ani zástupca firmy zaoberajúcou sa dodávkami interiérov 5s s.r.o. „Nemám, ak bude firma úspešná, bude sa dať predať,“ uviedol v prieskume. „Ak sa firma nepripraví na generačnú výmenu, môže dôjsť k postupnému štiepeniu majetku dedením, pričom týmto vzniká problém s riadením firmy pre ďalšie generácie. Európske prieskumy pritom naznačujú, že prechod biznisu z druhej na tretiu generáciu drvivá väčšina firiem už žiaľ neprežije,” upozorňuje Magic z ČSOB Advisory.

Novovzniknutá dcérska spoločnosť ČSOB Advisory sa v spolupráci s ostatnými spoločnosťami skupiny ČSOB a právnymi poradcami zameriava práve na poradenstvo pre rodinné typy podnikov, a to v oblastiach plánovania nástupníctva, ochrany rodinného majetku alebo prípravy na predaj spoločnosti.

Plánovanie nástupníctva

Každá firma skôr či neskôr čelí generačnej obmene. ČSOB Advisory klientom pomáha so zaistením funkčného nástupníctva, prípravou vhodnej majetkovej štruktúry a procesov, nastavenie pravidiel správy rodinného majetku a vypracovanie motivačnej schémy pre manažment a kľúčových zamestnancov.

Ochrana rodinného majetku

Klientom radíme ako nastaviť pravidlá správy rodinného majetku a strategických kontrol tak, aby sa vyhli potenciálnym konfliktom pri rozhodovaní o budúcom smerovaní firmy. Vhodný návrh majetkovej štruktúry eliminuje riziká v prípade negatívneho vývoja ekonomiky. Súčasťou je aj príprava dlhodobej stratégie správy majetku v spolupráci s Wealth manažmentom ČSOB.

Príprava na predaj spoločnosti

Klientom pomáhame pripraviť firmu na predaj tak, aby bola zrozumiteľná pre potenciálneho investora. Súčasťou poradenstva je v tomto prípade analýza možných scenárov a indikatívne ocenenie, návrh optimalizácie finančných procesov, kontrolingu a reportingu. Podnikateľov s potenciálnymi záujemcami o kúpu spája aj online platforma ČSOB Match’it.

debata chyba
Viac na túto tému: #podniky #generačná výmena #rodinné firmy