Dávky 2020: V čom všetkom si zamestnanci prilepšia?

Aj zamestnancov čakajú tento rok zmeny - stúpla minimálna mzda a zvýšenie príplatkov za prácu v neštandardnom čase. Zvýšila sa nezdaniteľná časť základu dane.

17.01.2020 10:00
sklad, práca, zamestnanci Foto:
Upravujú sa aj podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania pracovných miest. Ide o protikrízové opatrenie.
debata (4)

Hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou je 678,71 eura

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestna­neckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. V roku 2020 môže ich maximálny príjem dosiahnuť 678,71 eura. Pri dodržaní tejto hranice môže zamestnávateľ na zamestnanca i samotný zamestnávateľ získať zákonom stanovenú úľavu pri platení odvodov.

Vyššia minimálna mzda

Z 520 na 580 eur sa zvýšila minimálna mzda. Od roku 2021 sa spôsob určovania minimálnej mzdy zmení = ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, bude predstavovať 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Vyššie mzdové zvýhodnenia za prácu v neštandardnom ča­se

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj príplatky za prácu v neštandardnom ča­se.

  Od 1. 5. 2019 Od 1. 1. 2020 nárast
Práca v noci 1,20 1,33 0,13  
Práca v sobotu 1,50 1,67 0,17  
Práca v nedeľu 2,99 3,33 0,34  
Kompenzácia za sťažený výkon práce 0,60 0,67 0,07  

Viac dovolenky pre mladších rodičov

Zamestnanci, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, majú od začiatku tohto roka nárok na päť týždňov dovolenky. Vyplýva to z novely Zákonníka práce od poslancov za SNS, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára. V súčasnosti pritom pracovný kódex priznáva nárok na päťtýždňovú dovolenku len tým zamestnancom, ktorí dosiahli vek 33 rokov, mladší zamestnanci majú zákonnú výmeru dovolenky v dĺžke štyroch týždňov. Na uplatnenie nároku na päť týždňov dovolenky zamestnanec svojmu zamestnávateľovi oznámi vzťah k dieťaťu. S novelou už pred jej schválením zásadne nesúhlasili zamestnávatelia. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) tvrdila, že jej prijatie bude mať zásadne negatívny dosah na podnikateľské prostredie na Slovensku. „Dochádza opätovne v relatívne krátkom období de facto k navýšeniu nákladov práce. Vo vzťahu k výmere dovolenky dávame tiež do pozornosti fakt, že Slovensko má najvyšší počet poskytovaných sviatkov a dní pokoja (15) v porovnaní s okolitými štátmi, čo má v konečnom dôsledku rovnaký efekt ako väčšia výmera dovolenky,“ odkázala RÚZ.

(SITA)

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za rok.

Protikrízové opatrenie

Upravujú sa podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania pracovných miest. Štát v takomto prípade poskytne zamestnávateľovi príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca, pričom mesačná výška tohto príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi. Zmeny sa týkajú maximálnej výšky príspevku – z 50 % priemernej mzdy v hospodárstve na najviac 60 % priemernej mzdy, a obdobia jeho poskytovania – zo 60 na 120 dní v úhrne počas 12 mesiacov. Rozširuje sa aj maximálny možný rozsah neprideľovania práce z 20 % ustanoveného týždenného pracovného času (čo predstavuje 1 pracovný deň v týždni) na 40 % ustanoveného týždenného pracovného času (čo predstavuje 2 pracovné dni v týždni).

Zvýši sa nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane sa od budúceho roka zvýši z 19,2-násobku (4 035,84 eura) na 21-násobok (4 414,20 eura) sumy platného životného minima. Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7-násobok od roku 2021.

Vyššia celková cena práce a príspevky na zamestnanávanie hendikepovaných ľu­dí

Celková cena práce (CCP) v roku 2020: 1 438,52 eura

Pre rok 2020 bude pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania hendikepovaných ľudí, suma povinného odvodu stanovená ako 0,9 násobok celkovej ceny práce: 1 294,67 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce: 1 150,82 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 754,08 eura ; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok CCP – 6 904,89, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP – 7 480,30

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

Výška príspevku: Bratislavský kraj maximálne 3,2 násobok CCP – 4 603,26 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4-násobok CCP – 5 754,08 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4,8-násobok CCP – 6 904,89 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 589,79 do 1 006,94 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 596,30 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 7 192,60 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 596,30 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 7 192,60 eura

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Mesačná výška príspevku je: v bratislavskom kraji najviac 359,63 eura, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: 431,55 eura, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer 40 % z CCP: najviac 575,40 eura.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #dávky od štátu #zmeny v roku 2020