Penzisti môžu využívať odvodovú úľavu aj tento rok

Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, môžu aj v roku 2020 naďalej využívať odvodovú úľavu. Ku koncu roka 2019 túto výhodu využívalo 35 526 tisíc dôchodcov.

27.01.2020 15:14
pracujúci, dôchodca, dôchodok, krava, mlieko,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Sociálna poisťovňa registrovala 8 146 dohôd o vykonaní práce a 27 380 dohôd o pracovnej činnosti.

Odvodovú úľavu môže mať dôchodca s dôchodkom starobným, invalidným, výsluhovým alebo invalidným výsluhovým. Tento dôchodca si môže určiť jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. Ak mesačný príjem (alebo priemerný mesačný príjem) z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí dôchodca-dohodár len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Prípadných ďalších uzatvorených dohôd sa táto výnimka netýka, dôchodca z nich riadne platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky, o jej skončení a tiež čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Môže pri tom použiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Na dohodu s výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku, pričom Sociálna poisťovňa mu výplatu predčasného starobného dôchodku nezastaví, ak jeho príjem za kalendárny rok nepresiahne 2 400 eur. Predčasný starobný dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku, však zároveň nemôže byť dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

1 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #Dôchodcovia #penzisti #odvodová úľava #práca popri penzii