Poberateľ príspevku na opatrovanie sa poistencom štátu stáva bez prihlasovania

Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce? Ak áno, musí sa ísť zaregistrovať do Sociálnej poisťovne?

04.10.2020 09:10
opatrovanie, puzzle, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená (napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.

Podľa súčasne platných právnych predpisov fyzická osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky je v Sociálnej poisťovni evidovaná ako poistenec štátu automatiky (bez povinnosti podať prihlášku), na základe údajov, ktoré Sociálnej poisťovni poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Skutočnosť, či je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, nemá na uvedené vplyv.

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #Sociálna poisťovňa #príspevok na opatrovanie #evidencia nezamestnaných
Flowers