Odstupné či odchodné: Dostane ho každý?

01.12.2020 09:23
výpoveď, vyhadzov, práca, nezamestnanosť
Ilustračné foto. Autor:

Manžel odpracoval 14 rokov v jednom podniku. Ochorel a bol 12 mesiacov na péenke. Lekár mu odporučil požiadať o invalidný dôchodok, musel teda ukončiť pracovný pomer. Má manžel nárok na odstupné?

Z otázky čitateľky nevieme presne identifikovať ako formou bol pracovný pomer ukončený, či výpoveďou zo strany zamestnávateľa, zo strany zamestnanca alebo dohodou a preto nie je možné dať jednoznačnú odpoveď. Prichádzajú do úvahy nasledovné možnosti:

1. Odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa

Podľa § 76 ods. 1 písm. c) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) (dôvody spočívajúce v subjekte zamestnávateľa – tzv. organizačné dôvody) alebo písm. b) (zamestnanec sa stane nadbytočný) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."

Z uvedenej dikcie vyplýva, že v prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa má zamestnanec nárok na odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku ak jeho pracovná zmluva alebo kolektívna zmluva neustanovujú vyššie odstupné.

2. Odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou

Podľa § 76 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce: „Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) (dôvody spočívajúce v subjekte zamestnávateľa – tzv. organizačné dôvody) alebo písm. b) (zamestnanec sa stane nadbytočný) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.“

Z uvedenej dikcie vyplýva, že v prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, má zamestnanec nárok na odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak jeho pracovná zmluva alebo kolektívna zmluva neustanovujú vyššie odstupné.

3. Odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveď zo strany zamestnanca

V prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca nevzniká zamestnancovi nárok na odstupné.

4. Odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z dôvodu vzniku choroby v súvislosti s výkonom z povolania

V prípade, že zamestnanec ochorel v súvislosti s výkonom povolania (choroba z povolania) tak mu v zmysle dikcie § 76 ods. 3 Zákonníka práce patrí odstupné až vo výške desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Zoznam chorôb z povolania je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z o Sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Medzi choroby z povolaní patrí napríklad: Bronchiálna astma (záduch), Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc spôsobená hliníkovým prachom z hliníkových zliatin (zaprášenie pľúc hliníkom – fibróza pľúc), Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou.

5. Odchodné

Nad rámec uvádzame, že v zmysle dikcie § 76a Zákonníka práce môže zamestnancovi vzniknúť nárok na odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Pre vznik nároku na odchodné je potrebné splniť dve podmienky. Prvou podmienkou je vznik nároku na invalidný dôchodok ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%. Druhou podmienkou na poskytnutie odchodného je, aby zamestnanec požiadal Sociálnu poisťovňu o poskytnutie invalidného dôchodku a to pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po skončení pracovného pomeru.

Zároveň uvádzame, že samotný vznik nároku na invalidný dôchodok nie je dôvodom na ukončenie pracovného pomeru (výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou). Podmienkou na ukončenie pracovného pomeru v zmysle § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce (dlhodobá strata spôsobilosti na vykonávanie práce) je lekársky posudok a nie vznik invalidného dôchodku.

Odpoveď vypracovala advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Toto právne stanovisko nemá povahu záväzného posúdenia konkrétnej situácie. Advokátska kancelária nemá k dispozícii všetky skutočnosti a podklady, ktoré môžu mať vplyv na jednotlivé časti právneho posúdenia. Preto je toto posúdenie všeobecným stanoviskom, a advokátska kancelária nepreberá právnu zodpovednosť za jeho úplnú zhodu so skutkovým stavom situácie čitateľa.

0 debata debata
Viac na túto tému: #zamestnanie #výpoveď #práca #odstupné #invalidný dôchodok