Materská dávka: Za zaplatené odvody

Kto má nárok na túto dávku? Treba o ňu žiadať? Akú výšku dosahuje? A čo otcovia?

, 15.02.2021 08:00
matka, dieťa, radosť, bábätko Foto:
Nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pričom dávku môže poberať 34 týždňov od vzniku nároku.
debata
 • Materské môže poberať matka dieťaťa alebo iný poistenec, ktorým v zákonom vymedzených prípadoch môže byť otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa a tiež osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. súdu).
 • Dávka sa nevypláca automaticky, treba o ňu požiadať. Matke ho vystaví lekár – gynekológ. Žiadosť je potrebné doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pričom dávku môže poberať 34 týždňov od vzniku nároku. Toto obdobie môže byť aj kratšie (napr. ak sa matka rozhodne skôr nastúpiť do zamestnania, aj nárok na materské jej zanikne skôr), ale aj dlhšie (napr. v prípade osamelej ženy sa poskytuje 37 týždňov alebo ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará, môže materské poberať najdlhšie 43 týždňov).
 • Nevyhnutnou podmienkou na získanie dávky je, že matka (alebo iný poistenec) musí byť v čase tzv. nástupu na materské nemocensky poistená alebo jej musí k tomuto dňu plynúť ochranná lehota. Zároveň musí byť splnená podmienka trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom v prípade matky dieťaťa alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti u iného poistenca.

Materská dávka a otec

 • Otec dieťaťa má nárok na materské, ak ho prevezme do starostlivosti a zároveň splní všetky zákonom stanovené podmienky. Takáto situácia môže nastať najskôr po šiestich týždňoch od pôrodu po dohode s matkou dieťaťa alebo skôr, ak sa matka o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov. Trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.
 • Materské sa otcovi poskytuje 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, ak prevezme dve a viac detí, 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov.
 • V čase, keď materské poberá otec, matka dieťaťa nemôže poberať materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok z úradu práce.
 • Otec dieťaťa nesmie mať počas poberania materského nijaký príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vypláca dávka materské a ktorý má zmluvne dohodnutý so zamestnávateľom. Môže mať iný príjem, avšak musí dieťaťu poskytovať tú časť starostlivosti, ktorú mu do prevzatia poskytovala matka. To znamená, že nestačí iba spísanie formálnej dohody s matkou, ale musí dieťa do starostlivosti aj reálne prevziať. Treba si uvedomiť, že zákon o sociálnom poistení definuje dávku materské ako náhradu za stratu na zárobku počas starostlivosti o dieťa. Už vôbec neumožňuje stav, keď iný poistenec (otec) po prebratí dieťaťa do starostlivosti pracuje a dieťa je v predškolskom zariadení alebo v starostlivosti starých rodičov, resp. inej osoby.
 • Možné je aj tzv. súbežné poberanie dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období. Okrem splnenia základných podmienok musí v tomto prípade každý z rodičov poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

Príklad: Aká bude suma materského?

 • materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálna denná výška materského je 53,85210000 eura.
 • mesačne tak matka môže dostať 1 615,60 eura (pri 30*dňovom mesiaci) alebo 1 669,50 eura mesačne (pri 31*dňovom mesiaci).
 • na maximálnu sumu má nárok len poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, bol mesačne vo výške aspoň 2026 eur.
 • suma minimálneho materského určená nie je.
 • ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, matka môže požiadať úrad práce o doplatenie do sumy rodičovského príspevku.

Príklad: Zamestnankyňa si uplatní nárok na materské v roku 2021. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského bude rok 2020. Materské sa vypočíta z vymeriavacích základov, z ktorých platil zamestnávateľ za zamestnankyňu poistné na nemocenské poistenie v roku 2020. Mesačný hrubý príjem je 1 400 eur. Súčet hrubých príjmov v roku 2020 (1 400 × 12) = 16 800 : 365 = 46,0273 eura (denný vymeriavací základ). Denná výška materskej dávky je 34,5205 eura (46,0273 × 75 %). Zamestnankyňa bude mať vyplatenú materskú dávku 1 035,70 eura (30-dňový mesiac) a 1 070,20 eura (31-dňový mesiac).

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre rodičov #príklad #materská dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy