Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa či príspevok na starostlivosť. Aké sú aktuálne sumy?

Rodičia majú nárok na viaceré dávky súvisiace s narodením a starostlivosťou o dieťa. Aké dávky sú to a aká je ich súčasná suma?

17.02.2021 08:00
deti, skupina, skákanie, radosť Foto:
Za súčasný prídavok na dieťa sa dá kúpiť napríklad kniha. Jeho suma je 25,50 eura.
debata

Rodičovský príspevok

Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nemá také prísne podmienky ako materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku prispieva oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Výška rodičovského príspevku

378,10 eura mesačne, ak matka predtým dostávala materské. Ak sa rodič, ktorý má nárok na zvýšený príspevok, stará napríklad o dvojičky, dostane 472,70 eura, ak má trojičky, dostane 567,20 eura (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne). 275,90 eura mesačne dostane ten rodič, ktorý nepoberal materské, teda predtým nepracoval. Ak sa bude starať o dvojičky, dostane 344,90 eura, ak o trojičky, tak 413,90 eura.

Príspevok na starostlivosť

Výška príspevku na starostlivosť je maximálne 280 eur. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi, ktorý pracuje alebo študuje dennou formou a dieťa umiestni napríklad v jasliach. Keďže sa po novom vyplácajú dve sumy rodičovského príspevku, rodičia sa musia rozhodnúť, či je pre nich výhodnejšie poberať príspevok na starostlivosť alebo rodičovský príspevok.

Pre tých rodičov, ktorí majú jedno dieťa do troch rokov a matka alebo otec poberali materské, je výhodnejší rodičovský príspevok, pretože je o 90 eur vyšší ako príspevok na starostlivosť.

Ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa sa oplatí tým rodičom, ktorí majú nárok na rodičovský príspevok len v sume 270 eur.

Príspevok na starostlivosť je výhodnejší aj pre rodiny, ktoré majú viac detí do troch rokov, keďže rodičovský príspevok v sume 370 eur môžu dostávať len jeden a príspevok na starostlivosť môžu poberať na dve deti a môžu tak dostať mesačne 560 eur.

Príklady: Rodičovský či príspevok na starostlivosť?

Matka pracuje a dieťa má umiestnené v súkromných jasliach. Poberá od úradu práce príspevok na starostlivosť v maximálnej sume 280 eur. Pred tehotenstvom pracovala, takže má nárok na rodičovský príspevok v sume 378,10 eura.
Pre túto matku je výhodnejšie poberať rodičovský príspevok. Rodina tak dostane o takmer sto eur mesačne viac.

Matka má dve deti, obe sú v jasliach a na obe poberá príspevok na starostlivosť v maximálnej výške 280 eur. Dostáva tak mesačne 560 eur.
Pre túto matku je výhodnejší príspevok na starostlivosť, pretože ten patrí na každé dieťa, ktoré je umiestnené napríklad v jasliach. Keby poberala rodičovský príspevok, dostala by len 378,10 eura, čo je o 180 eur menej. Rodičovský príspevok totiž patrí vždy iba jeden.

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu, ktorý žiadateľ o túto dávku dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 378,10 eura na mesiac).

Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca.

Príklad: Petre vypočítala Sociálna poisťovňa materské v sume 279 eur. Požiada úrad práce o doplatok na sumu rodičovského príspevku. Bude tak dostávať materské v sume 279 eur a rodičovský príspevok v sume 99,10 eura.

Prídavok na dieťa

Je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Suma: 25,50 eura

Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príplatku: 11,96 eura

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca sa v sume 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, o 75,69 eura sa zvyšuje suma 829,86 alebo suma 151,37 na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #príspevok pri narodení dieťaťa #dávky pre rodičov #prídavok na dieťa