Nová nemocenská dávka: Tehotenské

Už na jeseň minulého roka ste mohli zachytiť informácie o tejto dávke. Ak vám ušli a táto dávka sa vás týka, prečítajte si všetko dôležité o nej.

18.02.2021 08:00
žena, tehotenstvo, tehotná, tehuľka,... Foto:
Výška dávky sa bude odvíjať od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok.
debata

Od 1. apríla sa rozšíri systém nemocenských dávok o novú dávku – tehotenské. Jej účelom je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok na túto dávku budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO).

Nárok na dávku vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského), teda od 13. týždňa tehotenstva.

Podmienkami nároku na túto dávku budú: existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dôvodu na poskytnutie dávky, najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tejto dávky a u SZČO aj zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Špecifikom tejto dávky bude skutočnosť, že Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, keď bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Nárok na tehotenské zanikne dňom skončenia tehotenstva.

Výška dávky sa bude odvíjať od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky bude predstavovať 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

Nárok na tehotenské vznikne aj tehotným poistenkyniam, ktoré dosiahnu 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu pred účinnosťou zákona (pred 1. aprílom 2021). Týmto poistenkyniam sa bude tehotenské poskytovať od 1. apríla.

Minimálne tehotenské

Zákon určuje aj minimálnu výšku tehotenského, ktorú musí budúca mamička dostať, ak splní podmienky na jeho priznanie. Tehotenské tak nebude môcť byť nižšie ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu.

V praxi to bude znamenať, že ak maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 bude v sume 71,8028 eura, tehotenské v roku 2021 (od 1. apríla 2021) bude nasledovné:

  • minimálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 7,18028000 eura, teda 215,50 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 222,60 eura pri 31-dňovom mesiaci,
  • maximálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 10,77042 eura, teda 323,20 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 333,90 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Pracujúce ženy: Tehotenský príspevok

Vymeriavací základ v eurách Suma dávky pri 30 dňovom mesiaci (v eurách) Suma dávky pri 31 dňovom mesiaci (v eurách)
506,50 215,50 222,60
623,00 215,50 222,60
700,00 215,50 222,60
800,00 215,50 222,60
900,00 215,50 222,60
1 000,00 215,50 222,60
1 200,00 215,50 222,60
1 300,00 215,50 222,60
1 400,00 215,50 222,60
1 500,00 222,00 229,40
1 600,00 236,80 244,70
1 700,00 251,60 259,90
1 800,00 266,40 275,20
1 900,00 281,10 290,50
2 000,00 295,90 305,80
2 100,00 310,70 321,10
2 184,00 323,20 333,90
Zdroj: MPSVR SR

Príklad: Tehotenské, ak žena otehotnie v roku 2021

Ak ide o ženu, ktorá pracuje a otehotnie v roku 2021, tehotenské bude dostávať od 13. týždňa gravidity do 32., resp. 34. týždňa, odkedy bude mať nárok na materské. Samozrejme, za predpokladu, že splní aj ostatné podmienky, teda získa aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva.

Kataríne lekár určí začiatok tehotenstva na 1. februára 2021. Keďže pracuje dlhšie ako dva roky, spĺňa podmienku na priznanie tejto dávky. Nárok na tehotenské získa od 26. apríla, teda od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Lekár určil deň pôrodu na 8. novembra 2021 (40 týždeň tehotenstva). Na materskú pôjde Katarína 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 27. septembra 2021.

Dávku tehotenské bude dostávať od 26. apríla do 27. septembra 2021.

Tehotenské sa jej vypočíta zo zárobkov z roku 2020. Predpokla­dajme, že vlani zarobila 25 000 eur.
Denný vymeriavací základ sa určí ako: 25 000 : 365 = 68,49 eura
Tehotenské na jeden deň bude: 15 % z 68,49 = 10,27 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak dostane: 308,10 eura
V mesiaci, ktorý má 31 dní, dostane: 318,37 eura

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre rodičov #tehotenské