Obavy z ochorenia neobstoja. Ak je škola otvorená, rodič o ošetrovné príde

Od 8. februára sa otvorili niektoré materské školy a prvý stupeň niektorých základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné. Neobstoja ani obavy z ochorenia.

15.02.2021 09:30
Učiteľ / Žiak / Škola / Foto:
debata

Pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne naďalej poberajú rodičia detí, ktorých škôlka alebo škola zostáva uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo zriaďovateľa.

Ak však dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu, ktorá je otvorená, pretože rodič neabsolvuje test, takéto dieťa škola síce ospravedlní, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné. V tomto prípade už nebude splnená podmienka uzatvorenia zariadenia rozhodnutím príslušného orgánu, a preto rodičovi nárok na ošetrovné nevznikne.

Rovnako naďalej platí, že nárok na ošetrovné nemajú rodičia, ktorí po otvorení škôlky alebo školy nedajú dieťa do školského zariadenia pre obavy z ochorenia.

„Rodičia, ktorí svoje dieťa do školy ešte dať nechcú, ich do školy nemusia dať – a na vyžiadanie im škola dá potvrdenie, vďaka ktorému nestratia nárok na OČR. Podmienkou je komunikovať dištančné vzdelávanie so školou, aby to nebolo považované za záškoláctvo. Učitelia ich deťom pošlú pracovné listy, aby sa mohli počas týždňa doma vzdelávať dištančnou formou s vlastnými rodičmi. Takýmto spôsobom si pomôžeme navzájom a spokojné môžu byť obe skupiny rodičov. Kto chce, deti do školy dá, kto nechce, nedá. Zároveň platí, že otvoriť školy pre menšie skupiny žiakov je bezpečnejšie a odporúčajú to aj odborníci. Radšej začínať pomaly a postupne, než sa uponáhľať,“ uverejnil komentár na svoje facebookovej stránke starosta bratislavského Ružinova Martin Chren.

Hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková ale jeho tvrdenia vyvracia. „Informácia na našej webovej stránke je aktuálna a správna. V podmienkach nároku na pandemické ošetrovné sa od 8. februára nič nezmenilo a Sociálna poisťovňa môže postupovať len podľa platného zákona. V súčasnosti platí, že ak je škola otvorená a rodič do školy dieťa nedá, stráca nárok na pandemické ošetrovné. A to aj v prípade, ak tak urobí pre obavy z ochorenia. Rodič s dieťaťom môže zostať doma, ale v takom prípade nemá nárok na pandemické ošetrovné. Nárok na pandemické ošetrovné majú rodičia tých detí, ktorých škola je zatvorená z rozhodnutia hygienika, riaditeľa školy, zriaďovateľa alebo ministra,“ dodala.

Nárok na pandemickú OČR počas jarných prázdnin majú rodičia škôlkarov a školákov iba pri uzavretí zariadenia

Jarné prázdniny v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji sú rezortom školstva plánované v týždni od 15. do 19. februára 2021, následne v Košickom a Prešovskom kraji od 22. do 26. februára 2021 a napokon v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji od 1. do 5. marca 2021. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje na prázdninový režim pri vyplácaní dávky pandemické ošetrovné (OČR). Ak budú materské a základné školy v daných regiónoch v čase pred a po jarných prázdninách „otvorené“, nárok na pandemické ošetrovné rodičovi nevzniká.

OČR a materské školy počas prázdnin

Organizácia školského roka v predškolských zariadeniach (materských školách) nepozná pojem prázdniny. Škôlky môžu byť počas celého roka uzatvorené iba na základe rozhodnutia príslušného orgánu (zriaďovateľa, riaditeľa, hygienika, ministra školstva). Rodičom žiakov v škôlkach, ktoré sú v období zodpovedajúcom jarným prázdninám školákov zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, preto nárok na ošetrovné trvá aj v tomto období. To znamená, že ak príslušný orgán uzavrie škôlku svojim rozhodnutím v období, ktoré zodpovedá obdobiu nastávajúcich jarných prázdnin školákov, rodičia škôlkarov v tom čase nárok na pandemické ošetrovné mať budú.

OČR a 1. stupeň základných škôl počas prázdnin

Čo sa týka školákov, počas krízovej situácie platí to isté ako pri ostatných prázdninách, ktoré spadajú do obdobia školského vyučovania (1. september až 31. august). Ak bude pred začatím jarných prázdnin prerušené vyučovanie v školách na základe rozhodnutia príslušného orgánu (minister, zriaďovateľ, riaditeľ, hygienik) a toto prerušenie bude trvať aj počas prázdnin, rodičia detí budú mať nárok na ošetrovné aj počas prázdnin.

Pri nároku na ošetrovné stále platí, že z dôvodu starostlivosti o dieťa je nárok na ošetrovné iba za predpokladu, ak je zariadenie uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia uvedenom v rozhodnutí príslušného orgánu o jeho uzatvorení.

Ak si však bude chcieť na obdobie prázdnin uplatniť nárok na výplatu ošetrovného rodič dieťaťa, ktorého materská škola alebo škola nebola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, tak nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti nebude mať. Výnimku tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri karanténe alebo chorobe potvrdí lekár.

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #škola #rodičia #škôlka #ošetrovné #pandemické ošetrovné