Daň z príjmu za rok 2020: Kto musí podať daňové priznanie?

Presiahli vaše príjmy minulý rok sumu 2 207,10 eura? Do konca marca musíte zaplatiť daň z príjmu, pokiaľ nepožiadate o odklad daňového priznania.

25.02.2021 08:00
recepcia, práca, spolupráca, kolegovia, recepcia Foto:
Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý prijem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.
debata

Daňové priznanie nepodávajú len firmy, podnikatelia alebo drobní živnostníci, či iné SZČO. Táto povinnosť prislúcha aj fyzickým osobám. Podľa informácií Finančnej správy je daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207.10 eura.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý prijem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj prijem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí. V tomto prípade musí ísť o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – teda daňovníka, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt, bydlisko, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Povinnosť vyplniť tlačivo daňového priznania sa netýka zamestnancov. Urobiť tak nemusia vtedy, ak zamestnanec-daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na Slovensku a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Daňové priznanie nie je povinný podať ani človek, ktorý má len príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na Slovensku a je daňovníkom, ktorý požíva výhody a imunity podľa medzinárodného práva alebo má príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Možno ho podať aj na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je zatiaľ stanovená do 31. marca. Daňové priznanie si možno odložiť, a to na základe oznámenia daňovému úradu. Pozor však, lehotu si možno predĺžiť o najviac o tri celé kalendárne mesiace, teda do konca júna.

Najviac o šesť mesiacov si možno podanie priznania na zaplatenie dane odložiť v prípade, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné prímy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo. Nájdete ho aj na internetovej stránke finančnej správy. Ak sa chcete vyhnúť pokute za nepodanie priznania, urobte teda oznámenie o odklade na predpísanom tlačive, nepíšte daňovým úradom maily ani nevolajte.

Myslite aj na to, aby ste použili správne tlačivo na daňové priznanie. Ak sa vás podanie daňového priznania týka, musíte rozlišovať aj medzi typmi tlačiva. Ak ste dosiahli iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A. Ak ste však mali aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad prijem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daň z príjmu