Všetko dôležité o poukázaní percent z daní

, 15.03.2021 11:00
manželia, seniori, čítanie, sústredenie,...
Ilustračné foto. Autor:

Aké časové lehoty sa vás týkajú, ak chcete darovať percentá zo svojich daní? K akým chybám pri tomto dochádza najčastejšie? Koľkí ľudia darovali po minulé roky?

Koľko peňazí poukázali fyzické a právnické osoby v uplynulých rokoch
Rok Počet prijímateľov Počet FO, ktoré poukázali podiel zaplatenej dane Počet PO, ktoré poukázali podiel zaplatenej dane Suma poukázaných podielov zaplatenej dane FO Suma poukázaných podielov zaplatenej dane PO Celková suma poukázaných podielov zaplatenej dane v roku
2017 14 076 743 269 58 449 30 173 33 256 63 429
2018 14 908 789 553 66 003 32 250 36 093 68 343
2019 15 590 852 734 52 252 36 901 36 170 73 071
Poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2020
  Počet prijímateľov Počet FO, ktoré poukázali 2 % z dane Suma poukázaných podielov zaplatenej dane FO (v eurách) Počet PO, ktoré poukázali 2 % z dane Suma poukázaných podielov zaplatenej dane PO (v eurách) Celková suma poukázaných podielov zaplatenej dane (v eurách)
Stav k 31.12.2020 15 834 496 261 22 543 170,39 47 499 30 846 586,42 53 389 756,81
Lehota na spracovanie je do 28. 2. 2021: Stav spracovaných/pou­kázaných vyhlásení 2 % podľa Daňových úradov za zdaňovacie obdobie roku 2019 k 16. 2. 2021 je 815 801 ks.
  Počet 2018 Počet 2019 Suma 2018 (v eurách) Suma 2019 (v eurách)
Spracované/Pou­kázané 904 376 815 801 72 360 452,37 69 833 044,86
Spolu 904 376 815 801  

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať percento zo zaplatenej dane:

15. 1. 2021 – Komora notárov SR zverejnila definitívny Zoznam prijímateľov 2 % na rok 2021

15. 2. 2021 – posledný termín pre zamestnancov, kedy mohli požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31. 3. 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane – Pozor! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak môže poukázať iba 1,0 % z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %“ poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

30. 4. 2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri darovaní percenta z daní

1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch.

2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.

3. Nesprávne vyplní „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia.

4. Nesprávne vyplní IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory SR. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomka a pod.

5. Aké časové lehoty sa vás týkajú, ak chcete darovať percentá zo svojich daní? K akým chybám pri tomto dochádza najčastejšie? Koľkí ľudia darovali po minulé roky? Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník (poskytovateľ) môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi.

6. Nečitateľne vyplnené Vyhlásenie.

7. Nesprávne uvedené identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.

8. Nedodržanie termínu podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30. 4. 2021.

9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.

10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3 % zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej počas 40 hodín.

Zdroj: Finančná správa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata
Viac na túto tému: #percentá #dve percentá #2% dane