Otázky a odpovede o PN a OČR

Odpovedáme na vaše otázky. Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok? Má matka troch malých detí nárok na pandemickú óčeerku?

, 11.03.2021 08:00
koronavírus, vírus, otáznik, otázniky, otázky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Súbeh rodičovských dávok a pandemickej óčeerky

Manželke sa končí dávka materské na dcérku a bude poberať rodičovský príspevok. Máme však aj dvoch synov, ktorí nechodia do školy, pretože tá je kvôli pandémii zatvorená. Má manželka nárok na súbeh poberania materskej dávky a pandemickej óčeerky, respektíve súbeh poberania rodičovského príspevku s pandemickou óčeerkou?

Jozef Hudec

Sociálna poisťovňa: Ak sa vašej manželke vypláca materské, nemôže poberať aj ošetrovné. Ošetrovné sa jej môže začať vyplácať po tom, čo sa jej skončí výplata materského. Čiže keď sa jej skončí poberanie materského, môže požiadať o výplatu pandemického ošetrovného na základe toho, že škola je uzatvorená pre karanténu a stará sa o chlapcov – oboch alebo niektorého z nich. Manželke však po ukončení materskej dovolenky zamestnávateľ prerušuje sociálne poistenie (podľa zákona), a preto treba, aby požiadala o ošetrovné do 7 dní od ukončenia materskej dovolenky.

Čo sa týka rodičovského príspevku, Sociálna poisťovňa pri nároku a vyplácaní ošetrovného neskúma, či poistenec poberá rodičovský príspevok. Na riadny rodičovský príspevok nemá vplyv, že poistenke sa bude vyplácať ošetrovné.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: Predpokladáme, že v uvedenom prípade má rodina tri deti – dvoch školopovinných synov a tretie dieťa, na ktoré v najbližšom období zanikne nárok na materské. Po ukončení/zániku nároku na materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, je potrebné, aby si jeden z rodičov podľa ich vzájomnej dohody uplatnil nárok na rodičovský príspevok (prostredníctvom podania žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) v zmysle zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok nároku bude na základe podanej žiadosti žiadateľovi – oprávnenej osobe priznaný rodičovský príspevok (o priznaní nároku sa nevydáva rozhodnutie).

Pokiaľ zanikne nárok na materské v priebehu mesiaca, nárok na rodičovský príspevok vzniká aj za tento mesiac, to znamená, že za daný mesiac sa oprávnenej osobe vyplatí materské a súčasne aj rodičovský príspevok (ide len o jeden mesiac, v ktorom nárok na materské zaniká; príklad: materské zanikne 17. 2. 2021, nárok na rodičovský príspevok vznikne od 18. 2. 2021, ale vyplatí sa za celý mesiac február 2021). Od nasledujúceho mesiaca (napr. pri uvedenom príklade od 1. 3. 2021) sa bude oprávnenej osobe vyplácať už iba rodičovský príspevok. Znamená to, že nie je možný súbeh poberania materského a rodičovského príspevku, pokiaľ, samozrejme, nie je materské vyplácané v nižšej sume, ako je suma rodičovského príspevku, v takomto prípade sa oprávnenej osobe vypláca rozdiel medzi týmito dvoma dávkami. Dávame do pozornosti, že materské sa zohľadňuje pri nároku na rodičovský príspevok u oboch rodičov.

Čo sa týka výšky rodičovského príspevku, ak sa žiadateľovi o rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o dieťa, (na ktoré si uplatňuje nárok) materské, nárok na rodičovský príspevok vzniká v sume 378,10 eura mesačne. Ak sa žiadateľovi o rodičovský príspevok pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nevyplácalo materské, nárok na rodičovský príspevok vzniká v sume 275,90 eura mesačne.

Nárok na pandemický rodičovský príspevok, ktorý sa poskytuje počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 102/2020, má oprávnená osoba, ktorej zanikol zákonný nárok na rodičovský príspevok vyplácaný v zmysle zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku, napr. dovŕšením troch rokov veku dieťaťa a táto oprávnená osoba nemá žiaden príjem ustanovený v predmetnom nariadení vlády SR (napr. príjem zo závislej činnosti, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti a pod.).

V prípade, ak manželke čitateľa zaniká nárok na materské v súvislosti so starostlivosťou o tretie dieťa a uplatní si nárok na rodičovský príspevok, znamená to, že na takúto osobu sa nevzťahuje nárok na pandemický rodičovský príspevok, ale nárok jej vzniká na „riadny“ rodičovský príspevok. Otázky týkajúce sa nároku na pandemické ošetrovné síce patria do kompetencie Sociálnej poisťovne, v zásade ale pokiaľ v priebehu poberania rodičovského príspevku by oprávnenej osobe alebo manželovi oprávnenej osoby vznikol nárok na pandemické ošetrovné, nemalo by to vplyv na nárok na rodičovský príspevok. Podľa súčasne platnej legislatívy má oprávnená osoba možnosť popri poberaní rodičovského príspevku pracovať. Táto možnosť však neplatí v prípade poberania pandemického rodičovského príspevku.

Odpovedali: Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne a Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

Nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.

V prípade, ak sa poistenec z vlastného rozhodnutia nezúčastní celoplošného testovania, nemá nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu. Pre takéhoto poistenca platí zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými v aktuálnom uznesení vlády SR. Z uvedeného dôvodu takémuto poistencovi nebude potvrdená dočasná pracovná neschopnosť pre karanténne opatrenie alebo izoláciu a v prípade, ak pre zákaz vychádzania nemôže prísť do práce, ide o prekážku na strane zamestnanca, ktorú môžu zamestnávatelia riešiť individuálne.

Dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie môže ošetrujúci lekár uznať iba v prípadoch stanovených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva alebo niektorého z regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Nárok na pandemické nemocenské majú iba poistenci, ktorých dočasná pracovná neschopnosť bola uznaná z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #práceneschopnosť #OČR #PN #pandemická óčeerka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy