Pandemické ošetrovné: Kto má nárok a ako oň žiadať

Akými spôsobmi môžete odoslať žiadosť o túto dávku Sociálnej poisťovni? Na čo si treba dať pozor?

, 09.03.2021 08:00
žena, dieťa, home office, farbičky, hra Foto:
Ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Pošlete len čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.
debata

V období zatvorených materských škôl a škôl nárok na pandemické ošetrovné majú všetci rodičia, ktorí splnia tieto podmienky:

 • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté, do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola je uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nenavštevuje ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
 • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
 • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu z domu, čiže formou home office – v prípade, že chcú čerpať OČR, musia ukončiť prácu z domu a osobne a celodenne sa starať o dieťa).

Ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Pošlete len čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

Ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné, ktorú nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

Ako požiadať o pandemické ošetrovné a jeho výplatu

Poistenec musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného vyplnením
a) formulára žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) * pozri formuláre nižšie podľa spôsobu odoslania (najrýchlejšie a najefektívnejšie je použiť elektronický formulár). Formulár slúži na účely uplatnenia nároku na pandemické ošetrovné a poistenec ho podáva iba raz počas celej krízovej situácie alebo
b) prostredníctvom vyhlásenia na origináli žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom (lekár potvrdzuje žiadosť v prípade ochorenia dieťaťa).

Na to, aby bolo poistencovi ošetrovné aj vyplatené, na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenec osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, musí zaslať pobočke vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (najrýchlejšie a najefektívnejšie je použiť elektronický formulár). Poistenec v ňom oznamuje skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, prípadne za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole alebo či je žiakom školy a či dieťa detské jasle, materskú školu alebo školu aj navštevovalo a pod.

Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné môže poistenec podať a odoslať Sociálnej poisťovni (SP) týmito spôsobmi:

 • Elektronicky, zaslaním elektronického formulára (vlastnoručný podpis poistenca sa nevyžaduje)
 • Ak má poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (Slovensko.sk), pre vyplnenie a odoslanie žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) vyplní a odošle čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyberie možnosť „Prihlásenie s eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne.
 • V prípade, ak poistenec nemá aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk, ale má mobilný telefón, na ktorý mu môže byť zaslaná SMS notifikácia, pre vyplnenie a odoslanie žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie), vyplní a odošle čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyberie možnosť „Prihlásenie bez eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne
 • Oba spôsoby zaslania elektronického webového formulára sú dostupné aj cez portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

POZOR! Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli spracovanie ich žiadosti, čo je dôležité najmä v čase pandémie, keď sú zamestnanci maximálne vyťažení a poistenci očakávajú vyplatenie dávky čo najskôr.

Iné možnosti predloženia dokladov k ošetrovnému:

 • E-mailom, zaslaním žiadosti/čestného vyhlásenia v prílohe (vlastnoručný podpis poistenca sa nevyžaduje).
 • V prípade, ak nemá poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk alebo nemá mobilné číslo, teda nevie využiť zaslanie cez elektronický formulár, žiadosť a čestné vyhlásenie môže odoslať e-mailom (bez vlastnoručného podpisu) na e-mailovú adresu pobočky SP. Vyplnené tlačivo ako prílohu e-mailu postačuje zaslať v textovom formáte.
 • Poštou alebo vhodením do schránky pobočky (originálna žiadosť o ošetrovné musí byť potvrdená lekárom).
 • Zaslané doklady musia byť vlastnoručne podpísané poistencom bez ohľadu na to, či sa nárok uplatňuje prostredníctvom originálu žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom, alebo žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie).
 • Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je potrebné zaslať na adresu miestne príslušnej pobočky (zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa; SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska).
 • Tú istú žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné za to isté obdobie neposielajte opakovane alebo viacerými spôsobmi. Neoverujte si prijatie podania, o jeho doručení je poistenec informovaný elektronicky v závislosti od zvoleného spôsobu odoslania podania.
 • Zamestnanec o tom, že bude ošetrovať člena rodiny, musí informovať svojho zamestnávateľa spôsobom určeným zamestnávateľom.
 • Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia. Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #pandemické ošetrovné #pandemická óčeerka #pandemická OČR
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy