Výška tehotenského v roku 2021 + príklady

Ako sa vypočíta výška novej dávky? Ukážeme vám na príkladoch.

, 07.04.2021 10:00
materstvo, tehotenstvo, tehotná Foto:
Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu.
debata

Tehotenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
Obmedzenie DVZ – DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2021 = 71,8028 eura)

PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ).
Ak je PDVZ vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2021 = 546 eura), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ (od 1. 1. do 31. 12. 2021 = 18,2000 eura).

Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ s tým, že výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

V praxi to znamená, že ak maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je v sume 71,8028 eura, tehotenské v roku 2021 (od 1. apríla ) bude nasledovné:

  • minimálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 7,18028000 eura, teda 215,50 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 222,60 eura pri 31-dňovom mesiaci,
  • maximálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 10,77042 eura, teda 323,20 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 333,90 eura pri 31-dňovom mesiaci.
Pracujúce ženy: Tehotenský príspevok
Vymeriavací základ v eur Suma dávky pri 30-dňovom mesiaci (v eurách) Suma dávky pri 31-dňovom mesiaci (v eurách)
506,50 215,50 222,60
623,00 215,50 222,60
700,00 215,50 222,60
800,00 215,50 222,60
900,00 215,50 222,60
1 000,00 215,50 222,60
1 200,00 215,50 222,60
1 300,00 215,50 222,60
1 400,00 215,50 222,60
1 500,00 222,00 229,40
1 600,00 236,80 244,70
1 700,00 251,60 259,90
1 800,00 266,40 275,20
1 900,00 281,10 290,50
2 000,00 295,90 305,80
2 100,00 310,70 321,10
2 184,00 323,20 333,90
Zdroj: MPSVR SR

Príklady výpočtu

Príklad 1:

Kataríne lekár určil deň pôrodu na 1. januára 2022. Keďže pracuje dlhšie ako dva roky, spĺňa podmienku na priznanie tejto dávky. Nárok na tehotenské získa od 26. júna, teda od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Na materskú pôjde Katarína 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 20. novembra 2021.
Tehotenské sa jej vypočíta zo zárobkov z roku 2020. Predpokla­dajme, že vlani zarobila 24 000 eur.
Denný vymeriavací základ sa určí ako: 24 000 : 365 = 65,75 eura
Tehotenské na jeden deň bude: 15 % zo 65,75 = 9,86 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak dostane: 295,80 eura
V mesiaci, ktorý má 31 dní, dostane: 305,66 eura

Príklad 2:

Ľubici lekár určil deň pôrodu na 24. januára 2022. Keďže pracuje dlhšie ako dva roky, spĺňa podmienku na priznanie tejto dávky. Nárok na tehotenské získa od 19. júla, teda od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Na materskú pôjde Ľubica 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. decembra 2021.
Tehotenské sa jej vypočíta zo zárobkov z roku 2020. Predpokla­dajme, že vlani zarobila 18 000 eur.
Denný vymeriavací základ sa určí ako: 18 000 : 365 = 49,31 eura
Tehotenské na jeden deň bude: 15 % zo 49,31 = 7,39 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak dostane: 221,70 eura
V mesiaci, ktorý má 31 dní, dostane: 229,09 eura

Príklady sú len informatívne.

Obdobie poskytovania tehotenského

Nárok na tehotenské vzniká:

  • odo dňa zodpovedajúceho začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (začiatok 13. týždňa tehotenstva)
  • ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021, poistenke sa prizná nárok na tehotenské od 1. apríla 2021, pričom podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje k 1. aprílu 2021

Nárok na tehotenské a jeho výplatu zaniká:

  • dňom skončenia tehotenstva pôrodom
  • dňom skončenia tehotenstva inak ako pôrodom (napr. umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom)
  • smrťou poistenkyne počas obdobia nároku na tehotenské; nárok zaniká dňom smrti poistenkyne (posledný deň nároku je deň jej smrti)
Zdroj: Sociálna poisťovňa, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príklad #vzorec na výpočet #tehotenské #tehotenská dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy