Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky

Od 1. apríla do 30. apríla Sociálna poisťovňa automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla 2021 zverejnením v Zbierke zákonov. Vláda zároveň získala právomoc počas krízovej situácie upraviť výšky aj podmienky nároku na tieto dávky svojím nariadením, teda bez ďalšej zmeny zákona.

, 29.04.2021 08:00
koronavírus, euro, mince, peniaze, kríza Foto:
Ilustračné foto.
debata

V apríli zvýši dva druhy pandemických dávok:

  • pandemické ošetrovné (starostlivosť o deti do dovŕšenia 11. roku alebo 18. roku veku, ak sú zdravotne ťažko postihnuté, z dôvodu napr. uzavretia detských jasieľ, škôlky alebo školy, alebo ošetrovanie chorého dieťaťa do dovŕšenia 16 rokov veku) a
  • pandemické nemocenské (iba za obdobie karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie).

Pandemické dávky sa budú zvyšovať bez podania žiadosti poistenca. O zvýšení dávok nebude Sociálna poisťovňa vydávať rozhodnutie, zvýšenú dávku poistencovi iba automaticky vyplatí.

Pandemické OČR v apríli:

Poistenec má nárok na pandemické OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu/pravde­podobného vymeriavacieho základu. Nemusí podávať osobitnú žiadosť, platia postupy ako doteraz – o dávku počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) stačí požiadať len raz. Každý mesiac však treba zaslať pobočke vyplnený formulár čestného vyhlásenia, v ktorom poistenec vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa za daný mesiac staral. Ak teda poistenec pošle čestné vyhlásenie za apríl, Sociálna poisťovňa mu za príslušné dni vypočíta dávku automaticky vo výške 75 % vymeriavacieho základu. Podrobný návod aj s formulármi je tu: Ako požiadať o pandemické ošetrovné. Zvýšenie pandemického OČR v apríli 2021 na 75 % denného vymeriavacieho základu/pravde­podobného vymeriavacieho základu nesúvisí so znovurozhodnutím o nároku na pandemické OČR.

sociálna poisťovňa Čítajte viac Rok koronakrízy: Sociálna poisťovňa vyplatila 1 302 755 pandemických dávok za 314 milióna eur

Novinka: prehodnotenie nároku na pandemické OČR

Novela zákona o sociálnom poistení umožňuje poistencovi od 10. apríla 2021 požiadať o znovuposúdenie nároku na pandemické ošetrovné. Ide napríklad o situáciu, ak mu počas krízovej situácie už raz nárok na dávku nebol priznaný (pôvodne nesplnil podmienky nároku, ale jeho životná situácia sa odvtedy zmenila, napr. mu počas roku 2020 vzniklo nemocenské poistenie) alebo mu bolo pandemické OČR priznané v nižšej sume, ako by bolo priznané v súčasnosti (má už napr. vyšší vymeriavací základ – mzdu – z ktorého odvádzal poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období), resp. ako SZČO doplatil dlžné poistné. Poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí.

Prehodnotenie nároku na pandemické OČR Sociálna poisťovňa uskutoční na základe podanej žiadosti. Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Formulár Žiadosť o opätovné rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné.

Nárok na pandemické OČR bude možné prehodnotiť 2× ročne, a to od prvého dňa potreby starostlivosti/o­šetrovania počas krízovej situácie nasledujúcom po účinnosti novely zákona (teda najskôr od 10. 4. 2021), resp. po 30. 6. 2021 a po 31. 12. 2021.

Ak napríklad poistenec požiada o znovurozhodnutie o dávke v apríli 2021, nárok mu vznikne najskôr od 10. apríla 2021, nie spätne. Ak by mu nárok trval aj ďalej a opäť sa mu zmenila životná situácia, o nové rozhodnutie môže požiadať najskôr po 30. júni 2021. Nárok mu potom vznikne najskôr od 1. júla 2021, tiež nie spätne. A podobne to platí aj pre koniec roka – novú žiadosť bude môcť podať po 31. decembri 2021 a nárok mu vznikne od 1. januára 2022.

Po podaní žiadosti pobočka začne konanie a vydá nové rozhodnutie, ktoré bude platiť dovtedy, kým poistenec nepožiada o nové znovu prehodnotenie nároku na dávku, najdlhšie do skončenia krízovej situácie. Pobočka má na rozhodnutie 60-dňovú lehotu. Ďalšie informácie sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Ako a kedy požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné.

Pandemická péenka

Pandemické nemocenské uhrádza Sociálna poisťovňa už od 1. dňa nariadenej karantény alebo izolácie, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). V mesiaci apríl 2021 sa výška tejto dávky zvýši na 75 % z denného vymeriavacieho základu. Urobí tak automaticky, nie je na to potrebná osobitná žiadosť. Stačí tak ako doteraz, aby ošetrujúci lekár potvrdil príslušné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo izolácie a za obdobie takto potvrdenej karantény alebo izolácie bude za mesiac apríl 2021 vyplatené nemocenské vo zvýšenej sume.

Samotné podmienky nároku na pandemickú PN sa nemenia. Hlavnou podmienkou je, aby bol poistenec v deň vzniku pracovnej neschopnosti nemocensky poistený, resp. mu plynula ochranná lehota; pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách nesmie byť navyše nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 eur. Nárok má teda nemocensky poistený zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie. Vláda môže nariadením stanoviť aj iné obdobia, keď budú pandemické dávky vyplácané vo zvýšenej sume.

POZOR!

Zvýšenie pandemickej OČR a znovuposúdenie nároku sú dve rôzne situácie. Žiadosť treba len v jednej z nich

V mesiaci apríl majú poistenci nárok na pandemickú OČR vo výške 75 % mzdy. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať. Toto zvýšenie uskutoční Sociálna poisťovňa bez podania žiadosti a dávku im rovno vyplatí. Rovnako to platí aj v prípade pandemického nemocenského.

Klienti môžu požiadať iba o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (OČR), ak sa od pôvodného priznania dávky zmenila ich životná situácia. Pandemické OČR priznáva Sociálna poisťovňa k prvému dňu potreby starostlivosti/o­šetrovania na celú krízovú situáciu (začala sa 12. 3. 2020 a stále trvá). Aj preto Sociálna poisťovňa klientov upozorňovala, aby počas krízovej situácie podali iba jednu žiadosť o pandemické OČR a v každom mesiaci krízovej situácie už podávajú iba čestné vyhlásenia k tejto žiadosti.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. apríla 2021 umožnila tým poistencom, ktorých životná situácia sa od priznania nároku na pandemické OČR zmenila, požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na túto dávku. Napríklad ide o prípady, keď bolo pandemické OČR priznané ešte v roku 2020 z príjmov dosiahnutých v roku 2019, ale v roku 2020 už mal poistenec vyššie príjmy. Alebo môže ísť o situáciu, že v roku 2020 nemal poistenec priznaný nárok na túto dávku, pretože v tom čase nespĺňal podmienky nároku. V takýchto prípadoch môže poistenec požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické OČR (Žiadosť je zverejnená na webovej stránke: Formulár Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné) a Sociálna poisťovňa jeho nárok prehodnotí.

Nové rozhodnutie bude platiť do konca krízovej situácie, teda po znovu rozhodnutí o nároku na pandemické ošetrovné je opäť potrebné zasielať iba čestné vyhlásenie k žiadosti. Takto požiadať o prehodnotenie nároku na pandemické OČR môže klient dvakrát v kalendárnom roku (spravidla po 30. 6. a 31. 12.), pričom prvýkrát tak môže urobiť odo dňa účinnosti schválenej novely, teda od 10. apríla.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pandemická OČR #pandemická PN
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy