Štát napriek koronakríze opäť prispeje na dovolenky penzistov

Penzisti môžu aj tento rok využiť päťdesiateurový príspevok na dovolenku. Podmienkou je, že musia mať trvalý pobyt na Slovensku a nemôžu pracovať.

29.04.2021 06:00
penzisti, manželia, výlet, dovolenka,... Foto:
Pobyty sa pohybujú od 120 eur v mimosezóne až po 220 eur v sezóne. V cene je zahrnutá vstupná lekárska prehliadka, 6 alebo 12 procedúr podľa predpisu lekára, 5 nocí a plná penzia.
debata

Pobyty so štátnou účelovou dotáciou už tradične organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku a Konfederácia odborových zväzov. "Dotácie na rekreačné a rekondičné pobyty sú určené na udržanie spoločenskej aktivity vedúcej ku skvalitneniu života v seniorskom veku. Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nepracuje. Túto skutočnosť účastníci musia potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré dostanú pri nástupe na pobyt. Na dotáciu nemá nárok ani penzista pracujúci na dohodu,“ priblížila podmienky získania "dotovaného“ pobytu podpredsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku Valéria Pokorná.

Upozornila, že Jednota dôchodcov je iba organizátorom pobytov. "Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutými osobami a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške bez dotácie, ak nemá dotačný poukaz. Plnú výšku pobytu uhradí z manželského páru aj ten, kto ešte nie je poberateľom dôchodku,“ dodala.

seniori, bazén, úsmev, cvičenie, aquapark, kúpele Čítajte viac Dotované pobyty pre penzistov - kedy, kde a ako?

Ako uviedla, Jednota dôchodcov na Slovensku dostala finančné prostriedky na 7 000 poukazov v celkovej výške 350 000 eur, dotácia na jeden poukaz je 50 eur. "Pobyty poskytuje 14 kúpeľných zariadení od 16. mája. Rekondično-liečebný pobyt je možné čerpať raz ročne a iba u jedného poskytovateľa,“ konštatovala Pokorná. Upozornila, že na dotovaný pobyt penzista nemá právny nárok.

Pobyty sa pohybujú od 120 eur v mimosezóne až po 220 eur v sezóne. V cene je zahrnutá vstupná lekárska prehliadka, 6 alebo 12 procedúr podľa predpisu lekára, 5 nocí a plná penzia.

Konfederácia odborových zväzov dostala od rezortu práce 300-tisíc eur, pobyty ešte nezverejnila. Jej hotelová sieť Sorea má ale pre seniorov pripravených viacero zvýhodnených pobytov. "Ide napríklad o obľúbené Letný a Jesenný senior fit pobyt, ale aj Senior špeciál v hoteli Ďumbier,“ uviedla Beata Töröková, obchodná a marketingová riaditeľka spoločnosti Sorea.

Otázky a odpovede o štátnej účelovej dotácii

Ako získať štátnu účelovú dotáciu 50 eur na dovolenku?
Štátnu účelovú dotáciu na dovolenku pre seniorov dostali od ministerstva práce Konfederácia odborových zväzov v sume 300-tisíc eur a Jednota dôchodcov na Slovensku – 350-tisíc eur. Jednota dôchodcov na Slovensku organizuje pobyty v kúpeľných zariadeniach a ich termíny sú známe. Kedy začne Konfederácia odborových zväzov ponúkať pobyty, ešte známe nie je.

Štátna účelová dotácia na dovolenku v celkovej výške 50 eur na osobu je určená nepracujúcim dôchodcom a slúži najmä na skvalitnenie ich života. Ceny rekondično-liečebných pobytov určených seniorom sú uvedené už po odpočítaní 50 eur.

Kto má nárok na dotovanú dovolenku?
O príspevok môžu požiadať všetci nepracujúci dôchodcovia s trvalým pobytom na Slovensku, poberajúci starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok. Musia však doložiť doklad o jeho poberaní a potvrdenie, že sú penzistami. Ale pozor! Na dotáciu nie je právny nárok a počet poukazov je limitovaný.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #starobný dôchodok #penzista #dotované pobyty