Pokračovanie článku: Dávky od štátu čakajú zmeny. Pomôžu ľuďom?

Sociálne veci: Vyššie materské, tehotenské, zmeny v nemocenskom

Maximálne materské prekročí 1 700 eur
Materské sa vypláca v sume 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň. Maximálna suma materskej dávky v mesiaci, ktorý má 30 dní, by mala byť 1 676,30 eura (do konca roka je to 1 615,60 eura), v mesiaci, ktorý má 31 dní, to bude suma 1732,10 eura (teraz je to 1 669,50 eura).

Tehotenské porastie
Tehotenské zaviedla medzi nemocenské dávky novela zákona o sociálnom poistení od 1. apríla tohto roka. Dávka je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva a platia odvody alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. V tomto roku môže poistenka dostať tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne. Od januára budúceho roku sa bude vyplácať v rozpätí od 223,50 do 346,50 eura.

Podpora v nezamestnanosti? Vyššia až od júla
Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, teda zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/do­hodári na základe dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne postení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Suma tejto dávky sa však zmení až od júla budúceho roka. Do 30. júna 2022 je tak jej suma pri 31-dňovom mesiaci 1 154,80 eura a pri 30-dňovom mesiaci 1 117,50 eura. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov.

Úrazové dávky porastú o 1,6 percenta
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2022 bude 59 651,70 eura (teraz je to 58 712,30 eura) a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2022 zvyšuje na 59 651,70 eura oproti dnešnej sume 58 712,30 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2022 predstavovať 29 826,30 eura (v súčasnosti je to 29 356,50 eura). Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 bude vo výške 2 983,50 eura (teraz je to 2 936,50 eura).

Na hodnotu 2 983,50 eura (teraz je suma 2 936,50 eura) vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #materské #valorizácia #aktuálna dôchodková hodnota #minimálny dôchodok #zmeny v penziách #podpora v nezamestnanosti #penzijný vek #úrazové dávky #dávky od štátu #tehotenské #zmeny v roku 2022