Daň z príjmu sa netýka len živnostníkov

Dokedy treba podať daňové priznanie? Kto si môže odložiť platenie daní? Z akých príjmov ste povinný daň zaplatiť?

03.03.2022 10:00
daňové, priznanie, dane, odvody, peniaze Foto:
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021 je do 31. marca 2022.
debata

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 je povinný podať každý daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura. Do týchto príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Netýka sa teda len živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb.

Povinnosť podať daňové priznanie má napríklad vlastník bytu, ak ho prenajímal a príjem z prenájmu dosiahol viac ako 500 eur. Urobiť tak musí aj osoba, ktorá predala nehnuteľnosť a príjem z jej predaja nepodlieha oslobodeniu od zaplatenia dane z príjmu. Túto daňovú povinnosť si nemusia splniť iba zamestnanci, ktorí do 15. februára požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a nemali iné príjmy ako tie zo zamestnania.

dom, zmluva, prenájom, podpis Čítajte viac Prenájom nehnuteľnosti: Kto musí podať daňové priznanie

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021 je do 31. marca 2022. Daňovník sa ale môže rozhodnúť, že podá daňové priznanie neskôr a predĺži si lehotu na podanie daňového priznania. V takomto prípade si ale musí daňové povinnosti splniť do konca júna. V prípade, ak mal príjmy zo zahraničia, musí tak urobiť do konca októbra.

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok, zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Ak je základ dane daňovníka v roku 2021 rovný alebo je nižší ako 19 936,22 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 511,43 eura. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 936,22 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 495,49 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku, alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Pokiaľ si vypĺňate daňové priznanie sami, dajte si pozor na to, aby ste použili správne tlačivo. Rozlišovať musíte medzi typmi tlačiva A alebo B: ak ste dosiahli len príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A. Ak ste však mali aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #daňové priznanie #daň z príjmu