Ako sa riešia škody spôsobené ukrajinskými vozidlami na území Slovenska

Slovensko čelí nebývalému náporu utečencov, ktorým poskytuje materiálnu pomoc a dočasné ubytovanie. Prečítajte si odpovede na otázky, ktoré sa týkajú poistného krytia v cestovnom, majetkovom či zodpovednostnom poistení.

28.04.2022 09:59
PZP, poistenie, havária, auto Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako je to s platnosťou cestovného poistenia na Ukrajine a v Rusku?

Vzhľadom na pretrvávajúci vojenský konflikt cestovné poistenie ani na Ukrajine ani v Rusku neplatí. Kvôli zhoršeniu bezpečnostných podmienok pre našich občanov MZV SR varuje pred cestovaním nielen na Ukrajinu a do Ruska, ale aj do Bieloruska (najmä Gomelská a Brestenská pohraničná oblasť) či Moldavska a to bez ohľadu na účel cesty. Toto oznámenie má teda priamy vplyv na neplatnosť cestovného poistenia UNIQA v daných lokalitách.

Klienti, ktorí sa nachádzajú na území Ukrajiny, Ruska či Moldavska a vycestovali tam ešte pred 23.2.2022, majú CP platné až do jeho ukončenia, resp. opustenia krajiny. Klienti si však musia byť vedomí obmedzených možností asistenčných služieb vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt a sankcie.

Čo v prípade, ak sa firemná, obecná alebo štátna budova využije na ubytovanie utečencov alebo na iné súvisiace účely?

Poisťovňa bude akceptovať zmenu účelu využitia budovy/priestoru, klient je však povinný okolnosti zmeny rizika bezodkladne oznámiť poisťovni a to aj vtedy, ak k zmene došlo nariadením štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi. Zároveň má poisťovňa právo individuálne posúdiť podmienky, rozsah poistenia a výšku poistného na základe oznámenia klienta.

Pripomíname, že v takýchto prípadoch je potrebné zorganizovať v takýchto budovách trvalo prítomný tím, ktorý by sa mal starať o poriadok a chod týchto priestorov vrátane zabezpečenia úpravy plánov požiarnej bezpečnosti objektu, ktorá je potvrdená odborne spôsobilou osobou alebo zborom hasičov (dobrovoľných alebo štátnych), zabezpečiť funkčný požiarny poplachový systém a hasiace prístroje. Dôležité sú tiež kontroly bezpečnostné kontroly kvôli zvýšenému riziku vandalizmu a krádeže, dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a zabezpečiť prístupnosť miesta v prípade mimoriadnej situácie.

Ak ako súkromná osoba poskytujem ubytovanie utečencom z Ukrajiny v mojom poistenom dome alebo byte – má táto situácia nejaký vplyv na moje dohodnuté majetkové poistenie?

Poistné riziká dohodnuté v poistnej zmluve sú stále štandardne platné – príčiny škody na majetku nie sú žiadnym spôsobom obmedzené, s výnimkou priamych vojnových udalostí a iných výluk uvedených v poistných podmienkach.

Ubytovaní utečenci z Ukrajiny majú svoje osobné veci uložené v mojom prenajatom / zapožičanom byte – môžu byť tieto veci poistené v rámci môjho už dohodnutého poistenia domácnosti?

Vo všeobecnosti môže poistenie pokryť len tie škody, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve a ktoré sa týkajú poistencov. V rámci poistenia domácnosti sú spolupoistené všetky osoby trvalo žijúce s poisteným v tej istej domácnosti, ktoré naviac spoločne pokrývajú spoločné náklady. Medzi tieto osoby nemôžu byť zahrnuté cudzie osoby (utečenci), pretože netvoria stálu spoločnú domácnosť s poisteným, aj keď sa poistenec podieľa na sociálne prospešnej alebo humanitárnej pomoci.

Sú utečenci ubytovaní v mojom dome alebo byte krytí mojím poistením zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti sa takisto vzťahuje len na spolupoistené osoby, ktoré majú trvalý pobyt v spoločnej domácnosti – cudzie dočasne ubytované osoby preto nie sú automaticky kryté poistením a bolo by potrebné pre nich dojednať samostatné poistenie. Poistenie zodpovednosti sa však vzťahuje na tie osoby, ktoré majú bydlisko v dome alebo byte na základe platnej nájomnej zmluvy – sú kryté poistením zodpovednosti prenajímateľa a nájomcu, ak je to dohodnuté v poistnej zmluve. Pokiaľ ide o tento právny vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom, poistenie bude platné v rozsahu podľa príslušných poistných podmienok.

Je možné poistiť majetok ubytovaných rodín utečencov (najmä vybavenia, osobných vecí atď.)?

Poistenie je možné realizovať samostatnou poistnou zmluvou, ktorú za dotknuté osoby môže dojednať aj osoba poskytujúca núdzové ubytovanie, vlastníci poistených vecí musia byť správne uvedení v poistnej zmluve. Odporúčame majetok poisteného vopred dobre zdokumentovať.

Ako budú riešené škody spôsobené ukrajinskými vozidlami bez zelenej karty na našom území?

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) informuje na svojej stránke, že škody spôsobené na území SR vozidlami, ktoré sú registrované na území Ukrajiny bude do 31.4.2022 hradiť SKP z garančného fondu. ====

Na Ukrajine je stále veľký podiel vozidiel bez zelenej karty, pretože vozidlá sú zvyčajne poistené len na území Ukrajiny. Zelená karta sa dokupuje a vzhľadom na okolnosti si ju mnohí nestihli zariadiť.

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #Ukrajina #poistenie zodpovednosti #poistenie áut
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy