Pokračovanie článku: Nezamestnaní dostanú od júla viac peňazí. Maximálne však 1200 eur!

Maximálna výška garančnej dávky bude od júla najviac 3 633 eur

Od júla sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia až o 234 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

„Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2021 do 30. júna 2022) bolo jej maximum na úrovni 3 399 eur,“ uviedol Martin Kontúr.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Dávka garančného poistenia.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnaný #dávka v nezamestnanosti #garančná dávka