Skončí sa diskriminácia dôchodcov - opatrovateľov? Od januára by mali dostať k penzii viac ako 500 eur mesačne

Odstrániť krátenie peňažného príspevku na opatrovanie v prípade, ak je opatrovateľom dôchodca, si kladie za cieľ novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

29.09.2022 06:00
seniori, opatrovanie, kŕmenie, asistencia, ŤZP Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Dnes je situácia taká, že ak svojho príbuzného opatruje človek, ktorý poberá niektorý druh penzijnej dávky, príspevok na opatrovanie sa mu vypláca v polovičnej sume ako ju dostáva človek, ktorý je aktívne činný.

Aktuálna plná suma príspevku na opatrovanie je 525,65 eura pri opatrovaní jednej osoby s hendikepom, dôchodca dostáva polovicu, teda 262,85 eura.

„Krátenie opatrovateľského príspevku dôchodcom či vdovám bude snáď čoskoro minulosťou,“ napísala vo svojom facebookovom statuse predkladateľka zákona, poslankyňa Jana Žitňanská. „Pred časom sa na mňa obrátila jedna mama, poberateľka príspevku na opatrovanie, ktorá ovdovela. Akonáhle totiž začala poberať vdovský dôchodok, úrady jej skrátili vyplácanie príspevku na opatrovanie na polovicu. Čiže rodina nielen prišla o manžela a otca detí, o jeho mzdu, ale ešte sa aj príjem matky, ktorým je príspevok na opatrovanie, sa výrazne znížil,“ napísala Jana Žitňanská. Ako ďalej dodala, prípadov, kedy takéto krátenie príspevku na opatrovanie nastáva je najčastejšie asi v radoch čerstvých dôchodcov.

Tí po tom, čo sa celý život starali o svojho ťažko postihnutého príbuzného, len z titulu, že začnú poberať dôchodok, prídu o polovicu príspevku na opatrovanie. Čiže vyčerpaní, v staršom veku so starším a na starostlivosť asi aj náročnejším príbuzným – dieťaťom, partnerom, s nízkym dôchodkom (veď celý život opatrovali príbuzného) už nemajú nárok dostať za tú istú starostlivosť o blízkeho rovnaký finančný obnos.

„Je to nefér a nespravodlivé. Navyše keďže títo neformálni opatrovatelia nepracujú ako iní zamestnanci či živnostníci, nemôžu si uplatniť daňový bonus. Taktiež vzhľadom k tomu, že opatrované dieťa tiež starne a skončením školy prestane naňho rodič poberať prídavky, sú tieto rodiny úplne vylúčené z masívnej podpory mladých rodín, ktoré vláda presadzuje,“ uviedla.

Podľa jej slov v čase inflácie a prudkého zdražovania je pre mňa neakceptovateľné nepomáhať tým, ktorí to potrebujú najviac.

„Preto, aj keď je suma na pokrytie dorovnania príspevku na opatrovanie do plnej výšky vyššia – ide o cca 70 miliónov – som presvedčená, že ich musíme nájsť. A to je podstatou zmeny zákona, ktorú som dala do parlamentu,“ povedala Jana Žitňanská.

Viac ako 24 tisíc

Podľa posledných údajov je na Slovensku viac ako 24 000 opatro­vateľov, ktorí sú zároveň poberateľmi dôchodkovej dávky. Všetkým týmto opatrovateľom je príspevok na opatrovanie krátený, pričom tieto osoby poskytujú rovnakú starostlivosť a významne odľahčujú sociálne služby, ktoré by mal poskytovať štát.

Takéto krátenie nemá svoje odôvodnenie v zníženom rozsahu alebo kvalite poskytovania opatrovania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, keďže nepredstavuje príjem zo závislej práce, resp. príjem, pre ktorý by fyzická osoba, ktorá poskytuje opatrovanie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, musela tráviť čas inou činnosťou na úkor opatrovania.

Zároveň ide často o pokračovanie opatrovania, ktoré poskytujú osobe s ťažkým zdravotným postihnutím rodičia alebo iní príbuzní počas celého života a to na úkor pracovných činností, čo má za následok minimálne sumy napríklad starobných dôchodkov a privádza to opatrovateľov do veľmi náročných finančných situácií. Odstránenie neodôvodeného krátenia peňažného príspevku na opatrovanie by tak nielen výrazne pomohlo rodinám osôb so zdravotným postihnutím, kde jeden z príbuzných pôsobí ako opatrovateľ osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zároveň by aj pomohlo zlepšiť postavenie opatrovateľov a oceniť ich prínos pre spoločnosť.

Návrh taktiež umožňuje zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovateľ zároveň poberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Ako je to teraz

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

525,65 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

699,15 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovateľ nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok sumy životného minima (468,84 eura),
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima (703,26 eura),
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je opatrovateľom penzista:

  • neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

262,85 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

349,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

231,30 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,

325,10 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 339,10 eura.

Ak osoba s ŤZP zomrie: Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci mesiac.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #penzista #kompenzácie #peňažný príspevok