Vláda odklepla pre chudobných viac peňazí. Koľko dostanú od januára? + tabuľka

Ministerstvo práce upraví od januára sumy pomoci v hmotnej núdzi. Zvyšuje sa dávka v hmotnej núdzi, ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a na bývanie.

13.12.2022 00:00
rodina, dôchodci, vecné bremeno Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Sumy pomoci pre ľudí ohrozených chudobou rezort práce upravuje každoročne na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, ktorým boli aj upravené sumy životného minima. Životné minimum sa od 1. júla zvýšilo na 234,42 eura.

Sumy pomoci v hmotnej núdzi porastú nasledovne:
Sumy pomoci v hmotnej núdzi od 1.1 2022 od 1.1 2023 zvýšenie
Dávka v hmotnej núdzi      
– jednotlivec bez detí 68,80 € 74,00 € 5,20 €
– jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 € 140,70 € 9,80 €
– jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 € 205,50 € 14,30 €
– dvojica bez detí 119,60 € 128,60 € 9,00 €
– dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 € 192,40 € 13,40 €
– dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 € 259,40 € 18,10 €
Ochranný príspevok  
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 € 75,70 € 5,30 €
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 € 41,60 € 2,90 €
– pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 15,10 € 16,20 € 1,10 €
Aktivačný príspevok  
– príjem zo závislej činnosti 140,80 € 151,40 € 10,60 €
– uchádzač o zamestnanie 70,40 € 75,70 € 5,30 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa 19,30 € 20,70 € 1,40 €
Príspevok na bývanie  
– jedna osoba 59,40 € 63,90 € 4,50 €
– dve a viac osôb 94,80 € 101,90 € 7,10 €

Ministerstvo práce tiež pripravilo aj novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Tú vláda schválila v novembri. V januári by mal o nej hlasovať parlament. Jej účinnosť je navrhovaná od 1. apríla 2023.

Cieľom novely je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

Najzásadnejšie zmeny sa týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Navrhujú sa aj zmeny v oblasti posudzovania niektorých druhov príjmov, rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, či umožnenie poskytnutia jednorazovej dávky aj pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale táto sa im neposkytuje.

Návrh zákona by mal riešiť aj zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v núdzi pre ľudí, ktorí napr. z dôvodu vlastníctva starých áut, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #hmotná núdza #aktivačný príspevok