Kto a prečo nemusí od nového roka platiť odvody?

Niektorí zamestnanci nemusia od januára platiť odvody. Koho sa zmena týka?

13.01.2023 06:00
2023 Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od nového roka nemusia platiť poistné zamestnanci a povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) viazať na sociálnu udalosť tehotenstvo a materstvo, a teda nie na poskytovanie dávky materské zo Sociálnej poisťovne. Toto vylúčenie povinnosti platiť poistné bude trvať:

  • matke – od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do nástupu na rodičovskú dovolenku/u SZČO do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 34. týždňa/37. týždňa (ak je osamelá)/resp. 43. týždňa (ak porodila súčasne dve a viac detí),
  • inému poistencovi – odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa, do nástupu na rodičovskú dovolenku/u SZČO do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 28. týždňa/31. týždňa (ak je osamelý)/resp. 37. týždňa (ak sa súčasne stará o dve a viac detí).

Ak mamička, resp. iný poistenec požiada z konkrétneho právneho vzťahu o dávku materské, tlačivo žiadosti slúži zároveň aj na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné z tohto právneho vzťahu z dôvodu sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo.

Ak mamička, resp. iný poistenec nepožiada o dávku materské z konkrétneho právneho vzťahu, pretože napr. nespĺňa zákonné podmienky na jej priznanie, na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné z dôvodu sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo musí vyplniť formulár Čestné vyhlásenie a priložiť požadované dokumenty.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila formulár Čestné vyhlásenie, ktorý bude slúžiť na preukázanie skutočností nevyhnutných na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné z dôvodu tehotenstva a materstva.

Formulár je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne na Čestné vyhlásenie zamestnanca/povinne poistenej SZČO – vylúčenie povinnosti platiť poistné z dôvodu tehotenstva a materstva, ak nežiada o materské.

Čestné vyhlásenie spolu s prílohami je možné doručiť ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne poštou alebo podať osobne.

Ak si vylúčenie povinnosti platiť poistné uplatňuje osamelá matka, resp. osamelý iný poistenec, osamelosť musí Sociálnej poisťovni preukázať čestným vyhlásením.

Zamestnanci a živnostníci, ktorí nemusia k 31. decembru platiť odvody z dôvodu poberania dávky materské, budú mať od 1. januára 2023 vylúčenie z právneho vzťahu, z ktorého poberajú materské, a to z dôvodu trvania tehotenstva a materstva. Sociálnej poisťovni nemusia nič oznamovať, ani predkladať.

Tí zamestnanci a živnostníci, ktorí požiadali o materské pred 1. januárom 2023, avšak materské sa im nevyplácalo (nesplnili zákonné podmienky), budú mať zo zákona vylúčenú povinnosť platiť poistné od 1. januára 2023 podľa novej právnej úpravy za predpokladu, že budú spĺňať podmienky na oslobodenie od platenia odvodov.

Ani oni nemusia nič oznamovať, ani predkladať. V prípade, že poistenec neskôr prestane spĺňať podmienky trvania vylúčenia (napr. iný poistenec sa prestal starať o dieťa), je povinný túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni.

Zamestnankyne a živnostníčky, ktoré z tohto právneho vzťahu vôbec nepožiadali o dávku materské pred 1. januárom 2023, avšak k 1. januáru 2023 sú tehotné alebo sú na materskej, môžu si od 1. januára uplatniť vylúčenie povinnosti platiť poistné doručením vyplneného formulára Čestné vyhlásenie, aj s požadovanými dokladmi, ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne poštou alebo osobne.

Za predpokladu splnenia zákonných podmienok trvania vylúčenia, ako sú starostlivosť o dieťa, absencia príjmu, splnenie statusu „iný poistenec“ vylúčenie budú mať od 1. januára 2023.

Zamestnancom a SZČO, ktorí k 31. decembru 2022 nebudú musieť platiť odvody z dôvodu potreby osobného a celodenného ošetrovania, bude vylúčenie pokračovať aj od 1. januára 2023.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #zamestnanci #živnostníci