Čo nenájdete vo výpisoch z dôchodkového sporenia, čo potrebuje vedieť a čo si máte domyslieť

Výpis z druhého i tretieho dôchodkového piliera by ste už mali mať. Buď vám prišiel poštou, emailom alebo sa doň môžete pozrieť po prihlásení sa do klientskeho portálu vášho dôchodkového správcu. „Čo sa v ňom dozviete a čo si máte domyslieť,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

28.02.2023 11:17
Druhý pilier, penzia, peniaze, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Nájdete tam poklesy. Za uplynulý rok totiž klesli ceny konzervatívnych aj dynamických nástrojov, do ktorých dôchodkové fondy investujú. Rovnako v rámci trhového komentáru nájdete aj vysvetlenie, prečo sa ceny cenných papierov znižovali.

Nájdete tam nárasty. Okrem ročného výsledku je súčasťou výpisu aj výnos za desať rokov. Tieto čísla sú pre sporiteľa v dynamických fondoch neporovnateľne lepšie, než tie ročné. To však neplatí pre tých, ktorí majú svoje úspory v garantovaných fondoch.

Video
Prečo si nepožiadať o dôchodok z II. piliera? Existuje aj možnosť čerpania peňazí, o ktorej sa veľmi nehovorí...

Nájdete tam minulosť. Súčasťou výpisu je sumár platieb do dôchodkového sporenia a to tak povinných (z odvodov) ako aj dobrovoľných (nad rámec odvodov). Ak vám pri dobrovoľných svieti nula, nič sa síce nedeje, ale nie je to ani pozitívne.

Nájdete tam budúcnosť. Cieľom dôchodkového sporenia je zabezpečiť príjem v starobe. To, s akým príjmom by ste mohli počítať v prípade pesimistického, základného a optimistického scenára na finančnom trhu, vidieť v grafickej i číselnej podobe.

Nájdete tam motiváciu. Ak sa vám výška vypočítaného odhadu dôchodku máli, ešte stále s tým môžete niečo urobiť. Jediný, kto vám vie zlepšiť finančnú situáciu na dôchodku, ste iba vy sami. Čo máte k dispozícii?

Päť pilierov

Ubezpečte sa, že využívate viaceré dôchodkové piliere. Na výber máte z piatich: 1.pilier: Sociálna poisťovňa, 2. pilier: starobné dôchodkové sporenie, 3. pilier: doplnkové dôchodkové sporenie, 4. pilier: daňovo zvýhodnené investovanie, 5. pilier: individuálne využívanie finančných produktov

Päťpilierový dôchodok znižuje riziko nízkeho dôchodku. Takto vybudovaný dôchodok využíva a spája výhody z každého jedného piliera Môžete sa spoľahnúť na štát v rámci prvého piliera, no nebudete od neho závislý. Dlhodobými a pravidelnými príspevkami do druhého piliera, ktoré idú z odvodov, znižujete investičné riziko. Príspevok zamestnávateľa do tretieho pilierazvyšuje objem úspor a je výhodnejší než zvýšenie príjmu. Oslobodenie výnosu od dane zvyšuje atraktívnosť vybraných investičných riešení. Úspory určené na dôchodok nie sú podmienené dosiahnutím dôchodkového veku.

Ako postupovať?

Prvému pilieru sa nevyhnete. „Povinné odvody sa týkajú každého zamestnanca a platia si ich aj živnostníci. Je to základný pilier, ktorý sa ďalšími piliermi vylepšuje,“ upozorňuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Ak ste mladí, nad vstupom do druhého piliera dlho neuvažujte a snažte sa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení čím skôr. „Nečakajte pol roka, kým vás doň pošle automat, pretože sa oberiete o šesť príspevkov a ich zhodnotenie. Ak už druhý pilier máte, skúste si doň aspoň symbolicky posielať dobrovoľné príspevky,“ radí investičný analytik.

V prípade ochoty zamestnávateľa prispievať svojim zamestnancom neváhajte uzavrieť zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení. Daňové zvýhodnenie pre zamestnanca i zamestnávateľa je motivujúce, avšak iba do určitej úrovne. „S vyššími príspevkami to netreba preháňať a pre účastníka je lepšie nasmerovať ich do štvrtého alebo piateho piliera,“ odporúča Pavel Škriniar.

Ak vám aj zamestnávateľ príspevky do tretieho piliera neponúka, nevadí. Pokračujte štvrtým pilierom. Budovanie finančnej rezervy, ktorá je v takomto prípade síce cielená na dôchodok, je v skutočnosti bezúčelová. V prípade nutnosti sa dá použiť na bezprostredne nevyhnutné ciele. Na vytvorenie štvrtého piliera sa dajú využívať rôzne investičné schémy.

Je dobré si uvedomiť, že dôchodku sa treba najprv dožiť, aby sa mohol čerpať. Do jeho dovŕšenia sa môžu vyskytnúť rôzne udalosti, z ktorých niektoré môžu obmedziť až zabrániť plynulému budovaniu penzijných úspor. Zabezpečenie stabilného príjmu a ochrana dôchodkových úspor pred neočakávanými výdavkami je základom, ktorý sa dá riešiť napríklad cez správne nastavené poistenie.

V prípade, že máte otázky alebo dilemy, neváhajte kontaktovať nezávislého finančného sprostredkovateľa so žiadosťou o vypracovanie finančného plánu, ktorý vám pomôže žiť život podľa vlastných predstáv. „Uprednostnite však toho, ktorý má licencie na poskytovanie služieb v dvoch sektoroch dôchodkového sporenia, sektore kapitálového trhu a sektore poistenia a zaistenia. To sú totiž sektory, ktoré tvoria štyri z piatich opôr vášho budúceho dôchodku. Tým piatym je štát zastúpený Sociálnou poisťovňou,“ uzatvára Pavel Škriniar, investičný analytik.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier #výpis z II. piliera