Bojíte sa nedoplatkov v Sociálnej a zdravotnej poisťovni? Dôležité je platiť nielen načas, ale aj správne. Ako?

SZČO majú povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Dôležitý je termín splatnosti, pozor si treba dať aj na správnosť ostatných údajov.

20.07.2023 07:00
zamestnanci, pracovníci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sociálna poisťovňa

Kde získate údaje potrebné na platbu?

Výšku poistného a údaje potrebné na platbu vám Sociálna poisťovňa oznámi:

  • v januári (len ak sa vás týka zmena výšky minimálneho alebo maximálneho poistného),
  • v júli (po podaní daňového priznania v riadnom termíne) alebo
  • v októbri (pri posune termínu podania daňového priznania) príslušného roka.

Identifikačné údaje k platbe

  • variabilný symbol, ktorý vám pridelí Sociálna poisťovňa,
  • špecifický symbol označujúci obdobie, za ktoré sa platí poistné (napr. za december 2022 je v tvare 072022 alebo 202207),
  • pri trvalom platobnom príkaze je špecifický symbol v tvare 88.

Doba splatnosti

Termín splatnosti odvodov do Sociálnej poisťovne je ôsmy deň v mesiac. Ak tento pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň.

Ak poistné uhradíte s oneskorením, Sociálna poisťovňa vám predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne. Penále ste povinný zaplatiť aj v prípade, ak uhradíte nižšiu sumu poistného.

Zdravotná poisťovňa

Ako platiť:

Cez Elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.

Cez mobilnú aplikáciu

V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Bankovým prevodom

Pre správnu identifikáciu vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne odvody #daňové priznanie #odvody do Sociálnej poisťovne