Podpora v nezamestnanosti je vyššia. Kto má na ňu nárok?

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti, ktorú priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, je od júla vyššia. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýšila o viac ako 91 eur mesačne.

15.07.2023 06:00
kríza, počítanie, domov Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti budú dostávať noví žiadatelia – teda tí, ktorí sa po 1. júli 2023 zaevidujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne. O 279 eur mesačne sa od 1. júla 2023 zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Maximálna dávka v nezamestnanosti je tak od júla najviac 1 329,10 eura.

Koľko môžete dostať

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura (v súčasnosti je 1 234,30 eura) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 286,20 eura (v súčasnosti 1 194,50 eura). Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 91 eur mesačne. Poberať ju môžu najviac 6 mesiacov. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2023. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nemení.

Kto dávku dostane

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, to sú zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci – dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dávka v nezamestnanosti. Na Slovensku existuje systém podpory v nezamestnanosti, ktorý poskytuje pomoc pre tých, ktorí stratia svoju prácu a splnia určité kritériá. Táto podpora je zabezpečená prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Štát poskytuje podporu pre nezamestnaných jednotlivcov, ktorí spĺňajú určité podmienky. Hlavnou formou podpory je dávka v nezamestnanosti. Dávka v nezamestnanosti je finančná pomoc, ktorú poskytuje štát nezamestnaným osobám na krytie ich základných životných nákladov. Ak zostane človek nezamestnaný a má dostatok odpracovaných mesiacov, môže mať nárok na dávku v nezamestnanosti. Výška dávky je stanovená zákonom a závisí od predchádzajúceho príjmu a odpracovaných mesiacov. Podpora v nezamestnanosti je dočasná a jednotlivci sú povinní aktívne si hľadať nové zamestnanie a spolupracovať s úradom práce. Nezamestnaní sa musia tiež pravidelne hlásiť úradu a splniť ďalšie povinnosti stanovené zákonom.

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #dávka v nezamestnanosti #podpora v nezamestnanosti