Sedem rozdielov medzi kreditnou kartou a kontokorentným úverom +Príklady: Pre koho je výhodnejšia kreditka a pre koho úver?

Je dôležité poriadne si preštudovať podmienky a poplatky oboch týchto finančných produktov predtým, než sa rozhodnete, ktorý a ako využijete.

18.08.2023 10:00
žena s nákupmi Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Kontokorentný úver a kreditná karta sú finančné nástroje, ktoré vám umožňujú požičať si peniaze od banky alebo finančnej inštitúcie, ale existujú medzi nimi niektoré rozdiely.

Tu sú hlavné rozdiely medzi nimi

Forma

Kontokorentný úver: Je to úver poskytnutý na váš bežný účet. Keď prekročíte zostatok na účte, využívate kontokorentný úver.

Kreditná karta: Je to samostatný plastový nástroj, ktorý máte vo vašej fyzickej pohľadávke. Používa sa na nákupy a platby a poskytuje vám určitý kreditný limit.

Prístup

Kontokorentný úver: Je automaticky aktivovaný na vašom bežnom účte, keď prekročíte zostatok. Nemusíte žiadať o schválenie alebo aktiváciu.

Kreditná karta: Musíte žiadať o vydanie kreditnej karty a banka ju schváli na základe vášho finančného profilu.

Úroky

Kontokorentný úver: Platíte úroky z časti, ktorú ste prekročili na svojom účte.

Kreditná karta: Platíte úroky z nedoplatku, teda z časti, ktorú nezaplatíte do dátumu splatnosti.

Splatnosť

Kontokorentný úver: Očakáva sa, že budete tento úver splácať čo najskôr, zvyčajne v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov.

Kreditná karta: Máte celý splatnostný cyklus, ktorý zvyčajne trvá jeden mesiac. Ak celý zostatok nesplatíte do tohto termínu, budete platiť úroky.

Poplatky

Kontokorentný úver: Banka môže účtovať poplatky za prekročenie limitu na účte.

Kreditná karta: Môžu sa účtovať rôzne poplatky, ako napríklad ročný poplatok za vedenie karty, poplatky za oneskorené platby atď.

Marián Búlik, Ide o peniaze Čítajte viac Podielové fondy: Kedy nemusíte platiť daň zo zisku a o koľko tisíc eur si môžete prilepšiť?

Flexibilita

Kontokorentný úver: Je to obvykle pevný limit, ktorý stanovuje banka. Kreditná karta: Kreditný limit môže byť variabilný a meniť sa na základe vašej platobnej schopnosti a histórie používania.

Účel

Kontokorentný úver: Zvyčajne sa využíva na krátkodobé krytie nedostatku peňazí na bežnom účte.

Kreditná karta: Používa sa na nákupy, platby a tiež na on-line transakcie.

Čo je kontokorentný úver a ako funguje?

Kontokorentný úver je typ krátkodobého úveru, ktorý je poskytovaný bankou na účet, ktorý máte v nej otvorený. Tento druh úveru slúži na krátkodobé pokrytie nedostatku finančných prostriedkov na vašom bežnom účte. Je to praktický nástroj, ktorý vám umožňuje prevýšiť zostatok na vašom účte až do určitého limitu, ktorý banka stanoví.

Je dôležité mať na pamäti, že kontokorentný úver by mal byť využívaný iba ako krátkodobá finančná pomôcka. Pre jeho pomerne vysoké úrokové sadzby a poplatky by ste ho nemali považovať na dlhodobé riešenie pre váš finančný stav.

Ak často využívate kontokorentný úver, môže to viesť k nadmerným dlhom a negatívnemu vplyvu na vašu finančnú stabilitu. Preto je dôležité starostlivo zvažovať jeho využitie a snažiť sa včas vrátiť požičané prostriedky.

Ako funguje kontokorentný úver?

Rámec úveru: Banka vám stanoví maximálny limit, ktorý môžete na svojom bežnom účte prekročiť. Tento limit sa pohybuje na základe vašich príjmov, kreditnej histórie a vzťahu s bankou.

Úroky: Ak prekročíte zostatok na účte a využijete kontokorentný úver, budete platiť úroky z časti, ktorú ste si požičali. Úroková sadzba pre kontokorentný úver býva zvyčajne vyššia ako pri iných typoch úverov, pretože ide o krátkodobý a pomerne flexibilný produkt.

Splatnosť: <A>Kontokorentný úver je určený na krátkodobé pokrytie finančných výdavkov a zvyčajne sa očakáva, že ho budete splácať čo najskôr, často v rámci niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Splatnosť úveru môže byť pružná a môžete ho splatiť aj skôr, než je stanovený termín.

Poplatky: Okrem úrokov môže banka účtovať aj iné poplatky za poskytnutie a využívanie kontokorentného úveru. Je dôležité prečítať si podmienky úveru a zistiť všetky súvisiace poplatky.

Čo je kreditná karta a ako funguje?

Kreditná karta je finančný nástroj, ktorý vám umožňuje požičať si peniaze od banky alebo finančnej inštitúcie na krátku dobu. Táto doba sa nazýva úverový cyklus a zvyčajne trvá jeden mesiac.

Kreditná karta je finančný nástroj, ktorý vám umožňuje požičať si peniaze od banky alebo finančnej inštitúcie na krátku dobu.

Táto doba sa nazýva úverový cyklus a zvyčajne trvá jeden mesiac. S kreditnou kartou môžete nakupovať tovary a služby, prenajímať autá, platiť za dovolenky a ďalšie výdavky.

Je dôležité si uvedomiť, že kreditná karta je úverovým produktom, a preto je dôležité ju používať zodpovedne.

Pravidelným splácaním a vyhýbaním sa vysokým úrokom a poplatkom si môžete udržať pozitívnu finančnú situáciu a využiť výhody, ktoré vám kreditná karta môže ponúknuť, ako napríklad bonusové body, cashback alebo poisťovacie krytie.

Ako kreditka funguje?

Schválenie a limit: Keď žiadate o kreditnú kartu, banka zhodnotí váš finančný profil a určí vám limit, teda maximálnu sumu, ktorú môžete na karte minúť. Tento limit je závislý od vašich príjmov a kreditnej histórie.

Nákupy: Kreditnú kartu môžete použiť na platby vo fyzických obchodoch alebo on-line. Stačí ju len predložiť obchodníkovi alebo zadať jej údaje na internete. Karta vám umožní nakupovať bez hotovosti a bez toho, aby ste museli mať dostatočný zostatok na účte.

Úroky a splátky: Každý mesiac dostanete výpis z kreditnej karty, kde budú uvedené všetky vaše transakcie za predchádzajúci mesiac. Ak neuhradíte celý zostatok do dátumu splatnosti, banka vám účtuje úrok z nedoplatku. Pretože úroky z kreditných kariet môžu byť vysoké, odporúča sa vždy splácať celý zostatok, ak je to možné.

Minimálna splátka: Banka vám zvyčajne určí aj minimálnu sumu, ktorú musíte splatiť každý mesiac. Ak však platíte len minimálnu sumu, budete platiť vysoké úroky zo zostatku, ktorý zostane na karte.

Odmietnutie platieb: Ak nemáte dostatok peňazí na účte, banka môže odmietnuť transakciu, a to buď priamo v obchode alebo on-line, alebo pri pokuse o platbu, ktorá by prekročila váš kreditný limit.

Odmietnutie karty: Banka môže z rôznych dôvodov zrušiť vašu kreditnú kartu, napríklad pre oneskorené platby, prekročenie limitu alebo iné nesplnené podmienky.

Príklady: Pre koho je výhodnejšia kreditka a pre koho úver?

Rozhodnutie medzi kontokorentným úverom a kreditnou kartou závisí od individuálnych finančných potrieb a preferencií.

30-ročná Anna

Anna je mladá profesionálka so stabilným zamestnaním a primeraným príjmom. Má aktívny bežný účet a plánuje nakupovať on-line, platiť za reštaurácie a využívať rôzne výhody, ktoré poskytujú platobné karty.

Kreditná karta: pre Annin prípad by kreditná karta mohla byť výhodná, pretože jej poskytne flexibilitu na nákupy a platby, získavanie bonusových bodov, cashback a poisťovacie krytie. Ak bude zodpovedne splácať svoje nákupy každý mesiac, nebude musieť platiť úroky. Kreditná karta jej môže tiež pomôcť budovať pozitívnu kreditnú históriu.

Kontokorentný úver: kontokorentný úver by bol vhodnejší, ak by Anna potrebovala krátkodobú finančnú pomoc na krytie nepredvídaných výdavkov, ako sú náhle zdravotné poplatky alebo opravy auta. Ale v prípade, že by často využívala tento úver na pripožičanie si peňazí, mohla by sa ocitnúť v zlom dlhovom kruhu vinou vyšších úrokov.

65-ročný Jaroslav

Jaroslav je dôchodca, ktorý už nemá pravidelný príjem a jeho finančná situácia je menej stabilná ako predtým. Potrebuje spôsob, ako mať prístup k finančným prostriedkom pre prípady, keď jeho peniaze nestačia na nepredvídané výdavky.

Kontokorentný úver: pre Jaroslava by kontokorentný úver mohol byť vhodný, pretože by mu poskytol rýchly prístup k peniazom v prípade, že by na bežnom účte mal nedostatok peňazí. To by mu mohlo pomôcť pokryť neočakávané výdavky, ako sú lekárske náklady alebo opravy domu.

Kreditná karta: v prípade Jaroslava by kreditná karta mohla byť menej vhodná, pretože by sa mohol ocitnúť v ťažkostiach pri splácaní úrokov z nedoplatku. S ohľadom na jeho zmenu finančnej situácie by kontokorentný úver mohol byť pre neho praktickejší.

V oboch príkladoch je dôležité zvážiť individuálne potreby a možnosti, a to, ako bude daný finančný nástroj používaný. Kontokorentný úver a kreditná karta majú rôzne výhody a riziká, a preto je dôležité starostlivo zhodnotiť, ktorý z nich by bol pre konkrétnu osobu vhodnejší.

Za nesplácanie až pred súd

Nesplácanie kontokorentného úveru alebo kreditnej karty môže mať vážne dôsledky pre finančnú situáciu osoby a jej kreditnú históriu. Preto je dôležité mať zodpovedný prístup k používaniu finančných nástrojov, ako sú kontokorentný úver a kreditná karta. Ak sa ocitnete v ťažkostiach so splácaním, je vždy najlepšie komunikovať so svojou bankou a hľadať spôsoby, ako sa s problémami vyrovnať.

Dôsledky pri nesplácaní kontokorentného úveru

Úroky a poplatky. Banka účtuje úroky z prekročenej časti a môže taktiež účtovať dodatočné poplatky za prekročenie limitu.

Zvýšenie dlhu. Nedoplatok môže rýchlo narastať, keďže úroky sa hromadia na zostatku.

Negatívna kreditná história. Nesplácanie úveru sa môže odraziť na vašej kreditnej histórii, čo môže mať vplyv na vašu schopnosť získať budúce úvery, hypotéky alebo iné financovanie.

Záporný vplyv na kreditné skóre. Nesplácanie úveru môže spôsobiť pokles vášho kreditného skóre, čo môže mať negatívny vplyv na vaše finančné možnosti v budúcnosti.

Vymáhanie dlhu. Banka môže podniknúť kroky na vymáhanie dlhu, vrátane poskytovania vášho dlhu na inkasné agentúry alebo súdneho stíhania.

Dôsledky pri nesplácaní kreditnej karty

Úroky a poplatky. Ak neuhradíte zostatok kreditnej karty do dátumu splatnosti, budete platiť vysoké úroky z nedoplatku.

Zvýšenie dlhu. Ak neplníte svoje splátkové záväzky, môžete sa rýchlo ocitnúť s narastajúcim dlhom a ťažko sa z neho dostanete.

Negatívna kreditná história. Nesplácanie kreditnej karty sa zaznamenáva v kreditnej histórii a môže mať vplyv na vašu schopnosť získať úvery a iné financovanie v budúcnosti.

Obmedzenia na karte. Banka môže obmedziť alebo zrušiť vašu kreditnú kartu, ak opakovane neplníte splátkové záväzky.

Súdne stíhanie. V extrémnych prípadoch môže banka podať žalobu na vymáhanie dlhu a následkom môže byť súdne stíhanie.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #úver #kreditná karta #rozdiely