Od januára začne Sociálna poisťovňa vyplácať príspevok za prácu. Máte nárok aj vy? A o akú sumu pôjde?

Sociálna poisťovňa začne o pár týždňov vyplácať nový príspevok, poisťovni treba podať žiadosť. Formulár žiadosti Sociálna poisťovňa zverejní na svojej webovej stránke a bude tiež k dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne.

26.11.2023 09:00
peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Od začiatku budúceho roka začne Sociálna poisťovňa vyplácať novú dávku. Pôjde o nový príspevok za prácu v obecnej polícii. Príspevok bude pravidelnou peňažnou dávkou zo Sociálnej poisťovne pre bývalých príslušníkov obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku. Žiadať o tento príspevok bude možné najskôr od 1. januára budúceho roka. Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii žiadateľ splní, ak v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície, pracovný pomer v obecnej polícii mu trval najmenej 25 rokov a má aspoň 56 rokov.

Pracovný pomer

Za obdobie trvania pracovného pomeru v obecnej polícii sa považuje aj obdobie výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby. Nárok na príspevok žiadateľovi zaniká pri dovŕšení dôchodkového veku, priznaním predčasného starobného dôchodku, opätovným vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii alebo v prípade úmrtia.

Výška príspevku za prácu v obecnej polícii bude 60 % z jednej dvanástiny najvyššieho úhrnu vymeriavacích základov žiadateľa na platenie poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii. Berie sa pritom do úvahy desať kalendárnych rokov predchádzajúcich roku, v ktorom sa naposledy skončil pracovný pomer v obecnej polícii. Vzhľadom na to, že poistné na platenie príspevku za prácu v obecnej polícii sa do osobitného fondu odvádza od 1. apríla 2020, úhrn vymeriavacích základov sa bude posudzovať od tohto obdobia. Príspevok za prácu v obecnej polícii sa bude každoročne valorizovať tak ako úrazová renta. Z príspevku za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa nebude vykonávať žiadne odvody.

Kde sa podáva žiadosť

O príspevok za prácu v obecnej polícii bude možné požiadať formou žiadosti. Formulár žiadosti Sociálna poisťovňa zverejní na svojej webovej stránke www.socpoist.sk a bude tiež k dispozícii v každej pobočke Sociálnej poisťovne. Vyplnenú žiadosť o príspevok za prácu v obecnej polícii bude možné odovzdať po 31. decembri tohto roka v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, zaslať poštou na adresu uvedenú v žiadosti alebo doručiť prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #Sociálna poisťovňa #obecná polícia