Platy sa tento rok zvyšujú. Koľko ale reálne dostanete? Mzdy stúpnu upratovačkám aj riaditeľom + príklady

Minimálne zárobky zamestnancov od začiatku tohto roka stúpajú. Minimálna hrubá mesačná mzda sa totiž zvyšuje o 50 eur na 750 eur.

03.01.2024 11:00
peniaze, hotovosť, peňaženka Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Koncom augusta minulého roka sa na tom na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady dohodli zamestnávatelia, odborári a predstavitelia vlády. Podľa zákonného automatu pritom musela suma minimálnej mzdy na tento rok dosiahnuť najmenej 744 eur, teda 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku za predminulý rok. Minimálna hrubá hodinová mzda sa od začiatku tohto roka zvyšuje zo 4,023 eura na 4,310 eura.

Vďaka nárastu hrubej minimálnej mesačnej mzdy o 50 eur stúpa čistý minimálny zárobok o 46,50 eura. Čistá minimálna mzda sa totiž zvyšuje zo súčasných 569 eur na 615,50 eura. Z minuloročnej hrubej 700-eurovej mzdy tvoria sociálne a zdravotné odvody spolu 93,80 eura a daň z príjmov po uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane tvorí 37,23 eura.

zamestnanec, pracovník Čítajte viac Minimálna mzda 750 alebo 1330 eur? Na tomto závisí, v akej výške ju zamestnanec dostane

Od začiatku tohto roka si štát zo 750-eurovej minimálnej mzdy vezme 100,50 eura na sociálnych a zdravotných odvodoch a 34 eur na dani z príjmov. Odvedená suma dane z príjmov oproti minulému roku mierne klesne napriek nárastu hrubej mzdy vzhľadom na to, že sa od tohto roka výraznejšie zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane. Nezdaniteľné minimum je totiž naviazané na sumu životného minima, ktorá išla od začiatku júla minulého roka tiež výraznejšie nahor.

Prílatky za prácu

  • sobota 2023 , sobota 2024
  • 2,01 eura , 2,15 eura
  • nedeľa 2023 , nedeľa 2024
  • 4,02 , 4,30 eura
  • práca v noci 2023 , práca v noci 2024
  • 1,60 eura , 1,72 eura

Suma 750 eur však predstavuje len základnú úroveň minimálnej mzdy zodpovedajúcu najnižšiemu stupňu náročnosti práce. Zákonník práce totiž definuje tzv. minimálne mzdové nároky zamestnancov. Vzťahujú sa na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Títo zamestnávatelia sú povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Pracovný kódex pozná šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Nárast minimálnych mzdových nárokov je od roku 2021 naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma tak rastie o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Keďže základná suma minimálnej mzdy sa od začiatku tohto roka zvyšuje o 50 eur, takisto o 50 eur stúpa minimálna mzda v druhom až šiestom stupni náročnosti práce.

Prvý stupeň náročnosti práce spočíva vo výkone pomocných, prípravných alebo manipulačných prác. Ide napríklad o prácu upratovačky, chyžnej, či skladníka s minimálnym mzdovým nárokom na rok 2024 v sume 750 eur.

Do druhého stupňa náročnosti práce zaraďujeme napríklad prácu pokladníka, či pomocnej kuchárky. V tomto roku musí hrubý zárobok pri tomto stupni náročnosti práce predstavovať najmenej 866 eur.

Tretí stupeň náročnosti práce spĺňa práca zdravotnej sestry, hlavného kuchára a účtovníka. Ich hrubá mzda musí od 1. januára tohto roka dosiahnuť aspoň 982 eur.

Pozícia hlavného účtovníka alebo napríklad aj inštruktora autoškoly spadá po štvrtý stupeň náročnosti práce s hrubou mzdou od začiatku tohto roka najmenej 1 098 eur. Do piateho stupňa patrí napríklad práca lekára alebo manažéra výroby. Od začiatku tohto roka musia zarábať v hrubom minimálne 1 214 eur. Šiesty, najvyšší stupeň náročnosti práce zodpovedá práci primára alebo generálneho riaditeľa. Ich minimálny mesačný mzdový nárok na rok 2024 predstavuje 1 330 eur.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa pritom nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #plat #minimálna mzda #peniaze