Komu musí zamestnávateľ prispieť na bývanie až do výšky 360 eur?

Od minulého roka môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie. To znamená, že ide o možnosť a nie povinnosť zamestnávateľa poskytovať takýto príspevok zamestnancom.

17.01.2024 06:00
rodina, dôchodkyňa, usmiata dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na bývanie v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa suma príspevku na zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Od minulého roka môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie. To znamená, že pôjde o možnosť a nie povinnosť zamestnávateľa poskytovať takýto príspevok zamestnancom. Zavádza to nepriama novela Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy (iba nájmy v zmysle štátom podporovaného bývania), príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie za kalendárny mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

U zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Ak má súčasne zamestnanec uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, zamestnanec si môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len u jedného zamestnávateľa.

Ak byt štátom podporovaného nájomného bývania užívajú viacerí zamestnanci, ktorí sú nájomcami príslušného bytu štátom podporovaného nájomného bývania, môže o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie požiadať len jeden z nich.

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie je splatný najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Zamestnávateľ môže podporu bývania zamestnancov touto formou príspevku na štátom podporované bývanie upraviť ako zamestnanecký benefit na základe interného predpisu zamestnávateľa, v ktorom bližšie stanoví podmienky a sumu poskytovaného príspevku.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #príspevok na bývanie #podporované bývanie