Pozrite si výplatné pásky, zamestnancom vytiahne eurá z peňaženky táto vec. Týka sa aj vás?

Od začiatku minulého roka sa pre zamestnancov zaviedol minimálny preddavok na zdravotné poistenie. Najnižší možný vymeriavací základ na jeho výpočet je vo výške životného minima pre plnoletú osobu platnej k 1. januáru. Keďže suma životného minima stúpla z 234,42 eura na 268,88 eura, na rok 2024 sa zvýšil aj minimálny preddavok pre zamestnanca.

23.01.2024 06:00
debata (18)

Spolu s rastom vymeriavacieho základu však išla v tomto prípade nahor aj sadzba poistného. Vláda Roberta Fica totiž v rámci konsolidačného balíčka zvýšila sadzbu poistného pre zamestnávateľa z 10 % na 11 % a sadzbu poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu zo 14 % na 15 %. Hoci sadzba poistného pre zamestnanca zostala na úrovni 4 %, pri minimálnom odvode sa na zamestnanca vzťahuje aj sadzba pre jeho zamestnávateľa. Zamestnanec tak musí od začiatku tohto roka platiť minimálny preddavok pri 15-percentnej sadzbe, kým vlani to bolo pri 14-percentnej sadzbe.

Preddavok zamestnanca

V minulom roku minimálny mesačný preddavok zamestnanca dosahoval 32,81 eura, čo bolo 14 % zo sumy 234,42 eura. Od začiatku tohto roka ide o sumu 40,32 eura, čo je 15 % z čiastky 268,88 eura. Ak by vypočítaný odvod poistného nedosiahol túto minimálnu výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.

Zamestnanci do konca roka 2022 na rozdiel od samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nezamestnaných nemali zákonom určený minimálny vymeriavací základ. Zamestnancovi stačil akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku. Podľa ministerstva zdravotníctva sa tak špekulatívne uzatvárali pracovné pomery napríklad na desatinový pracovný úväzok, vďaka čomu tieto osoby platili mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a mali zabezpečené verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu. Ak by pritom boli dobrovoľne nezamestnaní, boli by povinní platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu pre dobrovoľne nezamestnaných, čo je pre tento rok suma 97,80 eura.

„Týmto opatrením nebudú postihnuté osoby v pracovnom pomere s príjmom vyšším ako je životné minimum, osoby s nižšími príjmami si však budú musieť doplatiť poistné do tejto výšky," uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Povinnosť doplatku sa týka iba zamestnanca, odvodová povinnosť zamestnávateľa z dôvodu nezvyšovania ceny práce zostala nezmenená. Povinnosť platiť aspoň minimálny odvod sa nevzťahuje na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu. Ide napríklad o dôchodcov, osoby evidované na úrade práce, či osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi.

Komu sa zvýšili odvody

O januára tohto roka sa zvýšila minimálna suma preddavku na poistné na zdravotné poistenie. Zvýšenú sumu minimálnych zdravotných odvodov treba zaplatiť najneskôr do 8. februára. Minimálne zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) stúpli o 13 eur mesačne. Výška mesačného preddavku sa však zmenila aj tým SZČO, ktoré platia vyššie ako minimálne zdravotné odvody, a to na základe daňového priznania za rok 2022.

Sadzba zdravotných odvodov pre SZČO išla nahor zo 14 % na 15 %. Ide o súčasť konsolidačného balíčka vlády Roberta Fica. Keďže minimálny vymeriavací základ vzhľadom na rast priemernej mzdy na Slovensku stúpol z vlaňajších 605,50 eura na tohtoročných 652 eur, minimálne zdravotné odvody pre živnostníkov a ostatných SZČO sa zvýšili z 84,77 eura na 97,80 eura mesačne. Ak by vláda sadzbu odvodov pre SZČO ponechala na úrovni 14 percent, minimálne mesačné zdravotné odvody by sa od januára zvýšili len na 91,28 eura.

Zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov sa od začiatku tohto roka zvýšili. Sadzba poistného pre zamestnávateľov stúpla z 10 percent na 11 percent z hrubej mzdy zamestnanca a sadzba poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu a samoplatiteľa zo 14 percent na 15 percent z ich vymeriavacieho základu. Sadzba pre zamestnanca vo výške 4 percent z hrubej mzdy sa zachovala. Zvýšenie sadzby poistného zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a tzv. samoplatiteľa nezmení čistý príjem zamestnanca, avšak zníži čistý príjem samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa.

Najnižší možný vymeriavací základ pre SZČO tvorí polovicu z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Kým v roku 2021 bola na Slovensku priemerná mzda 1 211 eur, z čoho minimálny vymeriavací základ vlani predstavoval 605,50 eura, v roku 2022 priemerné hrubé zárobky zamestnancov na Slovensku stúpli na 1 304 eur, následkom čoho najnižší vymeriavací základ na tento rok vzrástol na spomínaných 652 eur.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #odvody #SZČO #zdravotné odvody