Prehľad príspevkov od štátu. O niektoré treba požiadať, inak môžete prísť aj o stovky eur. Na čo všetko máte nárok?

Čerství rodičia riešia nielen starostlivosť o bábätko, vyriešiť musia aj mnoho neznámych v rámci financovania, príspevkov, dávok, ktoré môžu získať od štátu. O ktoré ide? A koľko peňazí dostanú?

27.01.2024 06:00
rodina, šťastná rodina, rodičia, deti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Štát sa snaží postarať o tehotné ženy, matky aj otcov. Robí tak pomocou rôznych dávok, príspevkov či iných foriem financovania.

Tehotenské

Prvá dávka, ktorú môže budúca matka čerpať, je tehotenské. To môže získať od 13. týždňa tehotenstva. Vypláca ho Sociálna poisťovňa a jeho účelom je zabezpečiť tehotnej žene príjem, ktorý má slúžiť na kompenzáciu zvýšených nákladov počas tehotenstva. Vypláca sa až do pôrodu aj v čase, keď vznikne nárok na materské.

Vyznáte sa vo svojej výplatnej páske? Pozerajte, vysvetlíme každé jedno číslo...
Video
Zdroj: TV Pravda

Výška sa počíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu určeného z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu alebo úhrnu denných vymeriavacích základov. Minimálna výška tehotenského je 10 % z denného vymeriavacieho základu určeného ako z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý predchádza 2 roky tomu roku, kedy vznikol dôvod na poskytnutie dávky. Maximálne tehotenské v tomto roku dosahuje 385,90 eura pri 30-dňovom mesiaci a pri 31-dňovom mesiaci ide o 398,80 eura.

Materské

Ďalšia dávka, na ktorú má budúca matka nárok od 32. až 34. týždňa tehotenstva, je materské. Ide o dávku nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Vypláca ju taktiež Sociálna poisťovňa. Výška materského je rôzna. To, aké bude poberať žena materské, závisí od dosiahnutých príjmov v zamestnaní alebo podnikaní. Materské sa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu u zamestnanca z hrubej mzdy. Pri SZČO cez príjmy z podnikania.

Na to, aby žiadateľ získal maximálnu výšku materského, potrebuje v rozhodujúcom období pre výpočet materského dosiahnuť vymeriavací základ vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začne materské poskytovať. Pre materské vyplácané od roku 2024 ide o sumu 2 608 eur (vypočítané ako 2 × 1 304 eura; kde suma 1 304 eura predstavuje výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zistenej v kalendárnom roku 2022). Minimálne materské pre rok 2024 je 345,20 eura.

Otcovské

Otcovia majú nárok na otcovské. Ide o novú dávku, keď si môžu otcovia zobrať 14 dní dovolenky, ktorú im bude uhrádzať Sociálna poisťovňa.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Ak sa už dieťa narodí, tak rodič dostáva príspevok pri narodení dieťaťa ako jednorazový príspevok. Ten je vo výške 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého. Alebo 151,37 eura, ak ide o dieťa z piateho a ďalšieho pôrodu.

Rodičovský príspevok

Od narodenia do troch, najdlhšie šiestich rokov rodič poberá na dieťa rodičovský príspevok. Od roku 2023 je možné poberať rodičovský príspevok aj vtedy, ak sa dieťa nepodarilo umiestniť do spádovej škôlky. Sú dve výšky súm rodičovského príspevku. Delí sa podľa toho, či sa v období pred nárokom na rodičovský príspevok rodičovi vyplácalo alebo nevyplácalo materské.

Ak rodič poberal materské, jeho rodičovský príspevok bude vyšší, a to 473,30 eura. Ak rodičovi nevznikol nárok na materské, ale žiada si o rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa, v tomto prípade bude rodičovský príspevok vyplácaný v nižšej sume 345,20 eura.

Prídavok na dieťa

Ďalej rodič dostáva prídavok na dieťa od narodenia až do skončenia strednej či vysokej školy. Najdlhšie do 25. roku dieťaťa. Prídavok je vo výške 60 eur. Rodič prváka dostane tiež jednorazový príspevok vo výške približne 110 eur, keď dieťa nastúpi prvýkrát do školy.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Ďalší príspevok, ktorý môže rodič dostať, je príspevok na starostlivosť o dieťa. Ten môže poberať od narodenia až do 3. roku dieťaťa, najdlhšie do 6. roku. Štát takto prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Minimálna výška príspevku na starostlivosť o dieťa je 41,10 eura v prípade, že oprávnená osoba nepreukazuje výdavky vynaložené na starostlivosť o dieťa. Maximálna výška príspevku je 280 eur.

====== Daňový bonus ======

Dávka, na ktorú má rodič nárok a upravuje ju zákon o dani z príjmov, je daňový bonus. V roku 2024 je daňový bonus najviac vo výške 140 eur pre rodičov detí do 18 rokov a 50 eur pre rodičov detí od 18 rokov. V roku 2025 sa má bonus znížiť na 100 eur pre rodičov detí do 15 rokov a na 50 eur pre rodičov detí nad 15 rokov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #rodičia #daňový bonus #prídavok na dieťa