Toľkoto zaplatíme podľa výrobcov tepla za kúrenie tento rok. Bude to viac ako minulú zimu?

Začiatkom decembra vláda schválila Nariadenie č. 475/2023 Z. z., ktorým zastropovala ceny tepla pre rok 2024 pre vybrané skupiny odberateľov tepla. Koľko bude stáť túto sezónu teplo?

29.01.2024 15:15
kurenie kozub piecka kachle radiator teplo Foto:
Ilustračné foto
debata (3)

Do tejto skupiny spadajú okrem odberateľov tepla v bytových objektoch aj odberatelia v zariadeniach sociálnych služieb, v prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v študentských domovoch. Cenový strop je týmto Nariadením stanovený na rovnakej úrovni ako pre rok 2023, t.j. na úrovni ceny tepla z roku 2022 zvýšenej o 20 € na MWh s DPH.

Ceny tepla na rok 2024 predložené na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú vzhľadom na pokles cien zemného plynu v priemere nižšie oproti cenám tepla pre rok 2023. Vo väčšine prípadov však neklesli pod úroveň zastropovanej ceny tepla, tj. pod úroveň ceny tepla z roku 2022 zvýšenej o 20 € na MWh s DPH. Podľa Nariadenia môžu dodávatelia tepla fakturovať cenu tepla len do výšky tohto limitu. Na rozdiel medzi cenou schválenou ÚRSO na rok 2024 a cenou maximálnou v zmysle Nariadenia si dodávatelia tepla môžu uplatniť dotáciu.

„Pre väčšinu odberateľov sa tak cena tepla pre rok 2024 nezmení oproti cene tepla v roku 2023. Tohtoročné náklady na teplo budú mať odberatelia približne na rovnakej úrovni ako minulý rok, ak výrazne nezmenia svoje požiadavky na tepelný komfort, resp. nepríde extrémne silná a dlhá zima,“ uviedol Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).

Súčasne treba upozorniť, že budú aj takí dodávatelia, ktorí budú v roku 2024 fakturovať odberateľom vyššiu cenu tepla ako v r. 2023. K zvýšeniu cien tepla dôjde napríklad u tých dodávateľov, ktorým k 31.12.2023 skon­čil viacročný kontrakt s nízkou cenou zemného plynu. Títo dodávatelia, vďaka výhodným podmienkam na nákup plynu, mali v roku 2023 nižšiu cenu tepla, ako bola štátom zastropovaná cena tepla, nakoľko ich cenový nárast pre rok 2023 nepresiahol 20 € na MWh oproti cene tepla v r. 2022.

„Ich zvýšená cena pre rok 2024 však v žiadnom prípade neprekročí cenu tepla určenú štátom,“ uviedol Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva SZVT.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #teplo #vykurovanie #cena tepla #vykurovacia sezňona