Stovky eur pre ľudí ohrozených chudobou. Kto má nárok na takúto pomoc od štátu?

Na Slovensku sú chudobou najviac ohrození seniori a domácnosti s nezaopatrenými deťmi. Najmä ak domácnosť predstavuje jeden rodič s jedným alebo viacerými deťmi, ale aj seniori. Ako im pomáha štát?

03.02.2024 06:00
seniori, manželia, papiere, sústredenie, čítanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pod hranicou chudoby podľa posledných dát Štatistického úradu SR žilo v roku 2022 približne 735-tisíc ľudí, čo predstavuje 13,7 % osôb. Tento počet stúpol o viac ako 75-tisíc osôb. Miera závažného sociálneho a materiálneho nedostatku patrila roky v krajine skôr k nižším a z dlhodobého hľadiska mala klesajúci trend. Rok 2022 však situáciu zhoršil.

EU Silc 2022 prišiel s výsledkami, že na Slovensku bolo v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia takmer 890-tisíc ľudí, čo predstavuje 16,5 percenta z celkového počtu obyvateľov. Príjmová chudoba sa týka najmä osôb so zraniteľnou pozíciou na trhu práce a osôb nachádzajúcich sa mimo trhu práce, ako aj osôb so špecifickým zložením domácností a s rizikovým sociálno-demografickým profilom. Z prieskumu tiež vychádza, že s rastúcim vekom podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením klesal.

Ohrození seniori

Najnižšie ohrozenie chudobou alebo sociálnym vylúčením sa prejavilo u 65-ročných a starších obyvateľov (11,9 %). Pri tejto skupine sa tiež zaznamenalo ohrozenie chudobou až o 4,5 p. b. nižšie ako v celkovej populácii. Ďalšia menej ohrozená skupina sú ľudia v produktívnom veku od 18 do 64 rokov, tu bola miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia nižšia ako v celkovej populácii o 1,1 p. b.

Najviac ohrozené skupiny sú domácnosti so závislými deťmi. Najmä ak je jeden rodič s jedným alebo viacerými deťmi. Týmto skupinám sa snaží štát pomôcť príspevkami v hmotnej núdzi. Medzi ktoré patrí dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia si nevedia a nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem buď vlastnou prácou, výkonom vlastníckeho práva, alebo iného práva k majetku či uplatnením nárokov.

Výška pomoci

Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a príjmom člena domácnosti. Poskytuje sa v jednej sume. Vypočítaná suma pomoci v hmotnej núdzi sa zaokrúhľuje na celé euro. Dávka v hmotnej núdzi môže dosiahnuť výšku aj 297,50 eura, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi. Ochranný príspevok a aktivačný príspevok je vo výške 86,80 eura, člen domácnosti však musí spĺňať rôzne podmienky. Ďalší je príspevok na nezaopatrené dieťa, na každé môže rodič dostávať mesačne 23,70 eura. Pomôcť si domácnosť môže aj príspevkom na bývanie v najvyššej sume 291,90 eura. Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi upravuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní osobitného príspevku alebo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #štát #hmotná núdza #chudoba