Minimálna mzda vo výške 2 571 eur alebo 360 eur? Pozrite si, kde dostanete najviac

Analytici porovnali minimálnu mzdu v európskych krajinách a USA. Kde v rebríčku sa nachádza Slovensko? Slovensko každoročne zvyšuje minimálnu mzdu, ale aj tak v jej výške výrazne zaostáva za vyspelými západnými krajinami.

24.02.2024 06:00
zamestnanec, fast food, brigádnik Foto:
Ilustračné foto.
debata (21)

Nájsť optimálnu výšku minimálnej mzdy nie je ľahké. Príliš vysoká mzda sťažuje tvorbu a udržiavanie legálnych pracovných miest, na druhej strane príliš nízka mzda oslabuje sociálnu situáciu zraniteľných zamestnancov. Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) zostavil z najnovších dát Eurostatu a národných štatistických úradov rebríček európskych krajín a USA podľa výšky minimálnej mzdy z roku 2024 v pomere k priemernej nominálnej mzde z roka 2023. Slovensko sa nachádza v strede tohto rebríčka s podielom 53,8 %, čo bolo viac ako v Nemecku (50 %) alebo Česku (42,3 %), ale menej než v Poľsku (66,5 %).

Slovensko každoročne zvyšuje minimálnu mzdu, ale aj tak v jej výške výrazne zaostáva za vyspelými západnými krajinami. Aktuálne nominálna minimálna mzda na Slovensku vzrástla zo 700 eur na 750 eur a je tak porovnateľná s jej výškou v Česku (764 eur) a Maďarsku (697 eur). Výrazne vyššia je v Poľsku, na úrovni 978 eur. Rakúsko nemá zákonom stanovenú minimálnu mzdu, ale podobne ako v Taliansku a v severských štátoch je výsledkom kolektívneho vyjednávania medzi odbormi a zamestnávateľmi.

Výrazné rozdiely

Rebríček zostavený ISA ukazuje široký interval od 26,3 % v USA až po 85,8 % v Grécku. V nominálnom porovnaní Luxembursko svojou minimálnou mzdou na úrovni 2 571 eur výrazne predstihuje ostatné štáty. Na opačnom konci spektra sa nachádza Severné Macedónsko s minimálnou mzdou len 360 eur. Pod úrovňou 500 eur je aj Albánsko a Bulharsko. „Výrazné rozdiely v minimálnych mzdách štátov Európy a USA odrážajú nielen ich ekonomickú silu, ale aj rozličné prístupy k sociálnej politike a ochrane zamestnancov,“ konštatujú analytici ISA.

„Vo vyspelých štátoch s vysokou minimálnou mzdou si po prepočte na paritu kúpnej sily, teda po zohľadnení rôznych cenových úrovní, za ňu občania môžu kúpiť menej tovarov a služieb, než by sme čakali pri pohľade na jej nominálnu výšku. Naopak je to v menej rozvinutých krajinách, kde minimálna mzda v parite kúpnej sily presahuje jej nominálnu výšku. Súvisí to najmä výškou životných nákladov, ktoré sú v týchto krajinách nižšie,“ vysvetľuje ďalej ISA.

Na Slovensku sa určuje minimálna mzda prvotne na úrovni tripartity. Tento postup umožňuje flexibilitu a reakciu na aktuálne ekonomické podmienky, závisí od schopnosti zainteresovaných strán dosiahnuť zhodu. Ak nevznikne dohoda, nastupuje automatický mechanizmus, ktorý stanovuje výšku minimálnej mzdy ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zvýšiť tento pomer na 60 %. „Táto úprava platového automatu by mohla mať pozitívny vplyv na životnú úroveň zamestnancov, najmä na najnižších príjmových úrovniach. Podľa Medzinárodného menového fondu je však potrebné brať do úvahy aj zvýšené riziko inflácie a straty pracovných miest, najmä s ohľadom na súčasný slabý rast a produktivitu. Vláda a sociálni partneri preto budú musieť hľadať rovnováhu medzi zvýšením minimálnej mzdy a udržaním ekonomickej stability,“ konštatuje ISA.

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je analytickou jednotkou na Úrade vlády. Jeho poslaním je analytická podpora vlády, kontrola efektívnosti využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tvorba odborných analytických materiálov.

Minimálna mzda vo výške 1 000 eur?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR totiž začalo intenzívne pracovať na legislatíve, ktorá upraví mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy. Zmena by mala nastať v tom, že sa minimálna mzda automaticky stanoví ako 60 % priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.

„Od tohto roka je výška minimálnej mzdy na úrovni 750 eur, ak by však platil nami navrhovaný automat, dosiahla by úroveň až 783 eur. Ak parlament schváli návrh zákona v tomto roku, podľa nových pravidiel, vrátane vyjednávaní, sa začne postupovať už v tom budúcom. V takomto prípade by podľa odhadov minimálna mzda v roku 2026 dosiahla úroveň 920 eur a v roku 2027, teda ku koncu volebného obdobia až 970 eur, čiže by sa už šplhala k hranici 1 000 eur,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Na minimálnu mzdu sú naviazané aj príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov, čo znamená, že spolu s minimálnou mzdou budú rásť aj tieto príplatky. Súčasťou pripravovaných zmien bude podľa ministra Erika Tomáša aj rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, čo by malo prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov. „Spomínané rozširovanie kolektívnych zmlúv, ale aj ďalšie zmeny musíme do legislatívy zapracovať aj kvôli európskej smernici, a to už na jeseň tohto roka. Samozrejme, na všetkých úpravách a zmenách budeme vzájomne spolupracovať, ako s odbormi, tak aj zamestnávateľmi,“ konštatoval Tomáš.

21 debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #plat #minimálna mzda