Sociálna poisťovňa začína vyplácať príspevok za prácu. Máte nárok aj vy? A o akú sumu pôjde?

Prvú výplatu priznaných mesačných príspevkov spolu s doplatkom za predchádzajúce obdobie urobí poisťovňa v druhej polovici marca.

27.02.2024 09:45
peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sociálna poisťovňa rozhoduje od začiatku toho roka o príspevku za prácu v obecnej polícii. V týchto dňoch začala žiadateľom zasielať prvé rozhodnutia. Prvú výplatu priznaných mesačných príspevkov spolu s doplatkom za predchádzajúce obdobie zrealizuje v druhej polovici marca. Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa eviduje 156 žiadostí o tento príspevok.

Sociálna poisťovňa začala od 1. januára 2024 na základe novely zákona o obecnej polícii rozhodovať o príspevku za prácu v obecnej polícii. Do dnešného dňa bolo Sociálnej poisťovni doručených 156 žiadostí o uvedený príspevok. V súvislosti s rozhodovaním o nároku na príspevok za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa, ústredie, začala v týchto dňoch žiadateľom o daný príspevok zasielať prvé rozhodnutia.

Prvá výplata priznaných mesačných súm (spolu s doplatkom za predchádzajúce obdobie) príspevku za prácu v obecnej polícii, bude Sociálnou poisťovňou zrealizovaná v druhej polovici mesiaca marec 2024.

Príspevok za prácu v obecnej polícii je pravidelnou peňažnou dávkou, vyplácanou Sociálnou poisťovňou bývalým príslušníkom obecnej polície ktorejkoľvek obce na Slovensku.

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii vznikne žiadateľovi po splnení nasledovných podmienok súčasne: čase podania žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii už nie je jej príslušníkom, pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov a dovŕšil vek najmenej 56 rokov.

Ďalšie informácie k tejto téme sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne.

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #Sociálna poisťovňa #príplatik za prácu #práca v obecnej polícii