Erik Tomáš spúšťa od apríla ďalšiu veľkú pomoc, dostane ju 40 tisíc ľudí. Kto má nárok, kde treba podať žiadosť a kto dostane aj 190 eur navyše?

Nový program z dielne rezortu práce s názvom Zručnosti pre trh práce ide pomáhať zamestnaným aj nezamestnaným lepšie sa uplatniť na trhu práce a to formou rekvalifikácie a vzdelávania v rámci kurzov.

19.03.2024 13:10
rokovanie vlády, PVV, Erik Tomáš Foto: ,
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
debata (7)

Projekt za 42 miliónov eur je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a potrvá dva roky. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD): "Vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na podporu nezamestnaných pri ich ceste späť na trh práce, ako aj pre ľudí v ohrození stratou zamestnania. Program sme inovovali s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb pre občanov a v jednom projekte spájame podporu pre ľudí bez práce aj zamestnaných. Okrem toho majú ľudia možnosť využiť tento projekt opakovane,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Potreby trhu práce

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa. Úrady práce budú akceptovať iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla na príslušnom úrade práce, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Pri schvaľovaní žiadostí budú úrady práce prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj na potreby trhu práce. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, môže sa preto stať, že žiadosť nebude schválená. Ak úrad práce žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz. V rámci tohto projektu nebude podporované vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

190 eur pre uchádzačov

Úrady práce zaplatia uchádzačom o zamestnanie vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok v dohode o príspevku na vzdelávanie. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur/1 hodinu, najviac v sume 190 eur. V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia a vo výške 80 % pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie.

O absolvovaní kurzu musí účastník získať certifikát. Zásadnou zmenou oproti minulosti podľa Tomáša je, že podobné programy boli často zneužívané a školili množstvo ľudí pre rôzne profesie a odvetvia, ktoré neboli potrebné. Po novom bude potreby profesií v jednotlivých krajoch štvrťročne aktualizovať Aliancia sektorových rád.

Minister ďalej pripomenul, že okrem tohto programu pripravuje rezort špeciálny vzdelávací a rekvalifikačný program pre priemysel, rovnako približne za sumu 40 miliónov eur, ktorý súvisí s investíciou automobilky Volvo na východnom Slovensku. Tento vzdelávací a rekvalifikačný program má pripraviť pre priemysel 25 000 ľudí.

7 debata chyba