Rozdiel medzi slovenským a českým platom sa nezmenšuje

Rozdiel medzi platmi v Česku a na Slovensku zostáva aj po osemnástich rokoch od rozdelenia rovnaký. Vyplýva to z porovnania vývoja a štruktúry zárobkov v Českej a Slovenskej republike, ktoré vypracovali Dalibor Holý z Českého štatistického úradu a Ivan Chrappa zo Štatistického úradu Slovenskej republiky.

, 29.09.2010 08:54
Peniaze, profesia, mzda, plat Foto:
Ilustračné foto
debata

Ekonomický analytik Michal Páleník predpokladá, že v horizonte najbližších piatich rokov sa zásadné zmeny vo vyrovnávaní priemerných platov ani neudejú. Česi na tom teda budú ešte dlho lepšie. Napríklad sumu prevyšujúcu tisíc eur zarába len 18 percent Slovákov, čo je o desatinu menej ako v Českej republike. Menej ako priemernú mzdu pritom zarába v oboch krajinách väčšina zamestnancov. Kým v susednej Českej republike je to zhruba 65 percent pracovníkov, na Slovensku je to až 70 percent zamestnancov.

Úroveň priemernej mzdy v oboch krajinách sa však od roku 2001 postupne priblížila. Kým v roku 2001 tvoril slovenský priemer len tri štvrtiny českého, v roku 2010 to bolo už 84 percent.

Medzi rokmi 2008 a 2009 bol vývoj v oboch štátoch rovnaký. V priemysle zasiahnutom masovým prepúšťaním znížený produkčný dopyt zbrzdil mzdový rast, v obchode a opravách, ktoré boli postihnuté skôr sekundárne poklesom tržieb, došlo k mzdovému poklesu.

Rozdiely v platoch výrazne závisia od profesií. Zatiaľ čo mzdy vedúcich pracovníkov v doprave či telekomunikáciách sú takmer rovnaké, riaditelia či prezidenti veľkých podnikov zarábajú u našich susedov v priemere o 46 percent viac. Vo všeobecnosti však platí, že menšie rozdiely vznikajú pri práci vo verejnej správe.

Autori štúdie sa zhodujú aj v tom, že český trh práce má všetky predpoklady lákať slovenských pracovníkov. Priepastné rozdiely sú najmä v školstve, kde slovenský plat dosahuje len 72 percent českého.

Sociologička Zuzana Kusá v tejto súvislosti hovorí o presúvaní pracovných síl. „Mladí ľudia dobre zvažujú možnosti, aké majú. Ak môžu dosiahnuť vyšší zárobok, nemajú zábrany odísť,“ hovorí. Navyše, ak sa Slováci v zahraničí dobre uchytia, podľa jej slov tam často ostávajú.

V oboch krajinách má stále veľký vplyv na výšku platu dosiahnuté vzdelanie, v Česku sa však vysoká škola oplatí o niečo viac. Vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci majú v oboch krajinách zhruba o polovicu viac, ako je celkový priemer. Naopak, zamestnanci, ktorí absolvovali iba základnú školu, mali na Slovensku 73 percent a v Českej republike len 70 percent celkového priemeru a osoby s učňovským vzdelaním bez maturity 89 percent na Slovensku, resp. 87 percent celkového priemeru v Českej republike. Pozoruhodné je aj vyrovnávanie sa oboch ekonomík s hospodárskou krízou. V žiadnej totiž nedošlo k zásadnému prepadu nominálnych ani reálnych miezd, iba k zníženiu ich rastu. Analytik Páleník si to vysvetľuje príbuzným charakterom našich ekonomík, ktoré majú podobnú exportnosť. Zároveň však zdôrazňuje nepresnosť medzinárodných porovnaní.

Vývoj priemerných miezd v ČR a SR (prepočet do EUR jednotným kurzom)
**názov zamestnania *** CZ/EUR SK/EUR pomer
Riaditelia a prezidenti veľkých podnikov 6742,16 3804,39 56,4%
Vedúci pracovníci v priemysle 2650,52 1975,11 74,5%
Vedúci pracovníci v stavebníctve 2705,07 1567,90 58,0%
Vedúci pracovníci v doprave a telekom. 1751,70 1663,54 95,0%
Vedúci finančných a správnych útvarov 3559,50 2035,65 57,2%
Programátori 1991,08 1540,36 77,4%
Ostatní odborníci na VT 2075,53 1645,20 79,3%
Projektanti stavieb, stavební inžinieri 1566,95 1053,48 67,2%
Projektanti strojných zar., strojní inžinieri 1467,43 1196,04 81,5%
Lekári 1830,74 1150,72 62,9%
Odborní účtovníci 2027,78 1288,49 63,5%
Odborníci v bankovníctve a poisťovníctve 1900,36 1545,86 81,3%
Strojnícki technici 1161,06 1004,79 86,5%
Zdravotné sestry 907,05 681,42 75,1%
Odborné sekretárky 1065,56 844,81 79,3%
Účtovníci, fakturanti 1069,73 847,24 79,2%
Úradníci v skladoch 781,14 661,34 84,7%
Poštovní doručovatelia 693,86 485,94 70,0%
Pokladníci (v bankách, poštách a pod.) 944,87 657,41 69,6%
Pokladníci v obchodoch, stravovaní 563,09 474,59 84,3%
Kuchári 593,96 470,84 79,3%
Čašníci 570,85 419,46 73,5%
Hasiči 996,52 793,87 79,7%
Predavači v obchodoch 586,81 506,07 86,2%
Chovatelia hospodárskych zvierat 687,34 561,34 81,7%
Chovatelia hydiny 569,27 540,91 95,0%
Robotníci na ťažbu dreva 759,12 709,48 93,5%
Murári 767,46 557,30 72,6%
Zvárači, rezači plameňom 903,76 775,68 85,8%
Nástrojári, kovorobotníci, zámočníci 860,11 698,75 81,2%
Brusiči a leštiči nástrojov 782,30 735,14 94,0%
Elektromechanici 850,45 759,16 89,3%
Montážni robotníci 758,77 697,72 92,0%
Vodiči autobusov, električiek 1165,93 731,56 62,7%
Vodiči nákladných automobilov a ťahačov 1041,18 568,08 54,6%
Upratovači v kanceláriách a pod. 441,59 353,39 80,0%
Pomocní a nekvalif. robotníci 615,55 512,95 83,3%

*prvý štvrťrok 2010

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy