Odbory: Sociálna situácia je zlá, keď treba, choďte do ulíc

Odborári Odborového zväzu Kovo chcú povzbudzovať zamestnancov, aby začali aktívnejšie a verejne vystupovať za svoje práva. Uviedol to v utorok člen predsedníctva OZ Kovo Jozef Balica. Chcú presviedčať ľudí, aby sa nebáli a v prípade potreby vyšli do ulíc.

20.05.2014 12:52
debata (20)

"Aj zamestnanci už považujú sociálnu situáciu za neúnosnú. Preto Konfederácia odborových zväzov SR vyšla s návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy na 400 eur, aby sa dosiahla aspoň hranica chudoby. Budeme tvrdo požadovať v kolektívnom vyjednávaní na odvetvovej i podnikovej úrovni nárast miezd nielen tarifných, ale aj priemerných, aby aj zamestnávatelia prebrali zodpovednosť za sociálnu situáciu. Našou ambíciou je dosiahnuť rovnomernejšie prerozdeľovanie zisku medzi akcionármi a zamestnancami,“ povedala podpredsedníčka OZ Kovo Monika Benedeková.

Dodala, že treba riešiť zvýšenie účinnosti ochrany zamestnancov a vymožiteľnosti práva. Snahou je motivovať zamestnancov, aby poukazovali na porušovanie pracovnoprávnych predpisov. "Budeme sa snažiť rekonštruovať spotrebný kôš, aby jeho položky viac odrážali sociálnu situáciu a priblížili sa realite bežných zamestnancov,“ uviedla Benedeková.

"OZ KOVO hodnotí celkovú sociálnu situáciu za nepriaznivú,“ uviedol Balica. Podľa odborárov zlá sociálna situácia zamestnancov má korene v nedodržiavaní ústavy ako aj Európskej sociálnej charty. Podpredsedníčka OZ Kovo na margo zlej sociálnej situácie uviedla, že má viacero príčin. Zhodnotila príjmy a mzdy zamestnancov ako veľmi nepriaznivé. Uviedla, že mzdové ohodnotenie nezodpovedá Európskej sociálnej charte. Ako druhý faktor uviedla nízke len pätnásťpercentné pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, ktoré umožňujú vyjednať zamestnancom vyššie mzdy. Za ďalší problém označila nesprávne zaraďovanie zamestnancov do tarifného mzdového stupňa, na ktorý majú nárok podľa dosiahnutého vzdelania a praxe, čo inšpektorát práce v podstate nekontroluje.

"Minimálna mzda je 309 eur a hranica chudoby je 346 eur, pritom 330 000 zames­tnancov má minimálnu mzdu. Preto požadujeme zvýšenie minimálnej mzdy nad hranicu chudoby. Až 30 percent domácností má problémy s uhrádzaním bežných životných nákladov. Ak človek má nedostatočný príjem, stráca zábrany a dochádza k porušovaniu noriem a nárastu sociálnej kriminality. Mzda má nielen ekonomickú, ale aj sociálnu funkciu na zabezpečenie slušného života,“ povedal Balica. Balica tvrdí, že štatistické údaje o stagnujúcej inflácii, či dokonca o deflácii nehovoria celkom pravdu, pretože náklady na krátkodobé životné potreby išli hore – poklesli náklady na bývanie, ale vzrástli ceny potravín, dopravných služieb, vzrástli poplatky za sociálne služby a poskytovanie stravy pre seniorov.

"Budeme navrhovať rekonštrukciu spotrebného koša. V tomto smere majú maslo na hlave aj odbory, ktoré tejto problematike nevenovali až takú veľkú pozornosť,“ povedal Balica. Odborári chcú sledovať vývoj čistých príjmov na člena domácnosti a vývoj kúpyschopnosti. Balica povedal, že kúpyschopnosť podľa odborárov klesla. Ako uviedla Benedeková, na Slovensku produktivita práce výrazne rastie, no mzdy tento nárast nekopírujú, dokonca veľmi slabo rastie minimálna mzda, ktorá by mala byť nad hranicou chudoby, aby človek nespadol do sociálnej siete.

20 debata chyba
Viac na túto tému: #Odbory #zamestnanie